Drogi
Gminną sieć dróg tworzą:

  • droga wojewódzka nr 391 Złoty Stok – Lądek Zdrój (na terenie miasta są to ulice: Widok, Nadbrzeżna, Klonowa, Lipowa)
  • droga wojewódzka nr 393 Lądek Zdrój – Stronie Śląskie (na terenie miasta ulice: Kłodzka, Mickiewicza, obwodnica w kier. Stronia, mostowiadukt)
  • drogi powiatowe: ulice Zamenhofa i Graniczna
  • drogi gminne

Sieć dróg jest w miarę dobrze rozwinięta. Problemy komunikacyjne występują w obszarze Rynku. Stan techniczny dróg uległ poprawie, gdyż konieczne były modernizacje (miejscami nawet prace odworzeniowe) na skutek powodzi w roku 1997.

Kolej
Stacja Lądek Zdrój na linii kolejowej Kłodzko-Stronie Śląskie. W ostatnich latach system transportu zbiorowego bazuje głównie na komunikacji autobusowej, m.in. z powodu likwidacji kursów pociągów.

Gazyfikacja
Dostęp do sieci gazowej jest zapewniony w 100%. W części zdrojowej Uzdrowisko Lądek – Długopole do ogrzewania stosuje także pompy cieplne wykorzystując wody termalne. Szybkie i dalekowzroczne decyzje spowodowały, że kilka lat inwestycji prowadzonych w celu poprawienia stanu atmosfery nad Lądkiem przyniosło pozytywne efekty.

Telekomunikacja
Dostęp do sieci jednego operatora liniowego TP SA – dzięki nowoczesnej, elektronicznej centrali telefonicznej firmy Siemens, o pojemności ponad 2000 numerów podłączonej łączem światłowodowym Lądek Zdrój ma doskonałą łączność ze światem – oraz kilku systemów telefonii komórkowej. Ilość abonentów na 1000 mieszkańców wynosi około 240-260, mniej na terenach wiejskich.

Oczyszczalnia ścieków
Lądek Zdrój posiada prawidłowo funkcjonującą oczyszczalnię ścieków.