bo22-wyniki

Informujemy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023  do realizacji przechodzą następujące projekty:

  1. Teren „średnie wsie”: Remont świetlicy wiejskiej w Skrzynce (20 000,00 zł) i Wykonanie drenażu odwadniającego przy świetlicy w Radochowie (20 000, 00 zł).
  2. Teren „małe wsie”: Modernizacja wiaty sołeckiej w Wójtówce (10 200,00 zł) i Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu kontynuacja (20 000,00 zł).

 

Również realizacji podlegają  projekty zlokalizowane na terenie miasta Lądek-Zdrój i wsi Trzebieszowice, które nie były poddane głosowaniu z uwagi, iż łączna szacunkowa wartość nie przekracza kwoty przeznaczonej na projekty.

Są to projekty: „Zakup elementu wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach (40 000,00 zł) oraz „ZSP TV NEWS SP 1” (40 000,00 zł).

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5183,idmp,161,r,o

 

Recommended Posts