Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

57-540 Lądek-Zdrój, Rynek 31 centrala tel.
74 81 17 850 faks 74 81 47 418 e-mail: umig@ladek.pl
NIP: 881-10-00-989
REGON: 890523556

Opłaty skarbowe można wpłacać na konto Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój:
Nr konta: 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010
– GBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój.

Opłaty za odpady można wpłacać na konto:

Nr konta: 77 9588 0004 3900 1111 2000 0540
– GBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój.

Dane do przelewów z zagranicy:

KOD SWIFT: GBWCPLPP
IBAN: PL 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010
IBAN: PL 77 9588 0004 3900 1111 2000 0540

Urząd czynny: od poniedziałku do piątku w godz: 7.30-15.30 USC w zależności od potrzeb, pracuje w soboty i niedziele.

Urząd posiada skrzynkę na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej
adres skrytki ePUAP: /UMIGLZ/SkrytkaESP

GMINA Lądek-Zdrój

57-540 Lądek-Zdrój, Rynek 31 centrala tel.
74 81 17 850 faks 74 81 47 418 e-mail: umig@ladek.pl

NIP: 881-10-01-664
REGON: 890718113

 INFORMACJA: na fakturach i rachunkach w polu odbiorca powinien być zapis: GMINA LĄDEK-ZDRÓJ, ul.Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój, NIP: 881-10-01-664

BURMISTRZ LĄDKA-ZDROJU

Roman Kaczmarczyk
74 81 17 866
burmistrz@ladek.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU

Alicja Piwowar
74 81 17 866
wice@ladek.pl

SEKRETARZ GMINY

Alicja Piwowar
74 81 17 866
sekretarz@ladek.pl

SKARBNIK GMINY

Wioletta Wiśniewska
74 81 17 861
skarbnik@ladek.pl

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

GŁÓWNA KSIĘGOWA:

Helena Kołodziej
pokój 2
74 81 17 870
glownaksiegowa@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

Bożena Tomczak
pokój 3
74 81 17 878
rozliczenia@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ I PŁAC

Hanna Juhas-Roszczypała
pokój 4
74 81 17 862
place@ladek.pl

REFERENT DS. POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Łucja Brzezińska
pokój 3
74 81 17 879
dochody2@ladek.pl

INSPEKTOR DS. POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Kamila Kopytko
pokój 3
74 81 17 863
kasa@ladek.pl

INSPEKTOR DS. MAJĄTKU TRWAŁEGO I VAT

Agnieszka Bołoz
pokój 3
74 81 17 880
podatekvat@ladek.pl

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Aneta Celnik
pokój 11
74 81 17 865
podatki2@ladek.pl

INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ KONTROLI PODATKOWEJ

Malwina Celnik
pokój 11
74 81 17 881
podatki1@ladek.pl

PODINSPEKTOR DS. WINDYKACJI I KONTROLI PODATKOWEJ

Joanna Tomaszkiewicz
pokój 11
74 81 17 864
windykacja@ladek.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

WYDZIAŁEM KIERUJE: ZASTĘPCA BURMISTRZA

Alicja Piwowar
pokój 18
74 81 17 850
wice@ladek.pl
sekretarz@ladek.pl

INSPEKTOR DS. KADR, NADZORU BHP I ADMINISTRACJI

Anna Sokołowska
pokój 9
74 81 17 858
kadry@ladek.pl

INSPEKTOR DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH

Monika Bukowska
pokój 11
74 81 17 857
dowody@ladek.pl

INSPEKTOR DS. OŚWIATY

Dorota Bryksa-Samosiej
pokój 14
74 81 17 888
oswiata@ladek.pl

PODINSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW OBRONNYCH I OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

Adam Rodak
pokój 7
74 81 17 860
kryzys@ladek.pl

Biuro czynne: 7.30 – 14.30

REFERENT DS. OBSŁUGI KLIENTA I OCHRONY ZDROWIA

Angelika Osuch
pokój 1
74 81 17 850
bok@ladek.pl

REFERENT DS. OBSŁUGI KLIENTA I OCHRONY ZDROWIA

Anna Brzezińska
pokój 1
74 81 17 850
umig@ladek.pl

REFERENT DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Monika Bloch
pokój 21
74 81 17 866
asystentburmistrza@ladek.pl

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Dorota Kuczwalska
pokój 28
74 81 17 882
mikroprojekty@ladek.pl

INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Anna Witos
pokój 28
74 81 17 884
zamowienia@ladek.pl

INSPEKTOR DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Jolanta Kotlarz
pokój 28
74 81 17 883
organizacje@ladek.pl

INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA I INWESTYCJI

Marcin Kochański
pokój 27
74 81 17 872
drogi@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

Jerzy Godziejewicz
pokój 27
74 81 17 871
budownictwo@ladek.pl

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Katarzyna Mironiak
inkubatorladek@ladek.pl
664 815 228

WYDZIAŁ MIENIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Jolanta Pelczarska – Mlak
pokój 23
74 81 17 869
gospodarkaprzestrzenna@ladek.pl

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Iwona Kowalczyk
pokój 24
74 81 17 877
nieruchomosci@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM

Justyna Pożarycka
pokój 24
74 81 17 875
geodezja@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Agnieszka Mozer
pokój 24
74 81 17 885
dzierzawy@ladek.pl

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Magdalena Suliga
pokój 24
74 81 17 876
przetargi@ladek.pl

REFERENT DS. ROLNICTWA I GOSPODARKI ODPADAMI

Aleksandra Halewicz
pokój 22
74 81 17 873
rolnictwo@ladek.pl

REFERENT DS. LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Katarzyna Kotlarz
pokój 22
74 81 17 874
lesnictwo@ladek.pl

WYDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI I UZDROWISKA

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Grzegorz Szczygieł
pokój 17
74 81 17 855
turystyka@ladek.pl

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ I SOŁECTW

Emilia Pilarska
pokój 29
74 81 17 867
radamiejska@ladek.pl

REFERENT DS. PROMOCJI I SPORTU

Ireneusz Pieczarka
pokój 17
74 81 17 856
sport@ladek.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI LESNEJ

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Rafał Szatan
535 626 502
gospodarkalesna@ladek.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Alicja Bryja
pokój 14
74 81 17 853
usc@ladek.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, INFORMATYKA

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) / INFORMATYK

Igor Falkiewicz
pokój 6
74 81 17 859
  534 276 082
informatyk@ladek.pl
iod@ladek.pl

STRAŻ MIEJSKA

Biuro: ul. Kłodzka 4
74 81 48 099
strazmiejska@ladek.pl

KOMENDANT STAŻY MIEJSKIEJ

Krzysztof Szecel
698628472

MŁODSZY INSPEKTOR STRAŻY MIEJSKIEJ

Artur Steblok
698628473

INSPEKTOR STRAŻY MIEJSKIEJ

Krzysztof Szychalski
698628471

MŁODSZY STRAŻNIK STRAŻY MIEJSKIEJ

Małgorzata Bryja
533635386