Jesteś seniorem i dbasz o swoje zdrowie? Chcesz z pożytkiem dla samopoczucia zagospodarować swój czas? Masz ochotę aktywnie spędzić chwile w miłym towarzystwie a przy okazji zaoszczędzić na wyżywieniu? – Ta oferta jest dla Ciebie!

Specjalnie z myślą o mieszkańcach Lądka Zdroju i okolic powstał pomysł umożliwiający dostęp do podstawowej opieki medycznej i rehabilitacyjnej, konsultacji ze specjalistami i ofertą aktywnego spędzenia czasu ze znajomymi.

W ramach prowadzonych w projekcie zajęć seniorzy otrzymują m. in.:
– Badania diagnostyczne;
– Specjalistyczną opiekę medyczną zespołu lekarzy oraz pielęgniarek;
– Konsultacje ze specjalistami z zakresu: psychologii, dietetyki, logopedii i rehabilitacji ruchowej;
– Rehabilitację indywidualnie dopasowaną do potrzeb seniora;
– Zabiegi z zakresu fizjoterapii: magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia ultradźwięki, krioterapia miejscowa, lampa sollux, masaż klasyczny, masaż wibracyjny, drenaż limfatyczny;
– Ćwiczenia usprawniające na przyrządach, kinezyterapia indywidualna i grupowa, nordic walking…

Ponadto do każdego uczestnika projektu stosowane jest indywidualne podejście w doborze form terapii: arteterapia, muzykoterapia, ćwiczenia pamięciowe, ergoterapia, choreoterapia…

Dodatkowo seniorzy biorący udział w projekcie mają zapewnione 3 posiłki dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy!

A to wszystko już od 224,- zł za miesiąc!

Zainteresowany? Zainteresowana?

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu: 789 384 526

Operator oferty:
Dzienny Dom Opieki Medycznej
ul. Kolejowa 6
(budynek dawnego dworca kolejowego PKP)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)

od 1 kwietnia br. na terenie całej Polski przeprowadzane jest najważniejsze, obowiązkowe badanie statystyczne – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). NSP 2021 to czas, kiedy państwo, zadając wszystkim obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, NSP jest jedynym źródłem danych.

Obowiązkową metodą spisu jest tzw. samospis , tj. samodzielne spisanie się przez Internet. W związku z tym, tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili zachęcamy  do spisania się już dziś poprzez aplikację spisową dostępną na stronie https://spis.gov.pl/ lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99.

Od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić wyłącznie z numeru 22 828 88 88.

Ze względu na panujący stan epidemii wywiady bezpośrednie nie będą realizowane aż do odwołania. Oznacza to, że nikt nie zapuka w tej sprawie do Twoich drzwi. A jeśli zapuka ktoś, kto będzie podawał się za rachmistrza spisowego, to może być to oszust! Nie wpuszczaj go do mieszkania ani nie udzielaj żadnych informacji. Jeśli podejrzewasz, że ktoś podszywa się pod rachmistrza, jak najszybciej skontaktuj się z policją.

Jeśli już się spisałeś przez Internet lub telefonicznie, nikt nie będzie do Ciebie dzwonić w tej sprawie.

Pamiętaj, że możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/.

Jeśli zweryfikowałeś rachmistrza i jesteś pewien, że dzwoni do Ciebie w celu przeprowadzenia spisu, pamiętaj, że zgodnie z ustawą nie możesz odmówić podania mu danych.

Warto zapoznać się zawczasu z zakresem pytań spisowych na stronie www.spis.gov.pl.

Rachmistrz nie zapyta Cię o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie ma! Jeśli je usłyszysz – to może wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję.

Apelujemy o ostrożność. Pomóżmy również osobom starszym bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie spisowej https://spis.gov.pl/.

15 mln zł na poprawę jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż w woj. dolnośląskim

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych to główne cele pilotażu, który w III kwartale 2021 r. rozpocznie się na Dolnym Śląsku. To kolejny antysmogowy pilotaż Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po województwie zachodniopomorskim i Pszczynie. Jego budżet wyniesie 15 mln zł.
„Planowany pilotaż to kolejne działanie zaproponowane przez resort klimatu i środowiska, którego celem jest rozwiązanie problemu smogu w Polsce poprzez wymianę tzw. kopciuchów. Tym razem jednak wsparciem chcemy objąć budynki wielorodzinne, ponieważ nadal wiele z nich ogrzewanych jest przestarzałymi źródłami ciepła. Poprawa ich efektywności energetycznej to wymierne oszczędności finansowe, ale przede wszystkim lepsza jakość powietrza” – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, 17 maja 2021 r., podczas konferencji w Nowej Rudzie.

