Konkurs na najładniejszą posesję pt.: „Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku” rozstrzygnięty!

W maju Lądeckie Usługi Komunalne oraz Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, wspólnie ogłosiły pierwszą edycję konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Lądek- Zdrój pt. „Zadbaj o SWOJĄ posesję w NASZYM uzdrowisku”.

Chęć uczestnictwa w konkursie zgłaszali mieszkańcy, którzy dbają o wygląd swoich posesji i ogrodów w domkach jednorodzinnych oraz wspólnotach wielomieszkaniowych. Wszystkie zgłoszenia konkursowe zaskoczyły nas swoim gustownym zagospodarowaniem posesji, pięknymi ukwieceniami i ciekawymi rozwiązaniami zagospodarowania przestrzeni.

Komisja w składzie:
Jerzy Szymańczyk- prezes zarządu LUK Sp. z o.o.,
Maria Głowacka- kierownik DUK, 
Monika Ziniewicz- specjalista ds. zamówień publicznych
Katarzyna Mironiak- inspektor ds. obsługi podmiotów gospodarczych Urzędu Miasta i Gminy Lądek- Zdrój
dokonała oceny wszystkich zgłoszonych posesji położonych na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój.  Dokonując przeglądu komisja stwierdziła, że mieszkańcy naszej gminy oraz zarządcy budynków wielomieszkaniowych przykładają wiele starań i gustownie dbają o wygląd swoich posesji i ogrodów. Mając bardzo trudne zadanie w wyłonieniu jedynie 3 faworytów, stosując kryteria oceny posesji, zawartych w Regulaminie konkursy, Komisja wytypowała do wyróżnienia następujące osoby:

I miejsce: Iwona i Mirosław Wojczuk

II miejsce: Barbara Gręda

III miejsce: Janusz Sas

Laureaci urzekli nas swoimi pomysłami oraz ciężką pracą włożoną w utrzymanie czystości i porządku w swoich ogrodach. Mieliśmy przyjemność podziwiać różnorodne gatunki roślin, drewniane altanki, oczka wodne, udekorowane studnie, własnoręcznie rzeźbione figurki ogrodowe, ogródki warzywno-owocowe oraz przestrzenie rekreacyjno-wypoczynkowe, które z trudem było opuszczać.  Przedstawiamy kilka zdjęć, które mamy nadzieję przedstawią uroki tych miejsc.

Oficjalne wręczenie nagród nastąpi podczas sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju zaplanowanej na dzień 29 lipca 2021r. o godz. 15:30 w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Kolejowej 6 w Lądku- Zdroju na którą serdecznie zapraszamy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zgłoszenie posesji, prace jaką wykonali w celu ich upiększenia i promocję gminy, która dzięki nim staje się coraz bardziej ukwiecona. Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu, którą przewidujemy już na kolejny rok!

Powietrze bez śmieci – Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG funkcjonować będzie w najbliższą środę, tj. 28 lipca 2021r., w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że PGNiG Obrót Detaliczny i Gmina Lądek – Zdrój  zawarły Porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom miasta wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym paliwem, jakim jest gaz ziemny. Porozumienie wpisuje się w kampanię, której celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce przez ograniczenie m.in.  tzw. niskiej emisji.

 

Na czym polega ułatwienie mieszkańcom Gminy Lądek – Zdrój rozpoczęcie korzystania z gazu ziemnego, dzięki podpisanemu Porozumieniu PGNiG przede wszystkim zapewnia pomoc Partnera Technicznego, który m.in.:

  • opracuje bezpłatny kosztorys ofertowy budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej lub grzewczej (zasilanej paliwem gazowym),
  • wykona instalację gazową lub grzewczą (włącznie z dokumentacją),
  • wykona instalację centralnego ogrzewania,
  • pomoże w uzyskaniu niezbędnych dokumentów powykonawczych (m.in. opinia kominiarska, próba szczelności),
  • pomoże w wypełnieniu oraz skompletowaniu dokumentów, umożliwiających uzyskanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na zmianie systemu ogrzewania na system ogrzewania gazem,
  • złoży w imieniu Konsumenta dokumenty dające możliwość uzyskania dotacji,
  • przeprowadzi bezpłatną kontrolę okresową stanu technicznego zainstalowanego u Konsumenta urządzenia (po roku).

