Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 68 poz. 449 z późniejszymi zmianami) organy samorządu terytorialnego mają obowiązek udostępniania nieodpłatnie w formie elektronicznej Dziennik Ustaw  i  Monitor Polski.
W związku z tym:

Dziennik Ustaw dostępny jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl
Monitor Polski pod adresem: http://monitorpolski.gov.pl

Dostęp do elektronicznej wersji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego uzyskać można pod adresem: http://edzienniki.duw.pl