rada-miejska

HONOROWI OBYWATELE LĄDKA-ZDROJU

Lp. Imię i nazwisko Data i nr uchwały
l Vaclav Havel Uchwałą nr LVIIl/306/98 z dnia 18.06.1998 r.
2 Kard. Henryk Gulbinowicz Uchwałą nr LVIIl/307/98 z dnia 18.06.1998 r.
3 Prof. Wojciech Ciężkowski Uchwałą nr X:XXVI/190/00 z dnia 21.12.2000 r.
4 Ludwik Pikuła Uchwałą nr XLIX/261/01 z dnia 29.11.2001 r.
5 Lothar Graf von Hoensbroech Uchwałą nr XIV/166/03 z dnia 30.10.2003 r.
6 Cornelius Sinke Uchwałą nr XXXV/371/05 z dnia 24.03.2005 r.
7 Marten van de Clooster Uchwałą nr XXXV/372/05 z dnia 24.03.2005 r.
8 Sławomir Pietras Uchwałą nr Ll/501/06 z dnia 29.06.2006 r.
9 Mieczysław Krywienko Uchwałą nr Ll/502/06 z dnia 29.06.2006 r.
10 Prof. Jan Wiesław Kochański Uchwałą nr X:Xill/140/12 z dnia 31.05.2012 r.
11 Adam Szmidt Uchwałą nr XXIIl/141/12 z dnia 31.05.2012 r.
12 Wojciech Wysocki Uchwałą nr XXIIl/142/12 z dnia 31.05.2012 r.
13 Jerzy Gołek Uchwałą nr XXIIl/143/12 z dnia 31.05.2012 r.
14 Prof. Przemysław Minta Uchwałą nr X:XXV/239/13 z dnia 25.04.2013 r.
15 Czesława Paszylka Uchwałą nr X:XXV/240/13 z dnia 25.04.2013 r.
16 Kazimierz Makarowski Uchwałą nr XL/263/13 z dnia 29.08.2013 r.
17 Lidia Geringer de Oedenberg Uchwałą nr XLVIII/328/13 z dnia 28.04.2014 r.
18. Olga Sawicka Uchwałą nr XI/67/15 z dnia 30.06.2015 r.
19. Henryk Wolniak-Zbożydarzyc Uchwałą nr XXIV/159/16 z dnia 20.04.2016 r.
20. Robert Jażdżewski Uchwałą nr LVIIl/392/18 z dnia 28.06.2018 r.
21. Michelle Jones Wurtz Uchwałą nr LVIIl/393/18 z dnia 28.06.2018 r.
22. Henryk Konwiński Uchwałą nr LVIIl/394/18 z dnia 28.06.2018 r.
23. Wiesław Mikita Uchwałą nr XLIV/303/21 z dnia 30.12.2021 r.

 

ODZNACZENI MEDALEM HONOROWYM ŚW.JERZEGO

 

