GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE

Wyniki głosowania w sprawie Budżetu Obywatelskiego zostaną ogłoszone do 10.12.2021r.

REGULAMIN GŁOSOWANIA

W dniach od 23.11.2021r. do 07.12.2021r. można głosować wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem ankiety internetowej na jeden z projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2022.  

Głosować mogą osoby posiadające czynne prawo wyborcze w Gminie Lądek-Zdrój. W ankiecie osoba głosująca podaje swoje dane poprzez wypełnienie pól: imię i nazwisko głosującego, PESEL, adres i miejsce stałego zamieszkania, adres e-mail akceptuje zapisy regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wybór projektu do realizacji polega na zaznaczeniu w ankiecie pola wyboru wyłącznie przy jednym projekcie , na który głosujący zamierza oddać głos.  

Za nieważny uznaje się głos: 

  • Oddany przez osobę nieuprawnioną do głosowania, 
  • Oddany przez uprawnionego do głosowania mieszkańca więcej niż jeden raz na ten sam projekt, 
  • Oddany przez uprawnionego do głosowania mieszkańca na więcej niż jeden projekt, 
  • W przypadku nie wypełnienia wszystkich wymaganych pól. 

 

W Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w Biurze Obsługi Klienta na czas głosowania nad projektami, udostępnia się publicznie komputer z dostępem do Internetu , w celu umożliwienia oddania głosu drogą elektroniczną za pośrednictwem ankiety internetowej.
W przypadku problemów z oddaniem głosu z powodu braku walidacji numeru PESEL za pomocą formularza elektronicznego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 74 8117 883, lub adresem e-mail: organizacje@ladek.pl

Głosowanie on-line nad wyborem projektów dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2022 rozpocznie się 23 listopada 2021r., o godz. 12.00, formularz głosowania znajduje się na stronie: https://ladek.pl/urzad/budzet-obywatelski/glosowanie/

Wyniki głosowania w sprawie Budżetu Obywatelskiego zostaną ogłoszone do 10.12.2021r.

Zapraszamy do udziału w głosowaniu.