Uwaga! Zmiana Organizacji Ruchu w Dniach 13-16 lipca 2023 r. w związku z organizacją XI Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich

W związku z organizacją XI edycji Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich uprzejmie informujemy, że w dniach 13-16 lipca 2023 r. zostanie wprowadzona ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU na drogach gminnych w obrębie części uzdrowiskowej w Lądku-Zdroju.

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o dostosowanie się do tymczasowej zmiany.

plik pdf: DFBG2023_UWAGA_STR1

Ogłoszenie o naborze partnerów społeczno – gospodarczych w ramach ZIT POF jako ciało opiniodawcze dla Lidera ZIT POF

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Istotą ZIT w perspektywie 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych i wiązek projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowania zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT, na podstawie opracowanej w tym celu Strategii ZIT POF.

Instrument ZIT będzie wykorzystywany do wspierania Południowego Obszaru Funkcjonalnego (POF), który tworzą następujące gminy: Bielawa, Dzierżoniów, Łagiewniki, Miejska Dzierżoniów, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki – Zdrój, Kłodzko, Kudowa – Zdrój, Lądek –  Zdrój, Lewin Kłodzki, Miejska Kłodzko, Międzylesie, Polanica Zdrój, Stronie Śląskie, Szczytna, Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ziębice, Złoty Stok, Ząbkowice Śląskie oraz Powiaty: Dzierżoniowski, Kłodzki i Ząbkowicki.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii ZIT POF, w celu zapewnienia uspołecznienia procesu jej tworzenia i wdrażania, Lider ZIT POF ogłasza nabór partnerów do udziału w pracach Rady ZIT POF na lata 2021-2027. Rada ZIT POF będzie pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT POF w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT POF.

Członkami Rady ZIT POF mogą zostać m.in. podmioty reprezentujące:

 1. Partnerów społeczno-gospodarczych;
 2. Społeczeństwo obywatelskie;
 3. Organizacje pozarządowe;
 4. Podmioty działające na rzecz ochrony środowiska;
 5. Podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych; praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji;
 6. Inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF.

 

Podmiot kandydujący do Rady ZIT POF musi prowadzić działalność na obszarze ZIT POF oraz wykazać się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w działalności w reprezentowanym, wyżej wymienionym obszarze.

 

Zapraszamy osoby zaangażowane w kreowanie polityki lokalnej i regionalnej posiadające:

 • doświadczenie w zakresie środków unijnych,
 • doświadczenie w zakresie projektów unijnych w szczególności z udziałem Partnerów i projektów zintegrowanych,
 • znajomość obszarów wsparcia programu regionalnego, jak również obszaru i specyfiki gmin tworzących ZIT POF,
 • specjalistyczną wiedzę w zakresie poszczególnych dziedzin społecznych i gospodarczych diagnozowanych w ramach Strategii ZIT POF.

 

Osoby kandydujące do Rady ZIT POF powinny spełniać następujące warunki:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • w pełni korzystać z praw publicznych;
 • nie być skazanym/ną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

Uczestnictwo w Radzie ZIT POF ma charakter społeczny. Za udział w pracach Rady ZIT POF nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 24 lipca 2023 r. wypełnionego przez Podmiot Zgłaszający na Członka Rady ZIT POF Formularza zgłoszeniowego (stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia) drogą e – mailową (w wersji pdf) na adres: biuro@stowarzyszeniezd.pl

Szczegółowe zasady naboru i powołania członków Rady ZIT POF zostały określone w Zasadach Naboru do Rady ZIT POF (stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia).

Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Rady ZIT POF zgodnie z limitem osobowym na zasadach określonych w Zasadach Naboru Członków do Rady ZIT POF.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 516 730 990 oraz adresem e-mail: biuro@stowarzyszeniezd.pl

 

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z wyborem na członka Rady ZIT POF. Niespełnienie wymogów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu i Zasadach Naboru Członków do Rady ZIT POF skutkuje jego nieprzyjęciem o czym zainteresowany zostanie powiadomiony  na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Dziękujemy za zainteresowanie i liczymy na efektywną współpracę.

