Ogólnopolski Dzień Walki z Cukrzycą – Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza mieszkańców z terenu gminy do skorzystania z badań.

27 czerwca br., z okazji OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA WALKI Z CUKRZYCĄ, Uzdrowisko zaprasza mieszkańców miasta i gminy, do skorzystania z 15% rabatu na zabiegi.
Zabiegi można zarezerwować wcześniej, tak aby móc indywidualnie dopasować godziny zabiegów do podstawowego planu dnia.
Wszelkich, szczegółowych informacji udzielają pracownicy Spółki:

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że w każdy, inny dzień mieszkańcy miasta i gminy są uprawnieni do 10% zniżek na zabiegi.
Serdecznie zachęcamy i  zapraszamy do skorzystania z zabiegów.

BURMISTRZ LĄDKA-ZDROJU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. OŚWIATY W URZĘDZIE MIASTA I GMINY LĄDEK-ZDRÓJ „NABÓR NA STANOWISKO DS. OŚWIATY”

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2022
BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie naboru na stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j),
art. 11 do 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.2022.530 t.j) oraz na
podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 156/05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie ustanowienia polityki kadrowej
Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju (ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1) Postanawiam ogłosić nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Miasta
i Gminy Lądek-Zdrój.

2) Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lądek -Zdrój.

§ 3. Ogłoszenie o naborze oraz regulamin zostają podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju
Alicja Piwowar

 

 

Więcej informacji na temat naboru w plikach PDF poniżej:

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko ds. o_wiaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju

w sprawie regulaminu naboru na stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Powietrze bez śmieci – Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG funkcjonować będzie w środę, tj. 8 czerwca 2022 r., w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Przypominamy, że PGNiG Obrót Detaliczny i Gmina Lądek – Zdrój  zawarły Porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom miasta wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym paliwem, jakim jest gaz ziemny. Porozumienie wpisuje się w kampanię, której celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce przez ograniczenie m.in.  tzw. niskiej emisji.

Na czym polega ułatwienie mieszkańcom Gminy Lądek – Zdrój rozpoczęcie korzystania z gazu ziemnego, dzięki podpisanemu Porozumieniu PGNiG przede wszystkim zapewnia pomoc Partnera Technicznego, który m.in.:

 • opracuje bezpłatny kosztorys ofertowy budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej lub grzewczej (zasilanej paliwem gazowym),
 • wykona instalację gazową lub grzewczą (włącznie z dokumentacją),
 • wykona instalację centralnego ogrzewania,
 • pomoże w uzyskaniu niezbędnych dokumentów powykonawczych (m.in. opinia kominiarska, próba szczelności),
 • pomoże w wypełnieniu oraz skompletowaniu dokumentów, umożliwiających uzyskanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na zmianie systemu ogrzewania na system ogrzewania gazem,
 • złoży w imieniu Konsumenta dokumenty dające możliwość uzyskania dotacji,
 • przeprowadzi bezpłatną kontrolę okresową stanu technicznego zainstalowanego u Konsumenta urządzenia (po roku).

By skorzystać z programu, wystarczy odwiedzić najbliższe Biuro Obsługi Klienta PGNiG. Konsultanci odpowiedzą na wszelkie pytania. Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG uruchamiany jest także w budynku Urzędu, dzięki uprzejmości Władz Gminy.

Najbliższy dyżur pełniony będzie w Urzędzie Miejskim w Lądku – Zdroju w najbliżsżą środę, tj. 8 czerwca 2022 r., od godz. 9.00 do godz.12.00.

ZAPRASZAMY!

Mikrodotacje na wsparcie dolnośląskich organizacji udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

Szanowni Państwo,

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zaprasza:

 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • związki zawodowe

do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się pod linkiem: https://www.duw.pl/pl/urzad/programy/pomoc-ukrainie/18258,Mikrodotacje-na-wsparcie-dolnoslaskich-organizacji-udzielajacych-pomocy-uchodzco.html

Powietrze bez śmieci – Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG funkcjonować będzie w środę, tj. 25 maja 2022 r., w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Przypominamy, że PGNiG Obrót Detaliczny i Gmina Lądek – Zdrój  zawarły Porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom miasta wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym paliwem, jakim jest gaz ziemny. Porozumienie wpisuje się w kampanię, której celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce przez ograniczenie m.in.  tzw. niskiej emisji.

Na czym polega ułatwienie mieszkańcom Gminy Lądek – Zdrój rozpoczęcie korzystania z gazu ziemnego, dzięki podpisanemu Porozumieniu PGNiG przede wszystkim zapewnia pomoc Partnera Technicznego, który m.in.:

 • opracuje bezpłatny kosztorys ofertowy budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej lub grzewczej (zasilanej paliwem gazowym),
 • wykona instalację gazową lub grzewczą (włącznie z dokumentacją),
 • wykona instalację centralnego ogrzewania,
 • pomoże w uzyskaniu niezbędnych dokumentów powykonawczych (m.in. opinia kominiarska, próba szczelności),
 • pomoże w wypełnieniu oraz skompletowaniu dokumentów, umożliwiających uzyskanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na zmianie systemu ogrzewania na system ogrzewania gazem,
 • złoży w imieniu Konsumenta dokumenty dające możliwość uzyskania dotacji,
 • przeprowadzi bezpłatną kontrolę okresową stanu technicznego zainstalowanego u Konsumenta urządzenia (po roku).

By skorzystać z programu, wystarczy odwiedzić najbliższe Biuro Obsługi Klienta PGNiG. Konsultanci odpowiedzą na wszelkie pytania. Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG uruchamiany jest także w budynku Urzędu, dzięki uprzejmości Władz Gminy.

Najbliższy dyżur pełniony będzie w Urzędzie Miejskim w Lądku – Zdroju w najbliżsżą środę, tj. 25 maja 2022 r., od godz. 9.00 do godz.12.00.

ZAPRASZAMY!