Dnia 29 kwietnia 2021 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wprowadzono ograniczenie terminu składania dokumentów dot. uzyskania zwolnienia w podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na 31.05.2021 r. Powodem wprowadzenia tego terminu jest konieczność rozliczenia refundowanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Formularze podatkowe dostępne są pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Instrukcje do wypełnienia znajdują się na oficjalnej stronie Gminy Lądek-Zdrój www.ladek.pl w zakładce aktualności (informacja z dnia 11 lutego 2021 r.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gospodarka Finansowa Gminy -> Polityka podatkowa Gminy.

Recommended Posts