wydział/komórki

Lp.

stanowisko / wymiar

symbol

Burmistrz

1         

Burmistrz Lądka-Zdroju (1) – 1

B

Zastępca Burmistrza

2         

Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju (0,25) -1

ZB

Wydział Promocji, Sportu, Turystyki
i Uzdrowiska

3         

Kierownik Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki   
i Uzdrowiska (1) – 9

PR

4         

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i sołectw (1) – 901

5         

Stanowisko ds. promocji i sportu (1) – 907

 

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

6         

Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju (1) – 202

WR

7         

Stanowisko ds. zamówień publicznych (1) – 206

8         

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i inwestycji (1)-204

9         

Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji  (1) –203

10      

Stanowisko ds. architektury, budownictwa i inwestycji (1) -207

11      

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz budżetu obywatelskiego (1) – 205

12      

Stanowisko ds. obsługi podmiotów gospodarczych (1) – 208

Wydział Organizacyjny

13      

Sekretarz Gminy (0,75) – 3

OR

 

14      

Stanowisko ds. kadr, nadzoru BHP i administracji (1) – 301

15      

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (1) – OR-302

16      

Stanowisko ds. oświaty (0,75) –311

17      

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych
i obsługi informatycznej (1) -304

18      

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego (1) – 305

19      

Stanowisko ds. obsługi klienta i ochrony zdrowia (2) – 312, 313

20      

Sprzątaczka (1,5) – 307, 308,309

21      

Goniec (1) – 310

22      

Pomoc administracyjna (2) – 306,314

Wydział
Finansowo-Budżetowy

23      

Skarbnik Gminy (1) – 5

FB

24      

Główny Księgowy Urzędu (1) – 501

25      

Stanowisko ds. rozliczeń i płac (1) – 504

26      

Stanowisko ds. poboru podatków i opłat lokalnych (2) – 506, 507

27      

Stanowisko ds. rozliczeń finansowych (1) – 508

28      

Stanowisko ds. majątku trwałego i podatku VAT (1) – 510

Wydział Mienia
i Ochrony Środowiska

29      

Kierownik Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska (1) – 4

IF

 

 

30      

Stanowisko  ds. geodezji i gospodarki mieniem (1) – 403

31      

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami  (1) – 406

32      

Stanowisko ds. ochrony środowiska i leśnictwa (1) – 409

33      

Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska (1) – 410

34      

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska (2) – 411, 408

 

Straż Miejska

35      

Komendant Straży Miejskiej (1) – 6

SM

36      

Stanowisko ds. Straży Miejskiej (3) – 601, 602, 604

Urząd Stanu Cywilnego

37      

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (1) – 001

USC

Wydział Gospodarki Leśnej

38      

Kierownik Wydziału Gospodarki Leśnej  (1) – 8

GL

39      

Robotnik gospodarczy (2) – 801, 802

Wydział Podatków

i Opłat lokalnych

40      

Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych (1) – 10

WP

41      

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz kontroli podatkowej (1) – 101

42      

Stanowisko ds. windykacji należności oraz kontroli podatkowej (1) – 102

Samodzielne stanowiska

43      

Inspektor ochrony danych – samodzielne stanowisko (1) –11

IOD

struktura-organizacyjna