Gmina Lądek Zdrój nie posiada dobrych warunków pod uprawę, zarówno ze względu na klasę gleb, jak i ukształtowanie terenu. Wśród gleb na terenie Gminy dominują gleby zaliczone do IV i V klasy bonitacyjnej.

  • grunty orne stanowią 42,4%
  • użytki zielone 57,6% powierzchni użytków rolnych

Grunty należące do IV i V klasy bonitacyjnej w ogólnym bilansie stanowią 74,6%. Ugory i odłogi to 24% użytków. Na terenach wiejskich jedynie nieliczne gospodarstwa prowadzą planową i wydajną produkcję rolną.

Na terenie Gminy działa ponad 600 gospodarstw, przy czym 44% stanowią gospodarstwa do 5 hektarów. Gospodarstwa wyposażone są w podstawowy sprzęt i maszyny rolnicze. Na terenie Gminy bardzo mała jest liczba hodowanego bydła i trzody chlewnej.