Wody powierzchniowe
Główna rzeka Biała Lądecka stanowi prawobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej. Źródło Białej Lądeckiej znajduje się w płd. Krańcu Gór Złotych. Dorzecze rzeki obejmuje 314,6 km kw. Czystość wody zadowalająca (występują pstrągi potokowe).

Wody podziemne
Do celów pitnych dostępna jest woda z krystalicznego podłoża o zasobach 1019.17 m sześć./h.

Wody lecznicze
Lądeckie wody to wody hipertermalne fluorkowo-siarczkowe, radoczynne. Powstają wskutek mieszania się wód termalnych z większych głębokości z wodami zwykłymi o podwyższonej radoczynności. Jako jedne z nielicznych na świecie zawierają radon 222. Wody te oddziaływują bodźcowo na organizm, a szczególne ich właściwości to możliwości przeciwzapalne i odczulające. W Lądku korzysta się z pięciu źródeł o wydajności ok. 750 dm sześc./min i odwiertu głębokości do 700 m. Zasoby wód leczniczych są tylko częściowo wykorzystane.

Surowce mineralne
W okolicach Lądka Zdroju występują jedynie złoża bazaltu, pozyskiwane jako kamienie drogowe i budowlane. Obecnie ogłoszono upadłość spółki prowadzącej tę działalność.

Krajobrazy chronione
Obszar Gór Złotych (w obrębie których leży miasto) wchodzi w skład Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego (utworzony w 1982 r.) dla ochrony szczególnych obszarów górskich
i wartościowego świata przyrody, stosunkowo najmniej w Sudetach zdeformowanego przez człowieka.