Wnioskodawca – Gmina Lądek-Zdrój informuje, że Beneficjent – Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju ogłasza postępowanie zakupowe „Na opracowanie dokumentacji na Remont dachu kaplicy św. Jerzego w Lądku Zdroju” w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

Oferty należy składać drogą mailową na adres: parafialadekzdroj1201@gmail.com do 15.12.2023r. do godz. 15.30 lub przesłać listownie lub złożyć w Kancelarii Parafialnej przy ul. Kościelnej 24 w Lądku Zdroju do dnia 15.12.2023r., z dopiskiem „Projekt dachu kaplicy św. Jerzego w Lądku Zdroju”.

 

dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się na stronie BIP:
https://bip.ladek.pl/menu-przedmiotowe/nowy-projekt-dachu-kaplicy-sw-jerzego-w-ladku-zdroju/

Recommended Posts