Click to listen highlighted text!

KOMISJE

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU:
Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:
Beata Dańkowska-Szczygieł

 

Członkowie:
1) Edyta Kolendo
2) Dorota Łakucewicz
3) Agata Opiła
4) Sławomir Walentynowicz
Komisja ds. Gospodarczych

Przewodniczący:
Leszek Pazdyk

Wiceprzewodniczący:
Tomasz Stuła

Członkowie:
1. Beata Dańkowska-Szczygieł
2. Artur Dobrzyński
3. Mariola Kozińska
4. Dorota Łakucewicz
5. Klaudia Mika
6. Łukasz Mróz
7. Leszek Pazdyk
8. Magdalena Podyma
9. Ewelina Rycaj
10. Dorota Urbańczyk
11. Sławomir Walentynowicz
Komisja ds. Społecznych

Przewodnicząca:
Dorota Urbańczyk

Wiceprzewodnicząca:
Klaudia Mika

Członkowie:

1. Edyta Kolendo
2. Mariola Kozińska
3. Dorota Łakucewicz
4. Łukasz Mróz
5. Magdalena Podyma
6. Ewelina Rycaj
7. Agata Opiła

Komisja Uzdrowiskowa
Przewodniczący:
Tomasz Stuła
Wiceprzewodniczący:
Artur Dobrzyński
Członkowie:
1. Edyta Kolendo
2. Mariola Kozińska
3. Leszek Pazdyk
4. Magdalena Podyma

Komisja Skarg, Wniosków i   Petycji
Przewodnicząca:
Agata Opiła
Członkowie:
1. Edyta Kolendo
2. Dorota Łakucewicz
3. Leszek Pazdyk
4. Magdalena Podyma
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!