„Antysmogowy pilotaż na Dolnym Śląsku stanowi uzupełnienie oferty obecnego programu „Czyste Powietrze” i ma na celu dalsze diagnozowanie potrzeb i preferencji inwestycyjnych mieszkańców oraz wypróbowanie niektórych rozwiązań, które mogą w przyszłości zostać zaimplementowane w tym lub w innych programach” – zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE.
„W województwie dolnośląskim podejmujemy działania dla czystego powietrza przez wsparcie wymiany tzw. kopciuchów w budynkach liczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych. Przeznaczamy na to 15 mln zł w formie bezzwrotnych dotacji. Pozwoli to na modernizację co najmniej 60 wielorodzinnych budynków mieszkalnych i 300 lokalów mieszkalnych oraz wymianę 720 sztuk nieefektywnych źródeł ciepła. Wszystkie te działania mają na celu poprawę efektywności energetycznej” – wyjaśnił prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.
Dotacje w przedziale od 40 tys. zł do 290 tys. zł dotyczyć będą wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji. Dotacja przeznaczona może być również na modernizację instalacji CO i CWU, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, mikroinstalację fotowoltaiczną, dokumentację projektową, audyt energetyczny i ekspertyzy.

Kto może zostać beneficjentem?
Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:
• do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
• do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone ze wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
• do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.
Dla podwyższonego poziomu dofinansowania (tak jak w programie „Czyste Powietrze” konieczne będzie tu zaświadczenie z gminy o dochodach) będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia. Beneficjentami pilotażu mogą zostać również wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Warto zwrócić uwagę na to, że warunki dolnośląskiego pilotażu zakładają, że jeśli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, to dotacja będzie pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na jej prowadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla działalności gospodarczej przekracza 30% – przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania), a jeśli budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest w inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródło na paliwo stałe spełniające wymagania minimum klasy 5 normy EN 303-5, wówczas dotacja możliwa jest tylko na docieplenie lub wymianę stolarki okiennej/drzwiowej oraz zakup i montaż wentylacji. Przyszli beneficjenci powinni też wiedzieć, że po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym nie mogą być użytkowane źródła ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5, ponadto wszystkie źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymagania uchwał antysmogowych.
Pilotaż programu, który prowadzony będzie przez WFOŚiGW we Wrocławiu, planowany jest na lata 2021-2024, a nabór wniosków rozpocznie się w III kwartale 2021 r.

Uwaga! 31.05.2021 r. – ostateczny termin składania dokumentów dot. zwolnienia w podatku od nieruchomości za I kwartał 2021 roku dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia usług hotelarskich oraz wyciągów narciarskich !

Dnia 29 kwietnia 2021 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wprowadzono ograniczenie terminu składania dokumentów dot. uzyskania zwolnienia w podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na 31.05.2021 r. Powodem wprowadzenia tego terminu jest konieczność rozliczenia refundowanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Formularze podatkowe dostępne są pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Instrukcje do wypełnienia znajdują się na oficjalnej stronie Gminy Lądek-Zdrój www.ladek.pl w zakładce aktualności (informacja z dnia 11 lutego 2021 r.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gospodarka Finansowa Gminy -> Polityka podatkowa Gminy.

15 maja Dniem Niezapominajki – #NieZapominajmy

15 maja obchodzony jest Dzień Polskiej Niezapominajki. W lądeckim Parku Zdrojowym, tuż pod Zdrojem “Wojciech”, osadziliśmy ponad 200 białych begonii – kwiaty utworzyły napis „#NieZapominajmy”.

Chcemy w ten symboliczny sposób upamiętnić osoby, które zmarły na Covid-19.
 
W całym kraju to już 70 tys. osób. Niemal każdy z nas znał kogoś, kto umarł z powodu lub powikłań spowodowanych koronawirusem.
Pokażmy, że pamiętamy o wszystkich osobach, które tak szybko i przedwcześnie odeszły!

#NieZapominjamy!