Stan inwestycji gminnych na dzień 23 sierpnia 2022 r.

W TRAKCIE REALIZACJI:

 • WYMIANA OŚWIETLENIA: „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – w dniu 12-07-2022 r. Gmina Lądek-Zdrój podpisała umowę z KONSORCJUM Orange Polska S.A. Warszawa oraz Lider Elektrotim S.A. Wrocław – uczestnik konsorcjum. Wykonawca jest na etapie zakupu osprzętu: opraw i słupów oświetleniowych, wkrótce ruszy wymiana w całej gminie!!!
 • WC – toalety publiczne na pl. SKŁODOWSKIEJ: Budowa ogólnodostępnej toalety publicznej przy Marii Skłodowskiej-Curie – podpisano umowę 12.07.2022, trwa kończenie projektowania. Inwestycja w formule ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ.
 • GRANICZNA (wod.-kan.): Trwa realizacja etapu II robót budowlanych przy budowie sieci wod.-kan. przy ul. Granicznej – wykonano około 50% prac.
 • FARMA (elektrownia) FV: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1 MW wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj. Uzyskano wszystkie pozwolenia i uzgodnienia – złożono w Starostwie Kłodzkim wniosek o pozwolenie na budowę, trwa procedura administracyjna.
 • PLATFORMA WIDOKOWA NA TROJAKU: Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej
  w formule zaprojektuj i wybuduj – otrzymano pozwolenie na budowę, przekazano plac budowy, trwa cynkowanie elementów – wkrótce prace montażowe
 • SINGLETRACK TROJAK2: Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe typu SINGLETRACK na górze Trojak. Trwa realizacja zadania, już widać pierwsze odcinki trasy.
 • WIEŻA ZEGAROWA: Rewitalizacja wieży zegarowej na Wzgórzu św. Jerzego w formule zaprojektuj i wybuduj – złożono wniosek w Starostwie Powiatowym w Kłodzku o pozwolenie na budowę, trwa procedura administracyjna,
 • WOJTUSIOWY PARK: umowa podpisana, firma wkrótce przystąpi do prac układania chodników
 • MIESZKANIA KOMUNALNE: ul. Klonowa 13 – trwają prace budowlane

  

DO REALIZACJI:

 • Termomodernizacja budynku Ratusza w Lądku-Zdroju – wybór oferty 19.08.2022 r.,  podpisanie umowy  wejście na budowę początek września
  • CZĘŚĆ 1: wymiana źródła ciepła wraz z instalacjami i odbiornikami -Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „JKB” Kielar, Wiącek Sp. J.
  • CZĘŚĆ 2: wymiana stolarki okiennej – WASAMA Sp. z o.o.
 • Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój – parkingu przy Marzeń pod wyciągiem wraz z mostem (nośność dla autobusów), toaletami, stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych – wybrano ofertę, planowany termin podpisania umowy koniec sierpnia-początek września.
 • Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES – zakończono przetarg, wyłoniono wykonawcę, wkrótce rozpoczęcie prac. Instalacje FV na Przedszkolu Gminnym oraz Świetlicy Wiejskiej w Trzebieszowicach.
 • SIM Sudety – przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Wspólników 16 września 2022 i ocena: Strategii SIM Sudety, Planu Rzeczowo-Finansowego spółki oraz Planu Inwestycji na lata 2022 – 2026
 • Modernizacja ujęcia powierzchniowego ujęcia wody Al. Marzeń – trwa przetarg
 • Modernizacja ujęć wody – Konradów i Kąty Bystrzyckie – trwa przygotowywanie planu funkcjonalno-użytkowego
 • Zakup 52 ultraszybkich komputerów zintegrowanych all-in-one z Windows11 dla UMiG w Lądku-Zdroju – środki z programu UE „Cyberbezpieczeństwo w administracji” – start przetargu

 

W PRZYGOTOWANIU:

 • Przebudowa dróg na terenie Uzdrowiska Lądek-Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –

Kościelna (wraz z przebudową sieci wod.-kan.)

– Leśna

– Zdrojowa

przygotowanie przetargu

 • Wykonanie nawierzchni na ulicach: Storczyków i Różanej – Osiedle Słoneczne – przygotowanie przetargu
 • Przygotowywany jest wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 na przebudowę ul. Fabrycznej, która jest gotowa do realizacji tzn. posiada projekt i wszystkie pozwolenia.

 

Powietrze bez śmieci – Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG funkcjonować będzie w środę, tj. 24 sierpnia 2022 r., w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Przypominamy, że PGNiG Obrót Detaliczny i Gmina Lądek – Zdrój  zawarły Porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom miasta wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym paliwem, jakim jest gaz ziemny. Porozumienie wpisuje się w kampanię, której celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce przez ograniczenie m.in.  tzw. niskiej emisji.

