Skip to content
Lądek-Zdrój, Rynek
Lądek-Zdrój, Rynek
Lądek-Zdrój, Rynek
Previous
Next
Lądek-Zdrój, Rynek
Lądek-Zdrój, Rynek
Lądek-Zdrój, Rynek
Previous
Next

AKTUALNOŚCI

Nadleśnictwo Lądek-Zdrój informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem prac z zakresu użytkowania lasu na terenie leśnictwa Wojtówka (oddział leśny 29b), wystąpią  utrudnienia w ruchu turystycznym na części trasy SINGLETRACK „PĘTLA ORŁOWIEC” .   Zalecany objazd …

Od stycznia 2022 r. można na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022 r. poz. 1) składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju wnioski o wypłatę dodatku osłonowego …

Dentobus

W grudniu 2021 r. zostało zawarte porozumienie między Gminą Lądek-Zdrój a podmiotem wykonującym działalność leczniczą w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, finansowanych ze środków publicznych, na mocy odrębnego …

pozar

Prosimy o pomoc, pomoc finansową, każde wsparcie, nawet najmniejsze ma znaczenie.

  Wzór poprawnie wypełnionej deklaracji dostępny jest poniżej: Formularz A – budynki i lokale mieszkalne.pdf Formularz A – budynki i lokale mieszkalne – wzór wypełniania.pdf Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne.pdf Formularz B – …

Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju będzie nieczynny w dniu 07.01.2022r., w związku ze świętem przypadającym w sobotę 01.01.2022r.

AKTUALNOŚCI

KONTAKT Z URZĘDEM

STRUKTURA URZĘDU

DOKUMENTY DO POBRANIA

RADA MIEJSKA

JEDNOSTKI GMINY

SOŁECTWA GMINNE

DEBATY LĄDECKIE

BUDŻET OBYWATELSKI

KONSULTACJE SPOŁECZNE