Budżet Obywatelski Powiatu Kłodzkiego na rok 2024 – głosowanie trwa od 7.11 do 10.12.2023 r.

Serdecznie zachęcamy do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2024. Łączna kwota przeznaczona z budżetu Powiatu Kłodzkiego wynosi 180 000 zł.

Z terenu Gminy Lądek- Zdrój zgłoszone zostały 4 projekty:

  • Modernizacja ogrodzenia wokół zbiornika retencyjnego przy przystanku rowerowym nad „Borówkowym Potokiem” w Wójtówce (Wójtówka, gm. Lądek-Zdrój);
  • Modernizacja boiska sportowego. Wymiana ławek rezerwowych. (Trzebieszowice);
  • Zagospodarowanie terenu sołeckiego – mała architektura zakup (montaż we własnym zakresie) (Orłowiec);
  • Centrum Społeczne na Słodowej – Obywatelskie i praktyczne, zajęcia edukacyjne (Lądek-Zdrój, Centrum Społeczne na ul. Słodowej, ul. Słodowa 1-1 A).

Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie i zaznaczenie wybranego projektu poprzez stronę:

https://powiat.klodzko.pl/7036/1/glosowanie-budzet-obywatelski-na-2024r.html

Warunkiem niezbędnym do oddania głosu na zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych.

budzet obywatelski 2024.jpeg

Uwaga! – Prace leśne na przebiegu szlaku turystycznego!

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że w związku z prowadzonymi pracami z zakresu użytkowania lasu w leśnictwie Lądek Zdrój (oddział 88 b, 87 c), w celu zachowania bezpieczeństwa turystów- zaznaczony na mapie odcinek turystycznego szlaku zielonego Niemojów- Bardo w okolicy przejścia granicznego Lutynia- Trawna zostaje zamknięty. Na mapie zaznaczono bezpieczne obejście szlaku.

Prace będą prowadzone od 21.11.2023r. do 15.12.2023r.

Przepraszamy za utrudnienia.

Uwaga! – prace leśne na singletrackowej Pętli Orłowiec!

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że w związku z pracami związanymi z użytkowaniem lasu w leśnictwie Orłowiec wystąpią tymczasowe utrudnienia w ruchu turystycznym na części trasy Singletrack Pętli Orłowiec – zgodnie z załącznikiem mapowym.

Termin utrudnień: 13.11.2023 r. – 28.11.2023 r.

✅Trasa alternatywna: dojazd z miejsca postojowego do drogi wojewódzkiej 390 i włączenie się w dalszą część trasy rowerowej.

POLSKI ŁAD – NOWY PROJEKT RENOWACJI KOPUŁY I ELEWACJI KAPLICY ŚW. JERZEGO W LĄDKU-ZDROJU

 

Wnioskodawca – Gmina Lądek-Zdrój informuje, że Beneficjent – Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju ogłasza postępowanie zakupowe „Na opracowanie dokumentacji na Remont dachu kaplicy św. Jerzego w Lądku Zdroju” w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

Oferty należy składać drogą mailową na adres: parafialadekzdroj1201@gmail.com do 15.12.2023r. do godz. 15.30 lub przesłać listownie lub złożyć w Kancelarii Parafialnej przy ul. Kościelnej 24 w Lądku Zdroju do dnia 15.12.2023r., z dopiskiem „Projekt dachu kaplicy św. Jerzego w Lądku Zdroju”.

 

dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się na stronie BIP:
https://bip.ladek.pl/menu-przedmiotowe/nowy-projekt-dachu-kaplicy-sw-jerzego-w-ladku-zdroju/

POLSKI ŁAD – PROJEKT WRAZ Z KOSZTORYSAMI DLA BUDYNKU CENTRUM KULTURY I REKREACJI

 

Wnioskodawca – Gmina Lądek-Zdrój informuje, że Beneficjent – Centrum Kultury i Rekreacji ogłasza postępowanie zakupowe „Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami dla budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju” w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.
Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: ckir@ladek.pl do 15.12.2023 r. do godz. 16.00  lub przesłać pocztą/ złożyć osobiście w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój do dnia 15.12.2023 r.

Szczegóły postępowania i dokumentacja znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
https://bip.ladek.pl/projekt-wraz-z-kosztorysami-dla-budynku-centrum-kultury-i-rekreacji/