Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A.
57-540 Lądek Zdrój
ul. Wolności 4
tel. (74) 81-46-465, 81-46-227
e-mail: cok@uzdrowisko-ladek.com.pl
strona www: www.uzdrowisko-ladek.com.pl

Leczy się  przede wszystkim choroby: reumatyczne, narządów ruchu, skóry, naczyń obwodowych, osteoporozę, niepłodność męską oraz meno- i andropauzę. W zakładach przyrodoleczniczych wykonuje się około 30 rodzajów zabiegów od hydroterapii przez gimnastykę, masaże po cały zestaw zabiegów fizykoterapeutycznych.

Fundusz WczasówPracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Sudecki
57-320 Polanica Zdrój ul. Parkowa 21
tel. (74) 81-46-252, fax (74) 81-46-581
e-mail: ladek@fwp.pl
strona www: www.fwp.pl/1785.dhtml

Turnusy profilaktyczno-lecznicze, turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

57-540 Lądek Zdrój Pl. Mariański 7
tel. (74) 81-17-200, 81-17-251, 81-17-214
e-mail: bok@23wszur.pl
strona www: www.23wszur.pl

Hydroterapia, masaże, gimnastyka – leczenie stanów pourazowych, narządów ruchu, naczyń obwodowych.