Lądecki Budżet Obywatelski na rok 2023

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE! DZIĘKUJEMY ZA ODDANE GŁOSY.

LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA

OPIS PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA PROPOZYCJE PROJEKTÓW DO ZREALIZOWANIA NA TERENIE GMINY LĄDEK-ZDRÓJ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO JAKO CZĘŚCI BUDŻETU GMINY LĄDEK-ZDRÓJ NA ROK 2023

Lp.

Nazwa projektu (Tytuł projektu
nadany przez pomysłodawcę)

Lokalizacja i opis projektu

Koszt
projektu

PROJEKTY ZLOKALIZOWANE NA TERENACH WIEJSKICH: ŚREDNIE WSIE

1

Boisko do gry w tenisa

Konradów dz. Nr 443/1 boisko – usunięcie murawy, położenie podbudowy z kruszywa łamanego oraz zagęszczonej  i utwardzonej nawierzchni z frakcji mineralnej i ujęcie terenu obrzeżem  betonowym, osadzenie słupków i mocowań do siatki, montaż piłkochwytów

20 000,00 zł

2

Wykonanie drenażu odwadniającego

Radochów 104 – świetlica wiejska wykonanie drenażu odwadniającego wokół budynku po byłej szkole w Radochowie

20 000,00 zł

3

Remont Świetlicy Wiejskiej w Skrzynce

Skrzynka -świetlica wiejska – częściowa wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej remont pomieszczenia kuchennego i zaplecza, przebudowa szatni oraz wymiana lamp w toaletach i Sali balowej

20 000,00 zł

PROJEKTY ZLOKALIZOWANE NA TERENACH WIEJSKICH: MAŁE WSIE

1

Modernizacja wiaty sołeckiej w Wójtówce

Wójtówka – wiata sołecka – Wykonanie posadzki “jastrychowej” na powierzchni ok 72 m2 w wiacie , prace ziemne wyrównanie i utwardzenie podłoża przygotowanie warstw do montażu płyt wierzchnich na podest 36 m2

10 200,00 zł

2

Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu kontynuacja

Orłowiec – plac sołecki obok wiaty

Zakończenie etapu realizacji wykonanie zaplecza magazynowo- gospodarczego

20 000,00 zł

3

Ostre Kąty organizują KINO PLENEROWE

Wiata sołecka w Kątach Bystrzyckich – Zakup zestawu kina plenerowego; projektora i ekranu

20 000,00 zł

FORMULARZ GŁOSOWANIA Głosowanie zakończone. Wyniki zostaną ogłoszone do 21.12.2022r.