Sesje rad miejskich są jednymi z ważniejszych z punktu widzenia działania samorządów momentami. Jednak sesje przeprowadzane w połowie roku uważane są za jedne z najważniejszych, bowiem z reguły w tym okresie rajcy głosują w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu gminy za rok ubiegły a także udzielają (lub nie) absolutorium włodarzowi z tytułu jego wykonania.

Tak było i tym razem. Obecni podczas minionej sesji Radni Rady Miejskiej Lądka-Zdroju – mając na względzie m. in. pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz fakt, że zamiast przewidywanym deficytem gmina zakończyła rok nadwyżką – jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2021 rok. Radni – także jednogłośnie – udzielili też w kolejnym głosowaniu Burmistrzowi Lądka-Zdroju absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021, wystawiając tym samym włodarzowi Kurortu mandat na kolejne miesiące kierowania poczynaniami samorządu.

Recommended Posts