Skip to content

PROGRAM RODZINA 500+

Plakat 500+.jpeg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju w związku z realizacją programu „Rodzina 500 plus” uprzejmie informuje, iż jest jednostką odpowiedzialną za realizację tego zadania dla mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju ogłosił konkurs na zatrudnienie pracownika do prowadzenia i realizacji Programu Rodzina 500+. Drugie stanowisko będzie utworzone w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w celu sprawniejszego przyjmowania wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych.

Planowany start programu wyznaczony jest na 1 kwietnia 2016 r. Żeby otrzymać świadczenie, nie trzeba będzie stać w kolejce w pierwszych dniach kwietnia. Wniosek złożony w okresie trzech pierwszych miesięcy trwania Programu tj. od 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016 roku będzie zrealizowany z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Zasada wyrównania świadczenia obowiązuje tylko przez trzy pierwsze miesiące trwania Programu. Wnioski złożone po 1 lipca 2016 roku będą realizowane od dnia złożenia wniosku bez wyrównania. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom wnioski będzie można składać w wersji elektronicznej. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu informacyjno – usługowego pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wnioski elektroniczne będzie można składać pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadania profilu zaufanego w ePUAP. Przypominamy, że świadczenie wychowawcze ma przysługiwać na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku starania się o wsparcie na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe: 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Aktualne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego będzie można pozyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju od poniedziałku do czwartku w godzinach przyjęć interesantów tj. od 7.30 do 15.30 oraz pod nr tel. 74 8147 160. Od 1 kwietnia 2016 roku wydajemy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wnioski dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w zakładce Jednostki Organizacyjne/Ośrodek Pomocy Społecznej/Program 500+/Druki do pobrania (wystarczy kliknąc w link).

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus

Strona BIP z drukami “Rodzina 500+” – do pobrania