Dariusz Kucharski

Burmistrz Dzierżoniowa

Lider Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Południowego Obszaru Terytorialnego

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze do Rady ZIT POF.doc
 2. Zasady naboru do RADY ZIT POF.doc
 3. Formularz zgłoszeniowy RADA ZIT POF.doc

 

Rusza XXV Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej

30 czerwca – 8 lipca 2023 r. odbędzie jubileuszowa, 25 edycja festiwalu. Zapraszamy do Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego.

Międzynarodowy Festiwal Tańca w Lądku-Zdroju jest najważniejszym i największym wydarzeniem promującym kulturę tańca w Polsce, organizowanym poza obszarami wielkich miast. Wartość MFT opiera się na rzadko spotykanej kondensacji odpowiedzi na zadania stawiane kulturze w czasach jej postępującej pauperyzacji – szczególnie na polskiej prowincji. Festiwal przedstawia wielowymiarowo sztukę tańca o najwyższych walorach artystycznych, prezentowaną nieodpłatnie w scenerii zabytkowego uzdrowiska i w malowniczych sudeckich plenerach.

W dn. 30 czerwca – 8 lipca 2023 r. odbędzie jubileuszowa, 25 edycja festiwalu, która – obok pomniejszych prezentacji – pokazać ma to, co obecnie w polskim tańcu posiada najwyższą wartość artystyczną. Pragniemy, by ćwierćwiecze festiwalu było wielkim i na swój sposób patriotycznym świętem polskiego tańca.

W programie tegorocznego festiwalu zaprezentujemy m.in. spektakle:

 • „Ślady: Drzewiecki – Wesołowski – Przybyłowicz – Bondara” w wykonaniu Baletu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu,
 • „Re:Kreacje” w wykonaniu artystów Polskiego Baletu Narodowego,
 • „Requiem D-moll” w wykonaniu Baletu Opery Śląskiej w Bytomiu,
 • „Znaszli ten kraj” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Ogółem na scenach MFT zobaczymy 11 wydarzeń od etiud po pełnowymiarowe produkcje baletowe do choreografii uznanych artystów, m.in. Conrada Drzewieckiego, Emila Wesołowskiego, Jacka Przybyłowicza, Roberta Bondary, Eugénie Hecqueta, Gianni Melfiego, Kristófa Szabó, Anny Hop, Joanny Drabik, Jacka Tyskiego. Obok znaczących wydarzeń w programie znalazły się spotkania z postaciami tak ważnymi dla polskiego tańca, jak Henryk Konwiński, Kazimierz Cieśla i Maciej Pletnia i Sławomir Pietras, wywiady, wystawy (fotograficzna i jubileuszowe instalacje) i koncerty muzyczne lokalnych artystów.

Dodajmy, że nasze wydarzenie ukazuje także taniec w perspektywie niepełnosprawności w postaci prezentacji choreografii autorstwa Tatiany Cholewy i Tobiasza Sebastiana Berga – „Łabędzie”. Spektakl Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu z udziałem osób niewidomych i słabowidzących inspirowany baletem „Jezioro łabędzie” powstał w ramach projektu „Łabędzie”.

Promocja tańca podczas lądeckiego festiwalu nie ogranicza się do prezentacji spektakli i koncertów, spotkań, wykładów i wystaw – w czasie jego trwania odbędą się także warsztaty taneczne z ok. 50 technik, w których weźmie udział ok. 500 uczestników. Warsztaty zakończone zostaną Koncertami finałowymi MFT, które stanowią wielkie święto naszego kurortu.

Pełne informacje na temat festiwalu i programu znajdują się na stronie: www.festiwaltanca.pl

Wszystkie wydarzenia na 25. MFT są bezpłatne.

Organizator: Stowarzyszenie Kultura u Źródeł, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Współfinansowanie: Gmina Lądek-Zdrój, Hermestools Sp. z o.o., Gmina Stronie Śląskie, Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, Powiat Kłodzki

Wideo: https://youtu.be/BVWbn-XkU9E

Wesołe Powitanie Wakacji na lądeckim Rynku – 23.06.2023 r.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na Wesołe Powitanie Wakacji, które odbędzie się w najbliższy piątek na lądeckim Rynku.