Na czym polega ułatwienie mieszkańcom Gminy Lądek – Zdrój rozpoczęcie korzystania z gazu ziemnego, dzięki podpisanemu Porozumieniu PGNiG przede wszystkim zapewnia pomoc Partnera Technicznego, który m.in.:

 • opracuje bezpłatny kosztorys ofertowy budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej lub grzewczej (zasilanej paliwem gazowym),
 • wykona instalację gazową lub grzewczą (włącznie z dokumentacją),
 • wykona instalację centralnego ogrzewania,
 • pomoże w uzyskaniu niezbędnych dokumentów powykonawczych (m.in. opinia kominiarska, próba szczelności),
 • pomoże w wypełnieniu oraz skompletowaniu dokumentów, umożliwiających uzyskanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na zmianie systemu ogrzewania na system ogrzewania gazem,
 • złoży w imieniu Konsumenta dokumenty dające możliwość uzyskania dotacji,
 • przeprowadzi bezpłatną kontrolę okresową stanu technicznego zainstalowanego u Konsumenta urządzenia (po roku).

By skorzystać z programu, wystarczy odwiedzić najbliższe Biuro Obsługi Klienta PGNiG. Konsultanci odpowiedzą na wszelkie pytania. Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG uruchamiany jest także w budynku Urzędu, dzięki uprzejmości Władz Gminy.

Najbliższy dyżur pełniony będzie w Urzędzie Miejskim w Lądku – Zdroju w najbliżsżą środę, tj. 24 sierpnia 2022 r., od godz. 9.00 do godz.12.00.

ZAPRASZAMY!

KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE – kolejowa komunikacja autobusowa do Lądka-Zdroju już od 5 września

Po kilkunastu latach wykluczenia komunikacyjnego Lądek-Zdrój wraz z wsiami Trzebieszowice, Radochów i Stójków wraca na rozkłady jazdy w PKP w Polsce.

 

Według informacji Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ciągu 2 lat zostanie wydzierżawiona na 30 lat linia kolejowa Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie i zostanie wykonana jej modernizacja. Wobec tego jest to tylko czasowa autobusowa komunikacja zastępcza skoordynowana z pociągami relacji Kłodzko Miasto – Wrocław. Już niebawem ruszy więc wreszcie tak wyczekiwany szynobus !

Aktualny rozkład jazdy zawiera także informacje połączeń Kłodzko – Wrocław – Kłodzko

Autobusy zatrzymują się 1 raz – tylko tam, gdzie dotychczas znajdowały się stacje PKP. W naszej gminie to: Trzebieszowice, Radochów, Lądek-Zdrój, Stójków.

UWAGA: w Lądku-Zdroju – autobus zatrzymuje się WYŁĄCZNIE na przystanku ZDRÓJ – przy ul. Konopnickiej

Trasa:  Stronie Śląskie –> Lądek-Zdrój –> Kłodzko

 

Trasa:  Kłodzko –> Lądek-Zdrój –> Stronie Śląskie

Rozkład jazdy zbiorczy:

Zachęcamy do zakupu biletu przed rozpoczęciem podróży, za pomocą:

– aplikacji e-podróżnik lub strony internetowej e-podroznik.pl

– aplikacji KOLEO lub strony internetowej koleo.pl

Osoby rozpoczynające podróż na przystanku Kłodzko Miasto zapraszamy do kasy biletowej na dworcu PKS w Kłodzku, która sprzedaje bilety również na połączenia Kolei Dolnośląskich (kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:50, dodatkowo w dwa pierwsze i dwa ostatnie robocze dni miesiąca godziny pracy kasy są wydłużone do 16:50).

Bilety można zakupić również u konduktora w autobusie Kolejowej Komunikacji Autobusowej.

Osoby wsiadające bez ważnego biletu prosimy o niezwłoczne zgłoszenie się do konduktora, celem zakupu biletu. W przeciwnym wypadku doliczona zostanie opłata dodatkowa za brak ważnego biletu podczas kontroli.

Uwaga! Osobom rozpoczynającym podróż bez ważnego biletu na przystanku Kłodzko Miasto w godzinach pracy kasy biletowej, do ceny biletu konduktor doliczy 8 zł z tytułu nabycia biletu w autobusie.

Pełną informację o możliwościach nabycia biletu można znaleźć na stronie internetowej Kolei Dolnośląskich.

W ofercie Kolei Dolnośląskich są dostępne różne rodzaje biletów:

 • jednorazowe – odcinkowe (na przejazd „tam” lub „tam i z powrotem” w konkretnej relacji),
 • tygodniowe – odcinkowe,
 • miesięczne – odcinkowe i sieciowe,
 • weekendowe („Weekend z KD”),
 • 24-godzinne („Wspólny Bilet Samorządowy”).

