Skip to content

Stan na 05.03.2024

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 17

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 3

Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 85 721,65 zł 

Załączniki do pobrania: