led

W dniu dzisiejszym 12 lipca 2022 roku Burmistrz Lądka-Zdroju podpisał umowę na wymianę oświetlenia w całej gminie na energooszczędne LEDy. Umowa dotyczy Projektu Partnerskiego  „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych obszaru Ziemi Kłodzkiej”, dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020. Umowa jest zawarta z konsorcjum firm: ORANGE Polska S.A. i Elektrotim S.A. sp. z o.o., wartość zamówienia wynosi 7.150.271,41 zł. W ramach zadania zostanie wymienione 661 szt. słupów i 1206 szt. opraw oświetleniowych.

Recommended Posts