KOMUNIKAT
W związku z pracami remontowymi w budynku Urzędu Miasta i Gminy, część wydziałów została czasowo przeniesiona do budynku Centrum Kultury i Rekreacji (CKiR), plac Staromłyński 5.

TEREN BUDOWY

BUDYNEK RATUSZA JEST ZAMKNIĘTY
DLA INTERESANTÓW

KOMUNIKAT
W związku z pracami remontowymi w budynku Urzędu Miasta i Gminy, część wydziałów została czasowo przeniesiona do budynku Centrum Kultury i Rekreacji (CKiR), plac Staromłyński 5.

AKTUALNOŚCI

Burmistrz Lądka-Zdroju ogłosił nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2023. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w …

Burmistrz Lądka–Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek – Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego.    …

Pliki do pobrania: Regulamin konkursu.pdf Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Karta zgłoszeniowa.pdf Załącznik nr 1 do karty zgłoszeniowej.pdf Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu – Harmonogram.pdf

Pliki do pobrania: Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Postanowienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Plik do wydruku: Do kogo się zgłosić w sprawie odśnieżania drogi (PDF)

Pliki do pobrania: Informacja w sprawie możliwości dofinansowania wyrobów zawierających azbest. Wniosek – azbest Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie pomoc de minimis Formularz de minimis – działalność gospodarcza Formularz pomoc de minimis  – rybołówstwo

rada-miejska
rada-miejska
rada-miejska

                                                                    Plik …

AKTUALNOŚCI