KOMISJE RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU:
Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:
Beata Dańkowska-Szczygieł

Wiceprzewodniczący:

Sławomir Walentynowicz

 

 

Członkowie:
1. Edyta Kolendo
2. Dorota Łakucewicz
3. Agata Opiła
Komisja ds. Gospodarczych

Przewodniczący:
Leszek Pazdyk

Wiceprzewodniczący:
Tomasz Stuła

Członkowie:
1. Beata Dańkowska-Szczygieł
2. Artur Dobrzyński
3. Mariola Kozińska
4. Dorota Łakucewicz
5. Klaudia Mika
6. Łukasz Mróz
7. Magdalena Podyma
8. Ewelina Rycaj
9. Dorota Urbańczyk
10. Sławomir Walentynowicz
Komisja ds. Społecznych

Przewodnicząca:
Dorota Urbańczyk

 

Członkowie:
1. Edyta Kolendo
2. Mariola Kozińska
3. Dorota Łakucewicz
4. Klaudia Mika
5. Łukasz Mróz
6. Magdalena Podyma
7. Ewelina Rycaj
8. Agata Opiła
Komisja Uzdrowiskowa
Przewodniczący:
Tomasz Stuła
Wiceprzewodniczący:
Artur Dobrzyński
Członkowie:
1. Edyta Kolendo
2. Mariola Kozińska
3. Leszek Pazdyk
4. Magdalena Podyma

Komisja Skarg, Wniosków i   Petycji
Przewodnicząca:
Agata Opiła
Członkowie:
1. Edyta Kolendo
2. Dorota Łakucewicz
3. Leszek Pazdyk
4. Magdalena Podyma