W godzinach 14.00 – 18.00 Burmistrz Lądka-Zdroju oraz Radni Rady Miejskiej Lądka-Zdroju ufundowali dla najmłodszych bezpłatne atrakcje*:

 • dmuchańce do skakania
 • lody
 • wata cukrowa
 • popcorn
 • malowanie twarzy

*Atrakcje skierowane są dla dzieci przedszkolnych oraz szkół podstawowych. Słodycze oraz gadżety wydawane będą do wyczerpania zapasów.

 

Dodatkowo w  godzinach 15.00 – 18.00 odbędzie się wydarzenie Holi Święto Kolorów.

Jest to wydarzenie płatne, wg. cennika organizatora.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Uwaga! Dobiegają końca konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lądek-Zdrój

raport-gmina

Konsultacje prowadzone są od 22 maja do 22 czerwca 2023r. w postaci:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza
  uwag.

Formularz dostępny będzie:

   • na stronie internetowej Gminy: https://ladek.pl/;
   • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej:
    https://bip.ladek.pl/bip/strona-glowna-bip/;
   • w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy, Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-
    Zdrój (biuro podawcze);

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

   • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: inkubatorladek@ladek.pl;
   • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój,
   • bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy: Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój (biuro podawcze) w godzinach pracy Urzędu

2. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/vPGMfmfqvu

 

POBIERZ PLIK

Pliki do pobrania:

 

Owocne obrady gmin uzdrowiskowych w Połczynie-Zdroju.

Dnia 1 czerwca 2023 r. w Połczynie-Zdroju odbyło się coroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Tym razem gminę Lądek-Zdrój reprezentowała  Alicja Piwowar – Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju (przyp. red.), a jednym z głównych punktów obrad było sprawozdanie z działalności SGU RP za rok ubiegły oraz dyskusja nad bieżącą sytuacją gmin uzdrowiskowych.

Podczas spotkania uzgodnione zostało wspólne stanowisko burmistrzów, wójtów i prezydentów miast i gmin uzdrowiskowych. Stanowisko zostanie przedłożone Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministrowi Sportu i Turystyki oraz Parlamentarzystom.

Włodarze gmin uzdrowiskowych zwrócili uwagę na fakt, że pomimo wielu zapowiedzi i podejmowanych prób systemowej regulacji prawnej,  przez lata nie udało się wprowadzić żadnych rozwiązań legislacyjnych, które ułatwiłyby funkcjonowanie gmin uzdrowiskowych, zlikwidowałyby niepotrzebne bariery prawne ograniczające rozwój gmin i uzdrowisk, czy też ułatwiły funkcjonowanie przedsiębiorcom i mieszkańcom gmin. Nie wprowadzono też żadnych rozwiązań prawnych które pozwalałyby zrekompensować społecznościom lokalnym ograniczenia w aktywności gospodarczej na obszarach uzdrowiskowych. Wręcz przeciwnie, wciąż nakłada się na gminy uzdrowiskowe nowe obowiązki i wprowadza się nowe ograniczenia, które hamują aktywność gospodarczą mieszkańców oraz gmin, na terenie których funkcjonują liczne obszary chronione.

Gminy,  na obszarze których ustanowiono liczne formy ochrony przyrody i obszary chronione,  nie uzyskują żadnej rekompensaty z tytułu:

 1. ograniczeń w rozwoju gminy, które wprowadzane są na obszarach chronionych (brak rekompensat, brak subwencji ekologicznej),
 2. stosowania zaniżonych stawek podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej obiektów leczniczych (sanatoria płacą zaledwie 20% stawki od działalności gospodarczej),
 3. wykorzystywania wód leczniczych dla celów innych niż balneologiczne rozlewnie (symboliczna opłata eksploatacyjna),
 4. wykorzystywania wód zwykłych dla celów rozlewniczych (brak jakiejkolwiek opłaty),
 5. monofunkcyjnego rozwoju spowodowanego wprowadzeniem różnych obszarów ochronnych na terenie uzdrowiska,
 6. nakładania na gminy nowych obowiązków,
 7. zaniżonych płac w sektorze turystyczno-leczniczym, które uzależnione są wyłącznie od nakładów Państwa na lecznictwo uzdrowiskowe i ściśle z nim powiązane. Stosowane od wielu lat niskie stawki osobodnia nie pozwalają na podwyższanie płac pracowników obsługi, ale też standardu obiektów i wprowadzania nowoczesnych technologii medycznych do uzdrowisk.

