Pozakonkursowa oferta Kłodzkiej Wstęgi Sudetów na realizację zadania publicznego

Burmistrz Lądka-Zdroju przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 30 września 2022 r. przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania, na realizację zadania publicznego “Powołanie i przeszkolenie zespołu do spraw liczenia emisji CO2 na obszarze gminy” oraz  „Przeszkolenie kadry urzędniczej z  obsługi portalu konsultacyjno-partycypacyjnego www.mydecydujemy.pl, z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące
oferty w Biurze Wydziału Inwestycji  i Rozwoju pok. 22 , Pl.
Staromłyński 5.

Szczegółowe informacje dotyczące ofert na stronie BIP Lądka-Zdroju:

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5179,idmp,217,r,o

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu ” Programu Współpracy Gminy Ladek-Zdrój z organizacjami pozarzządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2023

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2022

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój:

na rok 2022

 
zarzadzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na 2022

na rok 2021

Protokół z prac Komisji konkursowej 2021
zarzadzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2021
zarzadzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na 2021

na rok 2020

zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu _Pr…
zarządzenie ogłoszenie konkursu 2020
protokół z prac Komisji Konkursowej 2020
Oświadczenie o sprostowaniu protokołu 2020r

na rok 2019

zarządzenie konkurs skan podpisane 2019
Protokół z prac Komisji Konkursowej 2019
zarządzenie nr 0050.243.2018 konsultacje programu wspólpracy NGO na 2019

na rok 2018

protokół z prac komisji konkursowej w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2018
skan zarządzenie nr 0050.235.2017 ws konsultacji społecznych dot. projektu Programu Współpracy z NGO na rok 2018
Zarządzenie 0050_78_2018 ws ogł otwartego konkursu na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych 2018

na rok 2017

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami na 2017 r.pdf

Zarządzenie 0050_71_2017 ws ogł otwartego konkursu na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych 2017 pdf

protokół z prac komisji konkursowej w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2017
Zarządzenie 0050_61_2017 ws ogł otwartego konkursu na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych 2017

Organizacje pozarządowe w Gminie Lądek Zdrój
(trwa aktualizacja listy organizacji)