W przypadku przejazdu poza odcinek np:  Lądek-Zdrój – Wrocław Główny z przesiadką na stacji Kłodzko Miasto:  można nabyć jeden bilet na całą podróż, co jest korzystniejsze cenowo. Nie jest wymagane nabycie oddzielnych biletów na autobus do Kłodzka i dalej pociąg.

Osoby uprawnione mogą skorzystać z dodatkowych ulg, obniżających cenę biletu.

Zastosowanie mają między innymi ulgi:

 • dla dzieci i uczniów: 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne,
 • dla studentów: 51% na bilety jednorazowe i miesięczne,
 • dla nauczycieli: 33% na bilety jednorazowe i miesięczne,
 • dla rodziców posiadających KDR: 37% na bilety jednorazowe i 49% na bilety miesięczne,
 • dla osób, które ukończyły 60 lat: 25% na bilety jednorazowe,
 • dla osób podróżujących wspólnie w małych grupach: 30% dla 2, 3 i 4 osoby (jeżeli nie korzystają z innych ulg).

Ceny biletów jednorazowych normalnych:

Ceny biletów miesięcznych normalnych (uprawniają do dowolnej liczby przejazdów w dowolnych godzinach na wskazanej trasie):

Z pełną ofertą biletową można zapoznać się na stronie internetowej Kolei Dolnośląskich.

Informacji o ofertach udzieli również konduktor w autobusie.

Zapraszamy serdecznie do korzystania z usług Kolei Dolnośląskich

Podpisano Porozumienie o wspólnym utworzeniu Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej LSE z siedzibą w Lądku-Zdroju

18 sierpnia 2022 r. Gmina Lądek-Zdrój, CKiR Lądek-Zdrój, LUK Sp. z o.o. Lądek-Zdrój podpisały porozumienie o wspólnym utworzeniu Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej LSE z siedzibą w Lądku-Zdroju.

Celem spółdzielni będzie wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii na rzecz swoich członków. Dodatkowym celem jest zwiększenie ochrony lokalnego środowiska, ograniczenie smogu i niskiej emisji oraz zwiększenie poziomu świadomości o ochronie środowiska lokalnego społeczeństwa.

Po utworzeniu spółdzielni – jej członkami będą mogli zostać mieszkańcy gminy Lądek-Zdrój, instytucje oraz firmy działające na terenie gminy Lądek-Zdrój.

Wytwarzać energię elektryczną oraz cieplną będzie Farma Fotowoltaiczna oraz odwiert geotermalny LZT-1 (pozysk samego ciepła z odwiertu bez eksploatacji wody – nie wymaga zgody uzdrowiska).

Członkowie spółdzielni: rezygnując ze spalania węgla i pochodnych, gazu itd.  – otrzymają do ogrzewania mieszkań i obiektów oraz podgrzewania wody – prąd z farmy FV – po koszcie dystrybucji.  Prąd ten też posłuży do ogólnego użytku codziennego.

Od tego prądu nie nalicza się i nie pobiera:

a) opłaty OZE,

b) opłaty mocowej

c) opłaty kogeneracyjnej

Bardzo prosimy o zapoznanie się z materiałami załączonymi poniżej.

Lądecka Spółdzielnia Energetyczna zajmie się też realizacją projektu powiększenia farmy o kolejne moce (w chwili obecnej mamy do dyspozycji dodatkowe 6,7 MW) – oraz przyjęcia do spółdzielni maksymalnej liczby członków (maksymalnie 999 zgodnie z ustawą).

Więcej szczegółów przedstawimy na spotkaniu w miesiącu wrześniu 2022 roku na które już wszystkich Państwa zapraszamy.

To ogromna szansa dla naszej gminy i jej mieszkańców na pozyskanie energii z odnawialnych źródeł energii – w niskiej cenie – w dobie kryzysu energetycznego.

