Archiwalne sesje Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 2014-2017

Zapisy archiwalne dostępne są także na oficjalnym kanale YouTube Gminy Lądek-Zdrój