Gmina Lądek-Zdrój realizuje przedsięwzięcie pn. „Poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Lądku-Zdroju” dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość przedsięwzięcia: 18 309 257,25 zł

Dotacja NFOŚiGW:  18 309 257,25 zł