Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2022

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój:

na rok 2022

 
zarzadzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na 2022

na rok 2021

Protokół z prac Komisji konkursowej 2021
zarzadzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2021
zarzadzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na 2021

na rok 2020

zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu _Pr…
zarządzenie ogłoszenie konkursu 2020
protokół z prac Komisji Konkursowej 2020
Oświadczenie o sprostowaniu protokołu 2020r

na rok 2019

zarządzenie konkurs skan podpisane 2019
Protokół z prac Komisji Konkursowej 2019
zarządzenie nr 0050.243.2018 konsultacje programu wspólpracy NGO na 2019

na rok 2018

protokół z prac komisji konkursowej w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2018
skan zarządzenie nr 0050.235.2017 ws konsultacji społecznych dot. projektu Programu Współpracy z NGO na rok 2018
Zarządzenie 0050_78_2018 ws ogł otwartego konkursu na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych 2018

na rok 2017

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami na 2017 r.pdf

Zarządzenie 0050_71_2017 ws ogł otwartego konkursu na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych 2017 pdf

protokół z prac komisji konkursowej w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2017
Zarządzenie 0050_61_2017 ws ogł otwartego konkursu na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych 2017

Organizacje pozarządowe w Gminie Lądek Zdrój
(trwa aktualizacja listy organizacji)

 

NASI PRZYJACIELE:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki
Siedziba: ul. Łowicka 21 ; 02-502 Warszawa
Biuro: ul. Słomińskiego 1 lok. 19; 00-204 Warszawa
Tel. 22 652 35 16;   tel. 22 652 03 31
www.artbale.pl
Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, organizując na terenie Lądka Zdroju i Warszawy m.in. poniżej opisane wydarzenia kulturalne, realizowało cele statutowe, m.in. poprzez integrację i współpracę, w tym międzynarodową, oraz wymianę międzypokoleniową i środowiskową idei i tancerzy baletu. Działania stowarzyszenia Artbale mają także na celu krzewienie mądrości kulturalnej w zakresie różnych dyscyplin sztuki, takich jak: balet, taniec, sztuki plastyczne związane z tańcem, twórczość choreograficzna. Wszystkie cele spina szeroko pojmowana edukacja kulturalna w zakresie sztuki tańca.
-Międzynarodowy Festiwal Tańca Lądeckie Lato Baletowe
-“Wyginaj śmiało ciało” – warsztaty dla dzieci z Gminy Lądek Zdrój
-“Warszawski Wieczór Choreograficzny”
-„Szalony Dzień Tańca – Dance Yourself”
-„Europejska Era Tańca”