REGULAMIN KONKURSU „Smoczy konkurs”

1. Informacje ogólne. Konkurs realizowany jest w ramach 17. Obchodów Dnia Patrona Miasta – Św. Jerzego.

2. Cel konkursu. Celem konkursu jest ożywienie tradycji i wzbogacenie korowodów Świętego Jerzego w Lądku-Zdroju.

3. Przedmiot konkursu.

Konkurs polega na:

a) Wykonaniu smoka (figury, stroju, ruchomej instalacji przedstawiającej smoka) z dowolnych materiałów.

b) Prezentacji wykonanego smoka, która odbędzie się w trakcie Smoczej Parady. Smoki maszerujące w pochodzie podążać będą z tarasów pod Zdrojem Wojciech i dalej: ul. Cienistą, Ostrowicza do dawnych kortów tenisowych przy ul. Leśnej. Podczas przejścia na całej długości uczestnicy prezentujący smoki powinni – według uznania – animować różnymi środkami swoją prezentację. Może być to pantomima, tańce, melorecytacje, pieśni rycerskie, dzikie okrzyki itp. Komisja oceniać będzie pomysłowość uczestników.

Smocza Parada wyruszy z tarasów w dniu 23 kwietnia 2023 r. o godz. 13.30.

4. Uczestnicy: Mieszkańcy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

• grupy nieformalne z min. 1 dorosłym przedstawicielem, np.: grupa przedszkolna, klasa szkolna, sołectwo, grupa z zakładu pracy
• grupy formalne – stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, przedsiębiorstwa

5. Zgłoszenia. Na adres organizatora konkursu należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową. Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 kwietnia 2023 r. (czwartek).

6. Ocena i nagrody. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Jury. Ocena i wyłonienie laureatów konkursu odbędzie się podczas Parady Świętego Jerzego w dniu 23 kwietnia 2023 r. Postanowienia Jury na każdym etapie konkursu są ostateczne.

7. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne. Pula nagród: 2000 zł.

8. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u organizatora konkursu – Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5, tel. 74 8146 562, e-mail: ckir@ladek.pl

ZAPRASZAMY!!!

Fundatorami nagród w konkursie są:

Gmina Lądek-Zdrój
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

Karta zgłoszenia do pobrania >> Karta Smoczy Konkurs

Recommended Posts