GOSPODARKA ODPADAMI

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!    

Przypominamy, że wznowienie odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, które nie prowadziły działalności, w związku z epidemią COVID-19 (m.in. branża turystyczna , hotele, agroturystyki, pensjonaty, restauracje itp.) wymaga złożenia “nowej deklaracji”.

Deklaracje dostępne są na stronie www.ladek.pl w zakładce urząd-gospodarka odpadami. Ponadto deklaracje można otrzymać e-mailem wysyłając prośbę na adres: rolnictwo@ladek.pl.

 

Deklarację (podpisana przez osobę uprawnioną do podpisu) należy wysłać przez platformę ePUAP lub pocztą na adres ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój lub wrzucić do skrzynki wystawionej przed Ratuszem. Deklaracje wysłane e-mailem nie będą uwzględnione.


UWAGA MIESZKAŃCY!

W związku z rosnąca liczbą osób przebywających na terenie Gminy Lądek-Zdrój i tym samym wzrostem produkowanych odpadów komunalnych. Prosimy o dokonanie zmian deklaracji dla nieruchomość gdzie liczba mieszkańców się zwiększyła m.in. w związku :

  • z zamknięciem  szkół średnich i wyższych, prosimy o uwzględnienie w swoich deklaracjach dzieci i młodzieży które wróciły do miejsca zamieszkania na czas epidemii  (np. z internatów, akademików, z miejsc nauki ), .
  • w związku z powrotem osób z zagranicy (które do tej pory nie były uwzględniane w deklaracjach),
  • przyjazdem osób z innych miast.

 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć  nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

      W przypadku nie złożenia deklaracji zmieniających Gmina będzie prowadzić postępowania administracyjne.

 

Deklarację (podpisana przez osobę uprawnioną do podpisu) należy wysłać przez platformę ePUAP lub pocztą na adres ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój lub wrzucić do skrzynki wystawionej przed Ratuszem. Druk deklaracji dostępny jest na stronie www.ladek.pl w zakładce urząd-gospodarka odpadami.

 


Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój informuje, że przez kolejne trzy lata tj. do 31 grudnia 2020 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Lądek-Zdrój będzie świadczyła nadal firma:

ENERIS SUROWCE S. A. Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice

Firma ENERIS SUROWCE S. A. Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice prowadzi również PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW ul. Kłodzka 63, 57-540 Lądek-Zdrój (teren dawnej kompostowni)

Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zielone zagospodarowywane są w Regionalnym Centrum Gospodarowania Odpadami w Domaszkowicach, ul. Piłsudskiego 32, Nysa

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW na  2020 r.

Pliki z harmonogramami na do pobrania:

2020 LĄDEK ZDRÓJ – MIASTO ZMIESZANE
2020 LĄDEK ZDRÓJ – MIASTO SELEKTYWNE
2020 LĄDEK ZDRÓJ – GMINA ZMIESZANE
2020 LĄDEK ZDRÓJ – GMINA SELEKTYWANE

1. PRAWO MIEJSCOWE
2. OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

3. DEKLARACJE DO POBRANIA

DEKLARACJA – ZAMIESZKAŁE

DEKLARACJA – NIEZAMIESZKAŁE

FORMULARZ ZGODY – NIEZAMIESZKAŁE

DEKLARACJA – LETNISKOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Klauzula_odpady

4. SPRAWOZDANIA
5. ADRESY ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
Zbiórka folii odpadowej Eko Spektrum Wojciech Jarczak, ul. Wspólna 1, 45-837 Opole, tel. 606-967-774
powiększanie czcionki
włącz kontrast