Gmina Lądek-Zdrój realizuje przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Ratusza w Lądku-Zdroju”, dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość przedsięwzięcia: 1 185 601,00 zł (wniosek), 1 383 846,50 zł (po przetargu)

Dotacja NFOŚiGW:  1 007 761,00 zł


Gmina Lądek-Zdrój realizuje przedsięwzięcie pn. „Poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku-Zdroju” dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość przedsięwzięcia: 18 309 257,25 zł

Dotacja NFOŚiGW:  18 309 257,25 zł