Skip to content

05-04-2022 r.

Завантажити файл у pdf


Завантажити файл у pdf


Завантажити файл у pdf

25-03-2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się z prośbą o poinformowanie
wszystkich osób narodowości ukraińskiej o obowiązku szkolnym i nauki
wynikającym z polskiego prawa oświatowego i obejmującym dzieci w wieku 6-18
lat. 

Wszystkie osoby realizujące naukę w formie
on-line na Ukrainie są zwolnione z ww. obowiązku.

 

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie
właściwego formularza, zawierającego informacje o formie kształcenia dziecka /
podopiecznego i złożenie go w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w
Lądku-Zdroju (Rynek 31) do dnia 29.03.2022 r. 

Formularz w załączniku.

 

Шановні пані та панове,

 

Звертаємося до вас з проханням повідомити всі особи
української національності про  обов
язок
шкільної освіти/навчання, який випливає з освітнього права у Польщі і поширюється
на дітей у віці 6-18 років. 

Всі особи, які реалізують навчання у формі онлайн в Україні,
від цього обов
язку звільнюються.

 

У звязку з вищезгаданним просимо до 29.03.2022 р.
заповнити відповідну заяву, яка містить інформацію о формі освіти дитини/підопічного,
та скласти її в Бюро обслуги клієнта уряду міста та гміни в Льондку-Здрою
(Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju) за адресою ul.
Rynek 31.

Заява знаходиться в додатку. 

ulotka UA
ulotka