bo22-wyniki

Protokół nr 2 z prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2021 r. poz.1372.) oraz Uchwały Nr XL/264/2021 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Lądek-Zdrój konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na rok 2022 (zwaną w dalszej części „Uchwałą”).  

 W dniu 10 grudnia 2021 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 dokonał weryfikacji głosów złożonych w formie elektronicznej na projekty inwestycyjne zgłoszone do budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2022 rok. 

Zespół przedstawia następujące informacje: 

1. Liczba złożonych głosów: 1450 
2. Liczba głosów ważnych: 1246 
3. Liczba głosów nieważnych: 42 
4. Liczba głosów nieuprawnionych: 162 

PONIŻEJ TABELA PRZEDSTAWIAJĄCA ILOŚĆ WAŻNYCH ODDANYCH GŁOSÓW NA POSZCZEGÓLNE PROJEKTY: 

bo22

W WYNIKU GŁOSOWANIA DO REALIZACJI ZOSTAŁY WYBRANE NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: 

 

Zlokalizowane na terenie miasta Lądek-Zdrój i terenie dużych wsi; przeznaczona kwota 100 000,00 zł : 

1. Quadem na pomoc” Nowoczesne techniki niesienia pomocy OSP Lądek-Zdrój.- 50 000,00zł 
2. Zakończenie budowy zadaszenia klatki schodowej prowadzącej do Sali szkoleń remizy strażackiej w Trzebieszowicach -50 000,00 zł 

Zlokalizowane na terenie małych wsi; przeznaczona kwota 40 000,00 zł 

1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu – kontynuacja – dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową i murem ogrodzenia.- 20 000,00zł 

W sprawie realizacji projektu „Ostre Kąty organizują KINO PLENEROWE w Kątach Bystrzyckich” – 40 000,00 zł z uwagi na brak części funduszy decyzja nie została na dzień ogłaszania wyników podjęta.