Skip to content

PZ PUNKT POTWIERDZAJĄCY

Burmistrz Lądka-Zdroju informuje, że w miesiącu lutym utworzony został w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych, znajdujący się w pokoju nr 7.

Profil zaufany służy do potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z urzędami za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl )

Profil zaufany ma takie samo zastosowanie jak odręczny podpis w dokumentach składanych w sposób tradycyjny. Posługując się profilem zaufanym, klient może złożyć wniosek lub podanie poprzez platformę ePUAP bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Aby uzyskać profil zaufany należy:
– założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl,
– wypełnić i wysłać wniosek o nadanie profilu zaufanego.

Procedurę kończy jednorazowa wizyta w dowolnym urzędzie pełniącym rolę Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych w celu poświadczenia swojej tożsamości. Od tego momentu możliwe będzie elektroniczne składania różnego rodzaju wniosków i podań.

Dodatkowych informacji udziela Pan Adam Rodak pod numerem telefonu 74 81 17 860.