KOMISJE RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU:
Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:
Beata Dańkowska-Szczygieł

Wiceprzewodniczący:

Sławomir Walentynowicz

 

 

Członkowie:
1. Edyta Kolendo
2. Dorota Łakucewicz
3. Agata Opiła
4. Daria Skrobotun-Strączyńska 
Komisja ds. Gospodarczych

Przewodniczący
Sławomir Walentynowicz 

Wiceprzewodniczący:
Beata Dańkowska-Szczygieł

Członkowie:
1. Mariola Kozińska
2. Dorota Łakucewicz
3. Klaudia Mika
4. Łukasz Mróz
5. Leszek Pazdyk
6. Magdalena Podyma
7. Ewelina Rycaj
8. Daria Skrobotun-Strączyńska
9. Tomasz Stuła
10. Dorota Urbańczyk
Komisja ds. Społecznych

Przewodnicząca:
Magdalena Podyma

Wiceprzewodnicząca:
Ewelina Rycaj

 

Członkowie:
1. Edyta Kolendo
2. Mariola Kozińska
3. Dorota Łakucewicz
4. Klaudia Mika
5. Łukasz Mróz
6. Ewelina Rycaj
7. Agata Opiła
Komisja Uzdrowiskowa
Przewodniczący:
Tomasz Stuła
Członkowie:
1. Edyta Kolendo
2. Mariola Kozińska
3. Leszek Pazdyk
4. Magdalena Podyma

Komisja Skarg, Wniosków i   Petycji
Przewodnicząca:
Agata Opiła
Członkowie:
1. Edyta Kolendo
2. Dorota Łakucewicz
3. Leszek Pazdyk
4. Magdalena Podyma