Lp. Imię i nazwisko Data i nr uchwały
l Więcesława Iwańska Uchwałą nr VI/41/07 z dnia 29.03.2007 r.
2 Bolesław Januszkiewicz Uchwałą nr VI/42/07 z dnia 29.03.2007 r.
3 Wiesław Kochański Uchwałą nr VI/43/07 z dnia 29.03.2007 r.
4 Stanisław Korobij Uchwałą nr VI/44/07 z dnia 29.03.2007 r.
5 Wiktor Michalkiewicz Uchwałą nr VI/45/07 z dnia 29.03.2007 r.
6 Przemysław Minta Uchwałą nr VI/46/07 z dnia 29.03.2007 r.
7 Marek Połochajło Uchwałą nr VI/47/07 z dnia 29.03.2007 r.
8 Władysław Rakoczy Uchwałą nr VI/48/07 z dnia 29.03.2007 r.
9 Janina Rudziak Uchwałą nr Vl/49/07 z dnia 29.03.2007 r.
10 Jacek Woleński Uchwałą nr Vl/50/07 z dnia 29.03.2007 r.
11 Zbigniew Strzelecki Uchwałą nr XLI/328/10 z dnia 25.02.2010 r.
12 Krystyna Kopytko Uchwałą nr XLI/329/10 z dnia 25.02.2010 r.
13 Waldemar Nakraszewicz Uchwałą nr XLI/330/10 z dnia 25.02.2010 r.
14 Lechosław Siarkiewicz Uchwałą nr XLI/331/10 z dnia 25.02.2010 r.
15 Bolesław Bomba Uchwałą nr XLI/332/10 z dnia 25.02.2010 r.
16 Ger Van de Velde- de Wilde Uchwałą nr XLl/355/10 z dnia 24.06.2010 r.
17 Henk van Steeg Uchwałą nr XLl/356/10 z dnia 24.06.201Or.
18 Jan Cees van der Klooster Uchwałą nr XLI/357/10 z dnia 24.06.2010 r.
19 Helena Malinowska Uchwałą nr IX/57/11 z dnia 30.04.201 I r.
20 Harrie Scholtens Uchwałą nr IX/58/ ll z dnia 30.04.2011 r.
21 Mieczysław Krywienko Uchwałą nr IX/59/11 z dnia 30.04.201 I r.
22 Zdzisław Dumański Uchwałą nr XX/126/12 z dnia 01.03.2012 r.
23 Lesław Błażej Uchwałą nr XX/127/12 z dnia 01.03.2012 r.
24 Leszek Kawa Uchwałą nr XX/128/12 z dnia 01.03.2012 r.
25 Dorota Wieczorek Uchwałą nr XXXV/241/13 z dnia 25.04.2013 r.
26 Janusz Olszewski Uchwałą nr XXXV/242/13 z dnia 25.04.2013 r.
27 Ewa Beyer-Formela Uchwałą nr XLVIII/326/2014 z dnia 28.04.2014 r.
28 Danuta Hi·yniewicz-Kruk Uchwałą nr XLVIII/327/2014 z dnia 28.04.2014 r.
29 Leszek Pazdyk Uchwałą nr VIIl/41/15 z dnia 30.03.2015 r.
30 Czesław Korobii Uchwałą nr Vill/42/15 z dnia 30.03.2015 r.
31 Jarosław Rzeźnik Uchwałą nr VIIl/43/15 z dnia 30.03.2015 r.
32 Janusz Sosna Uchwałą nr VIIl/44/15 z dnia 30.03.2015 r.
33 Zbigniew Osuch Uchwałą nr VIIl/45/15 z dnia 30.03.2015 r.
34 Marek Wrona Uchwałą nr VIIl/46/15 z dnia 30.03.2015 r.
35 Genowefa Włodarczyk Uchwałą nr XXIV/150/16 z dnia 20.04.2016 r.
36 Maria Kapitanowicz Uchwałą nr XXIV/151/16 z dnia 20.04.2016 r.
37 Małgorzata Bednarek Uchwałą nr XXIV/152/16 z dnia 20.04.2016 r.
38 Radosław Pietraga Uchwałą nr XXIV/153/16 z dnia 20.04.2016 r.
39 Wojciech Łopaczy11Ski Uchwałą nr XXIV/154/16 z dnia 20.04.2016 r.
40 Mirosław Zbrzeźniak Uchwałą nr XXIV/155/16 z dnia 20.04.2016 r.
41 Wiesław Urban Uchwałą nr XXIV/156/16 z dnia 20.04.2016 r.
42 Tomasz Bryk Uchwałą nr XXIV/157/16 z dnia 20.04.2016 r.
43 Jan Zawadzki Uchwałą nr XXIV/158/16 z dnia 20.04.2016 r.
44 Andrzej Sikorski Uchwałą nr XXXVill/249/17 z dnia 20.03.2017 r.
45 Dorota Komornicka Uchwałą nr XXXVill/250/17 z dnia 20.03.2017 r.
46 Karolina Rimen-Żerebecka Uchwałą nr XXXVill/251/17 z dnia 20.03.2017 r.
47 Marek Kruk Uchwałą nr XXXVill/252/17 z dnia 20.03.2017 r.
48 Seweryn Zieliński Uchwałą nr XXXVill/253/17 z dnia 20.03.2017 r.

 

Odznaczeni Medalem Św. Jerzego w 2018 r.

49 Michał Dworczyk Uchwała nr LV/361/2018 z dnia 28.03.2018 r.
 50  Zbigniew Szczygieł Uchwała nr LV/362/2018 z dnia 28.03.2018 r.
 51  Ks. Ireneusz Szociński Uchwała nr LV/363/2018 z dnia 28.03.2018 r.
 52  Adam Juźwin Uchwała nr LV/364/2018 z dnia 28.03.2018 r.
 53  Barbara Kopczyk Uchwała nr LV/365/2018 z dnia 28.03.2018 r.
 54  Joanna Piotrowicz Uchwała nr LV/366/2018 z dnia 28.03.2018 r.
 55  Kazimierz Drożdż Uchwała nr LV/367/2018 z dnia 28.03.2018 r.
 56  Jerzy Hofman Uchwała nr LV/368/2018 z dnia 28.03.2018 r.
 57  Władysław Czerkas Uchwała nr LV/369/2018 z dnia 28.03.2018 r.

Odznaczeni Medalem św. Jerzego w 2019 r.

Lp. Imię i nazwisko Data i nr uchwały
58. Celestyna Schabowicz Uchwałą nr VI/43/2019 z dnia 28.03.2019 r.
59. Karolina Sierakowska Uchwałą nr VI/44/2019 z dnia 28.03.2019 r.
60. Bogdan Paszkiewicz Uchwałą nr VI/45/2019 z dnia 28.03.2019 r.
61. Artur Żymełka Uchwałą nr VI/46/2019 z dnia 28.03.2019 r.
62. Zbigniew Kresowaty Uchwałą nr VI/47/2019 z dnia 28.03.2019 r.
63. Orest Vasiouta Uchwałą nr VI/48/2019 z dnia 28.03.2019 r.