Przedstawiciele gmin uzdrowiskowych po raz kolejny podkreślili, że uzdrowiska są bardzo wrażliwe na kryzysy ekonomiczne, spadki koniunktury gospodarczej, niejasną i niestabilną politykę zdrowotną czy społeczną oraz pojawiające się okresy pandemiczne.

Na kondycję ekonomiczną gmin uzdrowiskowych wpływa też ogólna sytuacja związana z polityką Państwa w odniesieniu do samorządów. Gminy uzdrowiskowe w ostatnim okresie czasu coraz częściej odnotowują:

 1. nakładanie na gminy nowych zadań i obowiązków bez zapewnienia ich finansowania,
 2. wprowadzanie różnego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych kosztem budżetów samorządowych,
 3. gwałtowny spadek dochodów własnych,
 4. wyższe wydatki związane z podwyżką cen energii i paliw,
 5. wyższe wydatki związane z inflacją,
 6. niewystarczającą subwencję ogólną,
 7. drastycznie niską subwencję oświatową i zupełnie niewydolny system finansowania oświaty,
 8. nieracjonalny wzrost wydatków (dotacji) na szkoły niepubliczne, w tym małe szkoły przekazane do prowadzenia osobom prywatnym i stowarzyszeniom,
 9. brak mechanizmu rekompensującego ubytek dochodów podatkowych gminy w momencie wprowadzania zmiany rozwiązań prawnych  powodujących obniżenie podatków (PIT, zwolnienia podatkowe),
 10. nikły udział w dochodach CIT,
 11. uzależnianie polityki gmin od Rządu poprzez system centralnego przyznawania środków na inwestycje i doraźne oraz w małej skali stosowane wsparcie na wydatki bieżące.

Sytuacja ta budzi uzasadniony niepokój środowiska samorządowego gmin uzdrowiskowych, bowiem w krótkim czasie doprowadzić to może  do zapaści finansów gminnych. W systemie organizacji finansów gmin uzdrowiskowych, konieczne są natychmiastowe działania zarówno doraźne jak i systemowe, które zmienią sytuację tej kategorii gmin.

Nie może być tak, że w wielu gminach uzdrowiskowych skumulowały się wszystkie formy ochrony przyrody, które wraz z systemem ochrony obszarów uzdrowiskowych i ochrony wód leczniczych stają się uciążliwością,  zamiast być atutem takich gmin.  Nie może tak być, że ludność pracująca w uzdrowiskach musi wykonywać pracę za najniższe wynagrodzenie, bo Państwo zabezpiecza ulgi podatkowe dla finansowanych przez siebie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, a równocześnie to samo Państwo wprowadza reżim publiczno-prawny w uzdrowisku i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez ludność miejscową, nie przewidując  równocześnie  żadnych rekompensat z tytułu utraty dochodów. System finansów gmin uzdrowiskowych musi uwzględniać specyfikę tej kategorii gmin, a ograniczenia w rozwoju muszą być rekompensowane.

Włodarze gmin uzdrowiskowych wyrażają ogromne zaniepokojenie brakiem jakiegokolwiek postępu w pracach nad zmianami prawa uzdrowiskowego, którego kształt i przyjęte rozwiązania  powodują ogromny  problem w  funkcjonowaniu gmin uzdrowiskowych  i ich  mieszkańców.

Nieprecyzyjne przepisy, kolizja norm prawnych, niedookreślony reżim publiczno-prawny, opresyjne przepisy powodują, że gminy mają problemy niemalże z każdą inwestycją i muszą przechodzić przez niepotrzebną gehennę uciążliwych  postępowań administracyjnych.

Uczestnicy spotkania wnoszą o jak najszybsze podjęcie prac nad zmianą ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,  uzdrowiskach i obszarach uzdrowiskowych oraz o gminach uzdrowiskowych,  jak też nad zmianą przepisów:  prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych  w zakresie odnoszącym się do uzdrowisk.

Źródło: SGU RP