KOMISJE RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU:
Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:

Wiceprzewodniczący:

 

 

 

Członkowie:
Komisja ds. Gospodarczych

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący:

Komisja ds. Społecznych

Przewodnicząca:

Wiceprzewodnicząca:

 

 

Członkowie:
Komisja Uzdrowiskowa
Przewodniczący:

Członkowie:

Komisja Skarg, Wniosków i   Petycji
Przewodnicząca:
Członkowie: