PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI CEEB – TERMIN UPŁYWA Z DNIEM 30 CZERWCA!

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego), masz ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Terminy składania deklaracji:

– dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PRZED 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2022 r.

– dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PO 1 lipca 2021 r. – 14 dni od dnia uruchomienia

 

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
  2. W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy.

 

Jakie są wzory deklaracji do CEEB?

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

Druki formularzy wraz ze wzorami, instrukcje, FAQ są dostępne na stronach:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

                https://ladek.pl/pamietaj-zloz-deklaracje-o-zrodlach-ogrzewania-budynkow-copy/

 

 

 

 

Czy jest kara za niezłożenie w terminie deklaracji CEEB?

Za niezłożenie w wyznaczonym terminie, czyli do 30 czerwca 2022, deklaracji do ewidencji CEEB, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500,00 zł, a w sądzie do 5.000,00 zł.

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554), został dodany rozdział 5b „Przepis karny”, a w nim art. 27h ustawy, który określa sposób karania oraz tryb prowadzonego postępowania:

  • Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny.
  • Nie podlega karze za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
  • Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 i 956).

Penalizując wymienione zachowanie, uznano, że będzie ono stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Zatem, czynem podlegającym sankcji w postaci grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego lub orzeczenia sądu jest – nie złożenie deklaracji w odpowiednim terminie. Z ust. 3 wynika wprost, że orzekanie z tego tytułu następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Należy podkreślić, że sankcją przewidzianą w ustawie jest kara grzywny, która nakładana jest w ramach postępowania mandatowego lub w formie orzeczenia sądu na skutek złożonego wniosku o ukaranie. Grzywny nie są nakładane w drodze decyzji administracyjnych – to nie jest administracyjna kara pieniężna. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewiduje takiej możliwości. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Burmistrz Lądka-Zdroju jednogłośnie z absolutorium za 2021 rok!

Sesje rad miejskich są jednymi z ważniejszych z punktu widzenia działania samorządów momentami. Jednak sesje przeprowadzane w połowie roku uważane są za jedne z najważniejszych, bowiem z reguły w tym okresie rajcy głosują w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu gminy za rok ubiegły a także udzielają (lub nie) absolutorium włodarzowi z tytułu jego wykonania.

Tak było i tym razem. Obecni podczas minionej sesji Radni Rady Miejskiej Lądka-Zdroju – mając na względzie m. in. pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz fakt, że zamiast przewidywanym deficytem gmina zakończyła rok nadwyżką – jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2021 rok. Radni – także jednogłośnie – udzielili też w kolejnym głosowaniu Burmistrzowi Lądka-Zdroju absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021, wystawiając tym samym włodarzowi Kurortu mandat na kolejne miesiące kierowania poczynaniami samorządu.

Już za kilka dni rusza 24. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej w Lądku-Zdroju! Zapraszamy!

Od lat MIędzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej przyciąga do Lądka setki osób zafascynowanych tańcem, ale również poszukujących czegoś, co mogą odnaleźć właśnie tutaj – w Kurorcie: pięknych górskich krajobrazów, możliwości korzystania z wód leczniczych, SPA, niezwykłego klimatu kurortu i wypoczynku. Prowadzone w ramach Festiwalu warsztaty  przeznaczone są dla osób już tańczących, ale również takich, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z tańcem.

Jak co roku, i tym razem, program obfituje w moc wydarzeń, na które serdecznie zapraszamy!

Program 24. Międzynarodowego Festiwalu Tańca

Na wszystkie wydarzenia Festiwalu – 👉👉👉WSTĘP WOLNY!
Bezpłatne wejściówki obowiązują na wydarzenia organizowane w Jaskini Radochowskiej oraz Winiarni Radochowskiej (04.07) z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc

🎯2-8 lipca – Otwarte warsztaty
9.00 – 9.45 – Stretching z Anną Kwitniewską
18.30 – 19.45 – Joga z Piotrem Bryją
Park Zdrojowy Jana Pawła II, Lądek-Zdrój

🎯 1 LIPCA 2022 (piątek):
19.00 | „Festiwalowe Retrospekcje” – wernisaż wystawy fotograficznej, Ogród CK Kalina****, ul. Parkowa 25, Lądek-Zdrój
Autorzy: Radosław Pietraga, Krzysztof Szczepański

🎯 2 LIPCA 2022 (sobota):
20.00 | Balet Młodego Widza, spektakl„Przygody Robinsona Cruzoe”, artyści Baletu Opery Śląskiej, Wodna scena – Zalew Stara Morawa,
Choreografia i reżyseria: Artur Żymełka
20.45 | Etiuda taneczna „Tango”, Zespół Quest
Choreografia: Artur Żymełka
21.30 | Premiera spektaklu „Cogitation”,artyści Baletu Teatru Wielkiego w Łodzi
Choreografia: Koki Tachibana i Joshua Legge
23.00 | Koncert „Domina przegina” Coffee Ride – ul. Kolejowa 6, Lądek-Zdrój

