Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG funkcjonować będzie w środę, tj. 8 marca 2023 r., w budynku Inkubatora Przedsiębiorczosci (Dworzec PKP) w Lądku-Zdroju

 

Przypominamy, że PGNiG Obrót Detaliczny i Gmina Lądek – Zdrój  zawarły Porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom miasta wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym paliwem, jakim jest gaz ziemny. Porozumienie wpisuje się w kampanię, której celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce przez ograniczenie m.in.  tzw. niskiej emisji.

Na czym polega ułatwienie mieszkańcom Gminy Lądek – Zdrój rozpoczęcie korzystania z gazu ziemnego, dzięki podpisanemu Porozumieniu PGNiG przede wszystkim zapewnia pomoc Partnera Technicznego, który m.in.:

 • opracuje bezpłatny kosztorys ofertowy budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej lub grzewczej (zasilanej paliwem gazowym),
 • wykona instalację gazową lub grzewczą (włącznie z dokumentacją),
 • wykona instalację centralnego ogrzewania,
 • pomoże w uzyskaniu niezbędnych dokumentów powykonawczych (m.in. opinia kominiarska, próba szczelności),
 • pomoże w wypełnieniu oraz skompletowaniu dokumentów, umożliwiających uzyskanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na zmianie systemu ogrzewania na system ogrzewania gazem,
 • złoży w imieniu Konsumenta dokumenty dające możliwość uzyskania dotacji,
 • przeprowadzi bezpłatną kontrolę okresową stanu technicznego zainstalowanego u Konsumenta urządzenia (po roku).

By skorzystać z programu, wystarczy odwiedzić najbliższe Biuro Obsługi Klienta PGNiG. Konsultanci odpowiedzą na wszelkie pytania. Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG uruchamiany jest także w budynku Urzędu, dzięki uprzejmości Władz Gminy.

Najbliższy dyżur pełniony będzie w Inkubatorze Przedsiębiorczości (Dworzec PKP) w Lądku-Zdroju, w najbliżsżą środę, tj. 8 marca 2022 r., od godz. 9.00 do godz.12.00.

Spotkanie informacyjne dotyczące skorzystania z Programu “Ciepłe Mieszkanie” – zapraszamy!

Burmistrz Lądka-Zdroju zaprasza mieszkańców zainteresowanych korzystaniem z Programu “Ciepłe Mieszkanie” (budownictwo wielorodzinne) na spotkanie informacyjne dotyczące szczegółów Programu.

Spotkanie rozpocznie się 20 marca 2023r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Lądku-Zdroju, przy ul. Kolejowej 6 (Dworzec PKP).

W trakcie wydarzenia przedstawione będą także wymogi wynikające z uchwały antysmogowej, a także zostaną zaprezentowane informacje o programie Czyste Powietrze (budownictwo
jednorodzinne) oraz o uldze termomodernizacyjnej. W spotkaniu weźmie udział doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Oddział w Wałbrzychu).

Powietrze bez śmieci – Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG funkcjonować będzie w środę, tj. 22 lutego 2023 r., w budynku Inkubatora Przedsiębiorczosci (Dworzec PKP) w Lądku-Zdroju

Przypominamy, że PGNiG Obrót Detaliczny i Gmina Lądek – Zdrój  zawarły Porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom miasta wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym paliwem, jakim jest gaz ziemny. Porozumienie wpisuje się w kampanię, której celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce przez ograniczenie m.in.  tzw. niskiej emisji.

Na czym polega ułatwienie mieszkańcom Gminy Lądek – Zdrój rozpoczęcie korzystania z gazu ziemnego, dzięki podpisanemu Porozumieniu PGNiG przede wszystkim zapewnia pomoc Partnera Technicznego, który m.in.:

 • opracuje bezpłatny kosztorys ofertowy budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej lub grzewczej (zasilanej paliwem gazowym),
 • wykona instalację gazową lub grzewczą (włącznie z dokumentacją),
 • wykona instalację centralnego ogrzewania,
 • pomoże w uzyskaniu niezbędnych dokumentów powykonawczych (m.in. opinia kominiarska, próba szczelności),
 • pomoże w wypełnieniu oraz skompletowaniu dokumentów, umożliwiających uzyskanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na zmianie systemu ogrzewania na system ogrzewania gazem,
 • złoży w imieniu Konsumenta dokumenty dające możliwość uzyskania dotacji,
 • przeprowadzi bezpłatną kontrolę okresową stanu technicznego zainstalowanego u Konsumenta urządzenia (po roku).

By skorzystać z programu, wystarczy odwiedzić najbliższe Biuro Obsługi Klienta PGNiG. Konsultanci odpowiedzą na wszelkie pytania. Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG uruchamiany jest także w budynku Urzędu, dzięki uprzejmości Władz Gminy.

Najbliższy dyżur pełniony będzie w Inkubatorze Przedsiębiorczości (Dworzec PKP) w Lądku-Zdroju, w najbliżsżą środę, tj. 22 lutego 2022 r., od godz. 9.00 do godz.12.00.

ZAPRASZAMY!

Informacja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

W związku z prognozami IMGW dotyczącymi silnych wiatrów Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku wynikającym z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia & lipca 1994 r. Prawo budowlane który stanowi iż Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. 

 

ArteWeda – Stowarzyszenie Działań Kreatywnych na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

Każdy słyszał i każdy wie, że sytuacja po trzęsieniu ziemi w Turcji jest druzgocąca. Pomagamy przyjaciołom z zaprzyjaźnionych, tureckich organizacji pozarządowych działać w miejscach objętych katastrofą dla dobra lokalnych społeczności.
Za każdy przejaw empatii dla poszkodowanych już przesyłamy wyrazy naszej wdzięczności. Jeśli możecie i macie ochotę wesprzeć zrzutkę, link poniżej:
https://zrzutka.pl/5jexkr

Treść zbiórki:
Szanowni Państwo,
organizujemy zrzutkę na pomoc humanitarną dla ofiar serii ostatnich trzęsień ziemi w Turcji i Syrii. Sytuacja jest dramatyczna ponieważ żywioł spustoszył ogromny teren (aż 10 miast w samej południowej Turcji) a przez jego wielką siłę i setki fal wtórnych ogromna liczba ludzi została odcięta od świata, wody, prądu, gazu, bez dachu nad głową i ogrzewania przy minusowych temperaturach.
Wsparcie finansowe, którego Państwo udzielą trafi do zaprzyjaźnionych z nami tureckich organizacji pozarządowych (Ahbap), działających na przygranicznych terenach objętych katastrofą. Dzięki bieżącym informacjom organizacje te najlepiej orientują się w sytuacji i są w stanie udzielić niezbędnej pomocy. Każda wpłata, nie ważne czy duża, czy mała pomoże nam wesprzeć ludzi w piekielnie trudnej sytuacji. Wspólnie możemy uratować komuś życie – dosłownie!

Ogromnie dziękujemy za wsparcie w imieniu naszym a przede wszystkim, naszych przyjaciół i współpracowników z tureckich organizacji pozarządowych, którzy działają dla dobra lokalnych społeczności.

Organizacje pozarządowe w Lądku-Zdroju oraz Gmina Lądek-Zdrój