Gminny program wymiany pieców – edycja 2024:

1. Zał. do Regulaminu Wniosek o wypłatę dofinansowania

2. Zał. nr 1 Ogłoszenie o naborze wniosków

3. Zał. nr 2 Wniosek o przyznanie dotacji budżet Gminy Lądek-Zdrój 2024 r.

4. Zał. nr 3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 2024 r.

5. Zał. nr 4 Pełnomocnictwo

6. Zał. nr 5 Zgoda współwłaściciela nieruchomości

7. Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na wymianę źródła ogrzewania

 

Gminny program wymiany pieców – edycja 2023:

Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na wymianę źródła ogrzewania

  1. Zał. nr 1 Ogłoszenie o naborze wniosków
  2. Zał. nr 2 Wniosek o przyznanie dotacji – budżet Gminy Lądek – Zdrój 2023 r.
  3. Zał. nr 3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 2023 r
  4. Zał. nr 4 Pełnomocnictwo
  5. Zał. nr 5 Zgoda współwłaściciela nieruchomości

Gminny program wymiany pieców – edycja 2022 – II nabór wniosków:

Ogłoszenie o II naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek – Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach

1.Wniosek o przyznanie dotacji – budżet Gminy Lądek – Zdrój 2022 r.

2.Załącznik – zgoda współwłaściciela nieruchomości

3.Załacznik – pełnomocnictwo

4.Ujednolicony tekst regulaminu określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na wymianę źródła ogrzewania

5.Załącznik – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 2022 r. 

 

Gminny program wymiany pieców – edycja 2022:

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek – Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w roku 2022

1.Wniosek o przyznanie dotacji – budżet Gminy Lądek – Zdrój 2022 r.

2.Załącznik – zgoda współwłaściciela nieruchomości

3.Załacznik – pełnomocnictwo

4.Ujednolicony tekst regulaminu określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na wymianę źródła ogrzewania

5.Załącznik – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 2022 r. 

 

Gminny program wymiany pieców – edycja 2021:


Ogłoszenie o naborze wniosków 2020 r.

Uchwała Rady Miejskiej Lądka – Zdroju w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach

Wniosek o przyznanie dotacji 2020