Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

57-540 Lądek-Zdrój, Rynek 31 centrala tel.
74 81 17 850 faks 74 81 47 418 e-mail: umig@ladek.pl
NIP: 881-10-00-989
REGON: 890523556

Opłaty skarbowe można wpłacać na konto Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój:
Nr konta: 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010
– GBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój.

Opłaty za odpady można wpłacać na konto:

Nr konta: 77 9588 0004 3900 1111 2000 0540
– GBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój.

Dane do przelewów z zagranicy:

KOD SWIFT: GBWCPLPP
IBAN: PL 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010
IBAN: PL 77 9588 0004 3900 1111 2000 0540

Urząd czynny: od poniedziałku do piątku w godz: 7.30-15.30 USC w zależności od potrzeb, pracuje w soboty i niedziele.

Urząd posiada skrzynkę na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej
adres skrytki ePUAP: /UMIGLZ/SkrytkaESP

GMINA Lądek-Zdrój

57-540 Lądek-Zdrój, Rynek 31 centrala tel.
74 81 17 850 faks 74 81 47 418 e-mail: umig@ladek.pl

NIP: 881-10-01-664
REGON: 890718113

INFORMACJA:
na fakturach i rachunkach powinien być zapis:

nabywca: Gmina Lądek-Zdrój, 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31 NIP: 8811001664
odbiorca:
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31

 

BURMISTRZ LĄDKA-ZDROJU

Roman Kaczmarczyk
pok. 21
74 81 17 866
burmistrz@ladek.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU

Alicja Piwowar

pok. 19
74 81 17 866
wice@ladek.pl

SEKRETARZ GMINY

Alicja Piwowar

pok. 19
74 81 17 866
sekretarz@ladek.pl

SKARBNIK GMINY

Wioletta Wiśniewska
pok. 18
74 81 17 861
skarbnik@ladek.pl

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

GŁÓWNA KSIĘGOWA:

Helena Kołodziej
pok. 2
74 81 17 870
  
glownaksiegowa@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

Bożena Tomczak
pok. 3
74 81 17 878

rozliczenia@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ I PŁAC

Hanna Juhas-Roszczypała
pok. 4
74 81 17 862
place@ladek.pl

REFERENT DS. POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Łucja Brzezińska
pok. 3
530 701 927
dochody2@ladek.pl

INSPEKTOR DS. POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Kamila Kopytko
pok. 3
530 701 927
kasa@ladek.pl

INSPEKTOR DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO I VAT

Agnieszka Bołoz
pok. 3
534 950 821
podatekvat@ladek.pl

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Aneta Celnik
pok. 9
74 81 17 865

574 433 474
podatki2@ladek.pl

INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ KONTROLI PODATKOWEJ

Malwina Celnik
pok. 11
535 166 040
podatki1@ladek.pl

INSPEKTOR DS. WINDYKACJI I KONTROLI PODATKOWEJ

Joanna Tomaszkiewicz
pok. 11
535 166 040
windykacja@ladek.pl

REFERENT DS. KONTROLI PODATKOWEJ

Sabina Karpiczenko
pok. 11
535 166 040
kontrola@ladek.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

WYDZIAŁEM KIERUJE: ZASTĘPCA BURMISTRZA

Alicja Piwowar
pok. 18
74 81 17 850
wice@ladek.pl
sekretarz@ladek.pl

INSPEKTOR DS. KADR, NADZORU BHP I ADMINISTRACJI

Anna Sokołowska
pok. 9
74 81 17 858
kadry@ladek.pl

INSPEKTOR DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

Monika Bukowska
pok. 14
74 81 17 857
574 434 382
dowody@ladek.pl

INSPEKTOR DS. OŚWIATY

Tomasz Erdmański
pok. 29

74 81 17 888 
oswiata@ladek.pl

PODINSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

Adam Rodak
pok. 7
74 81 17 860
kryzys@ladek.pl

Biuro czynne: 7.30 – 14.30

REFERENT DS. OBSŁUGI KLIENTA I OCHRONY ZDROWIA

Angelika Osuch
pok. 1
74 81 17 850
bok@ladek.pl

REFERENT DS. OBSŁUGI KLIENTA I OCHRONY ZDROWIA

Anna Brzezińska
pok. 1
74 81 17 850
umig@ladek.pl

REFERENT DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Monika Bloch
pok. 20
74 81 17 866
asystentburmistrza@ladek.pl

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Dorota Kuczwalska
pok. 27
74 81 17 872
574 429 899
mikroprojekty@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Anna Witos
pok. 27
74 81 17 884
 530 612 877
zamowienia@ladek.pl

INSPEKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Jolanta Kotlarz
pok. 8
74 81 17 883
organizacje@ladek.pl

INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA I INWESTYCJI

Marcin Kochański
pok. 27
74 81 17 882 drogi@ladek.pl

IPODNSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

Beata Stuła
pok. 27
74 81 17 871
gospodarkakomunalna@ladek.pl

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Katarzyna Mironiak
pok. 8
74 81 17 883
 664 815 228
inkubatorladek@ladek.pl

WYDZIAŁ MIENIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Jolanta Pelczarska – Mlak
pok. 23
74 81 17 869
gospodarkaprzestrzenna@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Iwona Kowalczyk
pok. 22
531 641 440
nieruchomosci@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM

Justyna Pożarycka
pok. 24
74 81 17 875
geodezja@ladek.pl

INSPEKTOR DS. LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Agnieszka Mozer
pok. 24
537 584 573
dzierzawy@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Magdalena Suliga
pok. 24
530 703 183
przetargi@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Aleksandra Halewicz
pok. 22
534 237 812
rolnictwo@ladek.pl

REFERENT DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Ewelina Gajewska
pok. 24
74 811 78 76
lesnictwo@ladek.pl

WYDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI I UZDROWISKA

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Grzegorz Szczygieł
pok. 17
74 81 17 855
531 959 591
turystyka@ladek.pl

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ I SOŁECTW

Emilia Pilarska
pok. 29
74 81 17 867
radamiejska@ladek.pl

PODINSPEKTOR DS. PROMOCJI I SPORTU

Ireneusz Pieczarka
pok. 17

74 81 17 856

726 292 202
sport@ladek.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI LESNEJ

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Rafał Szatan
535 626 502
gospodarkalesna@ladek.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Alicja Bryja
pok. 13
74 81 17 853
530 700 643
usc@ladek.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, INFORMATYKA

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) / INFORMATYK

Igor Falkiewicz
pok. 6
74 81 17 859
  534 276 082
informatyk@ladek.pl
iod@ladek.pl

STRAŻ MIEJSKA

Biuro: ul. Ludwika Zamenhofa 2
74 81 48 099
strazmiejska@ladek.pl

KOMENDANT STAŻY MIEJSKIEJ

Krzysztof Szecel
698628472

MŁODSZY INSPEKTOR STRAŻY MIEJSKIEJ

Artur Steblok
698628473

INSPEKTOR STRAŻY MIEJSKIEJ

Krzysztof Szychalski
698628471

MŁODSZY STRAŻNIK STRAŻY MIEJSKIEJ

Małgorzata Bryja
533635386