Będzie to pierwsza tego typu i  na taką skalę inwestycja w Polsce, gdzie cała energia nie będzie sprzedawana, lecz przekazywana członkom spółdzielni. (zgodnie z ustawą o spółdzielniach energetycznych musi to być min. 70% na rzecz spółdzielców)

Roman Kaczmarczyk Burmistrz Lądka-Zdroju

 

Pliki PDF do wglądu:

Broszura_Spoldzielnie_Energetyczne_12.2020

Ustawa OZE – nowe regulacje prawne dotyczące spółdzielni energetycznych

Broszura_Spółdzielnie_energetyczne

7. Letnie Zderzenie Teatrów – 18-21 sierpnia 2022

7. Letnie Zderzenie Teatrów

Przestrzeń i Forma

Lądek Zdrój, 18-21 sierpnia 2022

——–

Patronat: Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk, Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń

——–

18 sierpnia – czwartek

Rynek

16.00 Cyrkowo i kreatywnie
polsko-ukraińskie animacje cyrkowe i tworzenie instalacji artystycznych
Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda

18.00 Król Wrocławia
mistrzowska iluzja i radosna magia w plenerze
Maciej Kulhawik (Wrocław)

21.00 Zaraza – migawki z wczoraj i dziś
premiera spektaklu inspirowanego powieścią „Dżuma” A. Camusa
Teatr Którego Być Nie Powinno

19 sierpnia – piątek

Park Zdrojowy – tarasy przed Zdrojem Wojciech
przestrzeń piknikowa na trawie, zachęcamy do zabrania własnych mat, kocyków lub poduszek

16.00 Ze sztuką do ogrodu
familijne warsztaty plastyczne dla wszystkich
Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda

17.00 Czerwony Kapturek
spektakl familijny najmniejszego teatru świata
Teatr Akademia Wyobraźni

21.00 Ognie Belenosa
widowisko teatru ognia z elementami pirotechniki
nawiązujące do celtyckiego święta rozpoczynającego lato
Teatr Ognia Osculum Ignis (Wrocław)

20 sierpnia – sobota

Rynek

17.00 Przygody Kaszparka
pełna humoru i niezwykłych przygód opowieść o ulubionej postaci czeskich dzieci
Teatr Lalek (Chrudim – Czechy)

18.00 Muzyka dla duszy Duet „Espresso”
koncert muzyki klasycznej i popularnej
Duet „Espresso” (Ukraina)

19.00 Koncert jazzowy
swingujące przestrzenie smooth jazzu
Lub Jazzted (Lubin)

21.00 Empiria Ognia
widowisko ognia i światła z elementami teatru lalek
Teatr Którego Być Nie Powinno

21 sierpnia – niedziela

Rynek

13.00 Baśń o dwóch braciach
spektakl familijny teatru lalek
Teatr Akademia Wyobraźni

————-
Udział we wszystkich wydarzeniach – bezpłatny
Ze względu na warunki atmosferyczne godziny i miejsca prezentacji mogą ulec zmianom, aktualne informacje na profilu fb CKiR
Wydarzenie dofinansowane ze środków Powiatu Kłodzkiego i Gminy Lądek Zdrój
————-

Dyrektor festiwalu: Marek Mazurkiewicz

Organizacja, współpraca i partnerzy: Fundus Glacensis, Centrum Kultury i Rekreacji, Gmina Lądek Zdrój, Powiat Kłodzki, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, Stowarzyszenie Działań Kreatywnych Arte Weda, Potrójna inicjatywa, Stowarzyszenie Kultura u Źródeł, Lokalne Partnerstwa, TV Sudecka

 

Obowiązujący wzór wniosku w sprawie wypłaty dodatku węglowego

Szanowni mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój,

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Zgodnie z dokumentem świadczenie wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek.

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podpisała rozporządzenie w sprawie obowiązującego wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Wzór wniosku obowiązuje od 17 sierpnia.

Zgodnie z załączonym do rozporządzenia wzorem, wniosek należy złożyć do  wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej ubiegającej się o dodatek węglowy.

UWAGA! Wypełnione wnioski prosimy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Zamenhofa 2, 57-540 Lądek-Zdrój

We wniosku, który należy wypełnić wielkimi literami, należy podać dane osobowe wnioskodawcy oraz dane wszystkich członków gospodarstwa domowego. Według definicji zawartej we wniosku „gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)”.

Zgodnie z opublikowanym wzorem, we wniosku należy również podać informacje o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego i wskazać czy gospodarstwo znajduje się w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania, czy budynku lub lokalu, w których ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe.

Zasady wypłaty świadczenia reguluje ustawa o dodatku węglowym, która zakłada wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym. Zgodnie z przepisami wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do 30 listopada, a gmina będzie miała maksymalnie 30 dni na przekazanie środków. Dodatek jest  zwolniony od podatku i możliwości zajęcia. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Plik PDF do pobrania:

WniosekPDF-dodatek węglowy

 

UWAGA! Wypełnione wnioski prosimy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Zamenhofa 2, 57-540 Lądek-Zdrój

Konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.”

obraz

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.”

Konsultacje odbędą się w terminie 5.08.–21.08.2022 r, formularze z uwagami do projektu Programu można składać: osobiście, drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na platformie ePUAP.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://bip.dolnyslask.pl/a,126372,konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacjami-pozarz.html

Zapraszamy!