🎯 3 LIPCA 2022 (niedziela):
21.00 | Spektakl baletowy Adżarskiego Państwowego Zespołu Baletowego “Khorumi” wraz z koncertem Adżarskiego Państwowego Chóru „Batumi” (Gruzja) Scena Główna, Amfiteatr ul. Orla 7, Lądek-Zdrój

🎯 4 LIPCA 2022 (poniedziałek):
19.15 | „Między nami Jaskiniowcami”- Cezary Łasiczka rozmawia z Robertem Bondarą, Jaskinia Radochowska – Radochów
21.00 i 22.30 | Spektakl „Humani corporis fabrica”, Leśna Scena – Winiarnia Radochowska, Radochów 8d
Choreografia i kostiumy: Jacek Przybyłowicz

🎯 5 LIPCA 2022 (wtorek):
21.30 | Spektakl „Mond Morgen”, Tanzcompagnie Giessen (Niemcy), Scena Główna, Amfiteatr ul. Orla 7, Lądek-Zdrój
Choreografia: Tarek Assam

🎯 6 LIPCA 2022 (środa):
15.00 | „John Neumeier w moich wspomnieniach” – Spotkanie autorskie Sławomira Pietrasa, Sala widowiskowa CKiR, pl. Staromłyński 5, Lądek-Zdrój
19.00 | „Krzysztof Pastor – tancerz i choreograf” – Spotkanie autorskie Sławomira Pietrasa, Sala widowiskowa CKiR pl. Staromłyński 5, Lądek-Zdrój
20.30 | Program „Scena Debiutów”, Scena Główna, Amfiteatr ul. Orla 7, Lądek-Zdrój
Część I:
– Prezentacje nagrodzonych przez Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej w Lądku-Zdroju, laureatów XI Konkursu Choreograficznego im. Bożeny Kociołkowskiej w Bytomiu
– Etiuda taneczna „Mantra”, Szkoła Tańca Coco Dance Center – chorografia Andrzej Rolski i Patrycja Trzynoga
– Wariacja Giselle z baletu „Giselle”, wariacja Aurory z baletu „Śpiąca Królewna”, Miho Okamura,
– Etiuda taneczna „Dziwny jest ten świat” Zespołu Quest – choreografia Artur Żymełka
Część II
Spektakl „W środku niczego”, uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. L. Różyckiego w Bytomiu – choreografia i reżyseria: Artur Żymełka

🎯 7 LIPCA 2022 (czwartek):
20.30 | Laboratoria Taniec i niepełnosprawność – prezentacja efektów pracy Park Zdrojowy Jana Pawła II, Lądek-Zdrój
21.30 | Spektakl „Panem et Concerto”, artyści Baletu Teatru Wielkiego w Łodzi, Scena główna, Amfiteatr ul. Orla 7, Lądek-Zdrój
Choreografia: Joshua Legge
22.30 | Choreografia „Krzesany”, artyści Baletu Opery Śląskiej, Scena główna, Amfiteatr ul. Orla 7, Lądek-Zdrój
Choreografia: Henryk Konwiński
🎯 8 LIPCA 2022 (piątek):
22.00 | Spektakl „Pictures of Poland”, artyści Baletu Opery Śląskie, Scena Główna, Amfiteatr ul. Orla 7, Lądek-Zdrój,
Reżyseria i choreografia: Artur Żymełka
🎯 9 LIPCA 2022 (sobota):
16.00 | Koncert „Dzieci Dzieciom”, Scena Główna, Amfiteatr ul. Orla 7, Lądek-Zdrój
Podsumowanie warsztatów tanecznych dla dzieci.
20.00 | Koncert Finałowy „Lądek – Miasto Tancerzy”, Scena Główna, Amfiteatr ul. Orla 7, Lądek-Zdrój

Szczegóły, informacje oraz ewentualne zmiany w programie aktualizowane są na bieząco na stronie Festiwalu:
www.festiwaltanca.pl

 

Ogólnopolski Dzień Walki z Cukrzycą – Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza mieszkańców z terenu gminy do skorzystania z badań.

27 czerwca br., z okazji OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA WALKI Z CUKRZYCĄ, Uzdrowisko zaprasza mieszkańców miasta i gminy, do skorzystania z 15% rabatu na zabiegi.
Zabiegi można zarezerwować wcześniej, tak aby móc indywidualnie dopasować godziny zabiegów do podstawowego planu dnia.
Wszelkich, szczegółowych informacji udzielają pracownicy Spółki:

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że w każdy, inny dzień mieszkańcy miasta i gminy są uprawnieni do 10% zniżek na zabiegi.
Serdecznie zachęcamy i  zapraszamy do skorzystania z zabiegów.