KOMISJE

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU:
Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:
Beata Dańkowska-Szczygieł

Wiceprzewodnicząca:
Ewelina Rycaj

Członkowie:
1) Klaudia Mika
2) Agata Opiła
3) Sławomir Walentynowicz
Najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej 29 stycznia (wtorek) 2019 r., godz. 16.30 Urząd Miasta i Gminy s. 26 II p.
Komisja ds. Gospodarczych

Przewodniczący:
Leszek Pazdyk

Wiceprzewodniczący:
Tomasz Stuła

Członkowie:
1. Beata Dańkowska-Szczygieł
2. Artur Dobrzyński
3. Mariola Kozińska
4. Dorota Łakucewicz
5. Klaudia Mika
6. Łukasz Mróz
7. Leszek Pazdyk
8. Magdalena Podyma
9. Ewelina Rycaj
10. Dorota Urbańczyk
11. Sławomir Walentynowicz
Najbliższe posiedzenia Komisji Gospodarczej
29 stycznia (wtorek) 2019 r., godz. 15.30 Urząd Miasta i Gminy s. 26 II p.
Komisja ds. Społecznych

Przewodnicząca:
Dorota Urbańczyk

Wiceprzewodnicząca:
Klaudia Mika

Członkowie:
1. Beata Dańkowska-Szczygieł
2. Edyta Kolendo
3. Mariola Kozińska
4. Dorota Łakucewicz
5. Łukasz Mróz
6. Magdalena Podyma
7. Ewelina Rycaj
8. Agata Opiła

Najbliższe posiedzenie Komisji Społecznej 29 stycznia (wtorek) 2019 r., godz. 14.00 Urząd Miasta i Gminy s. 26 II p.
Komisja Uzdrowiskowa
Przewodniczący:
Tomasz StułaWiceprzewodniczący:
Artur Dobrzyński
Członkowie:
1. Edyta Kolendo
2. Mariola Kozińska
3. Leszek Pazdyk
4. Magdalena Podyma

Najbliższe posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodnicząca:
Agata Opiła
Członkowie:
1. Edyta Kolendo
2. Dorota Łakucewicz
3. Leszek Pazdyk
4. Magdalena Podyma
Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 21 stycznia (poniedziałek) 2019 r., godz. 15.30 Urząd Miasta i Gminy s. 26 II p.
powiększanie czcionki
włącz kontrast