LĄDECKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2022 ROK

OPIS ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW PROPOZYCJE PROJEKTÓW DO ZREALIZOWANIA NA TERENIE GMINY LĄDEK-ZDRÓJ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO JAKO CZĘŚCI BUDŻETU GMINY LĄDEK-ZDRÓJ NA ROK 2022

Dokument bez tytułu
LP. TYTUŁ PROJEKTU ZAKRES PROJEKTU MIEJSCE REALIZACJI

SZACUNKOWY
KOSZT REALIZACJI

1 Zakończenie budowy zadaszenia klatki schodowej prowadzącej do Sali szkoleń remizy strażackiej w Trzebieszowicach

Wykonanie instalacji elekrycznej, ocieplenie poddasza, wykonanie elewacji, ułożenie płytek na posadzce, malowanie klatki schodowej, zabudowa schodów,wydzielenie pomieszczenia warsztatowego.

Remiza strażacka w Trzebieszowicach

50 000,00 zł
2

Modernizacja terenu rekreac.-sport. w Konradowie

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego – krewężniki, kostka brukowa, schody.

Teren placu sołeckigo w Konradowie

22 955,64 zł
3

"SMART Jedynka" – doposażenie klas w monitory interaktywne w Szkole Podstawowej nr 1 w Lądku-Zdroju

Zakup mobilnych monitorów interaktywnych. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lądku-Zdroju 50 000,00 zł
4

"QUAD'EM na POMOC" Nowoczesne techniki niesienia pomocy OSP Lądek-Zdrój

Zakup ciągnika rolniczego (quadu). OSP Lądek-Zdrój 50 000,00 zł
5

Bezpieczeństwo oraz estetyka Stadionu Miejskiego Klubu Sportowego "Trojan" w Lądku- Zdroju

Zakup i montaż piłkochwytu, bramek aluminiowych, elektronicznej tablicy wyników oraz monitoringu wizyjnego.

Stadion Miejski KS "Trojan" w Lądku-Zdroju

50 000,00 zł
6 Poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym w Lutyni etap III (końcowy)

Zakup i montaż barier ochronnych przy drodze gminnej we wsi Lutynia.

Lutynia – pobocze drogi nr 128, na odcinku ok. 150m

20 000,00 zł
7 Ostre Kąty organzują KINO PLENEROWE w Kątach Bystrzyckich

Zakup rzutnika laserowego, ekranu pneumatycznego, zestawu nagłośnienia, oświetlenia oraz komplet leżaków.

wiata sołecka Kąty Bystrzyckie 40 000,00 zł
8

Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu – kontynuacja – dopełnienie infratruktury wiatą gospodarczo-użytkową i murem ogrodzenia

Budowa wiaty gospodarczo-użytkowej woparciu o mur ogrodzenia terenu.

plac sołecki Orłowiec 20 000,00 zł

PLIKI DO POBRANIA

UCHWAŁA – XL.264.2021 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2022

Wykaz projektów

Protokół nr 1 z prac zespołu

Budżet Obywateski 2022 – SKANY PROJEKTÓW SKIEROWANYCH DO GŁOSOWANIA