GOSPODARKA ODPADAMI

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój informuje, że przez kolejne trzy lata tj. do 30 czerwca 2020 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Lądek-Zdrój będzie świadczyła nadal firma:

ENERIS SUROWCE S. A. Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice

Firma ENERIS SUROWCE S. A. Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice prowadzi również PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW ul. Kłodzka 63, 57-540 Lądek-Zdrój (teren dawnej kompostowni)

Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zielone zagospodarowywane są w Regionalnym Centrum Gospodarowania Odpadami w Domaszkowicach, ul. Piłsudskiego 32, Nysa

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW na  2019 r.

Pliki z harmonogramami na do pobrania:

2019  Lądek-Zdrój – Miasto odpady zmieszane

2019 Lądek-Zdrój – Miasto odpady selektywne

2019 Lądek-Zdrój – Gmina odpady zmieszane

2019 Lądek-Zdrój – Gmina odpady selektywne

 

1. PRAWO MIEJSCOWE
2. OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
3. DEKLARACJE DO POBRANIA
DEKLARACJA – DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

deklaracja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (1).doc
deklaracja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (1).pdf

DEKLARACJA – DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (2).doc
deklaracja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Klauzula_odpady

4. SPRAWOZDANIA
powiększanie czcionki
włącz kontrast