Gmina Lądek Zdrój jest gminą miejsko – wiejską zajmującą powierzchnię 11740 ha, z czego:

1. 9725 ha (82,8%) stanowią obszary wiejskie

  • użytki rolne stanowią 44,0% powierzchni ogólnej Gminy
  • lasy 50,2%, co jest zdecydowanie powyżej średniej krajowej (29,1%) i wojewódzkiej (29,5%)
  • tereny zurbanizowane stanowią 2,6% powierzchni Gminy
  • tereny zajęte pod szlaki komunikacyjne 3,8%
  • 2. miasto Lądek Zdrój zajmuje obszar 2015 ha (17,2%)

Podział własnościowy gruntów:

struktura własności gruntuPaństwowe Gospodarstwo Leśne posiada 5179 ha terenu (44,1%)

  • osoby fizyczne – 3532 ha (30,0%)
  • Gmina – 1882 ha (16,0%)
  • Agencja Nieruchomości Rolnych – 620 ha (5,2%)