By skorzystać z programu, wystarczy odwiedzić najbliższe Biuro Obsługi Klienta PGNiG. Konsultanci odpowiedzą na wszelkie pytania. Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG uruchamiany jest także w budynku Urzędu, dzięki uprzejmości Władz Gminy.

Najbliższy dyżur pełniony bedzie w Urzędzie Miejskim w Lądku – Zdroju w najbliżsżą środę, tj. 28 lipca 2021r., od godz. 9.00 do godz.12.00

ZAPRASZAMY!

LĄDKOLANDIA

Burmistrz Lądka-Zdroju zaprasza rodziców dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w wieku od 2 do 12 lat po odbiór karnetów uprawniających do zniżkowego zakupu biletów wstępu do parku rozrywki LĄDKOLANDIA (1 karnet = 4 wejścia).

Continue reading

Gminy uzdrowiskowe obradowały w Ciechocinku

Dnia 15 lipca 2021 r. w Ciechocinku obradowali przedstawiciele gmin uzdrowiskowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP.  Do stowarzyszenia należy obecnie 45 gmin uzdrowiskowych, które posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej, albo też pretendują do uzyskania statutu uzdrowiska.

Głównym celem Walnego Zebrania SGU RP było zatwierdzenie sprawozdań za rok 2020. Spotkanie było też okazją do dyskusji na tematy ważne dla gmin uzdrowiskowych. Rozmawiano o trudnej sytuacji finansowej uzdrowisk, przyszłości uzdrowisk w pocovidowej rzeczywistości, otwarciu na nowe rynki oraz możliwości realizacji inwestycji proekologicznych w ramach programu NFOŚiGW “Klimatyczne Uzdrowiska”.

W sprawozdaniu za rok 2020 prezes zarządu SGU RP dr Jan Golba podkreślał, że „Lecznictwo uzdrowiskowe, turystyka, turystyka uzdrowiskowa, i  branże z nimi powiązane są podstawą funkcjonowania uzdrowisk. Wstrzymanie tej działalności w całym sezonie lub w jego większej części,  to wyrok finansowy na gminy uzdrowiskowe, jedynie odwleczony w czasie. Turystyka, (w tym turystyka uzdrowiskowa i  lecznictwo uzdrowiskowe) charakteryzuje się ogromnym efektem mnożnikowym w gospodarce, dlatego zwiększenie nakładów na inwestycje związane z rozwojem funkcji turystycznych, oznacza wsparcie znacznie wykraczające poza samą branżę turystyczną.”

Gminy uzdrowiskowe pokładały ogromne nadzieje w zapowiadanym przez rząd Programie Polskie Uzdrowiska tworzonym w ramach KPO. Niestety, przygotowywany przez wiele miesięcy program nie został ostatecznie przyjęty, a Rząd w żaden sposób nie wsparł gmin uzdrowiskowych. Wobec nikłych szans  wsparcia gmin uzdrowiskowych w ramach KPO,  gminy uzdrowiskowe domagają się wsparcia i realizacji Programu Polskie Uzdrowiska poprzez RFIL.

Ciekawym programem  dla gmin uzdrowiskowych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej jest stworzony przez NFOŚiGW nowy program „Klimatyczne Uzdrowiska”, który daje szansę na realizację inwestycji środowiskowych związanych głównie z ochroną klimatu.  Program został ogłoszony na początku lipca br., a gminy mogą aplikować o środki w ramach tego programu od dnia 15 lipca. Podkreślić  należy, że jest to pierwszy taki program przygotowany przez NFOŚiGW dla gmin uzdrowiskowych. Ponieważ stopień dofinansowania projektów inwestycyjnych wynosi maksymalnie 70%, a gminy uzdrowiskowe są w bardzo trudnej sytuacji finansowej nie zawsze pozwalającej im na zabezpieczenie środków na wkład własny,  uczestnicy Walnego Zebrania zdecydowali o przygotowaniu wystąpienia do prezesa NFOŚiGW w sprawie podniesienia wysokości dofinansowania inwestycji realizowanych w ramach programu „Klimatyczne Uzdrowiska” w przedziale 85-90%.  Aprobatę przedstawicieli samorządów zyskała natomiast informacja   w sprawie refundacji dla jst utraconych dochodów z tytułu PIT  w ramach „Polskiego Ładu”. Dyskusja dotyczyła również wykorzystania złóż wód leczniczych w uzdrowiskach przez podmioty inne niż spółki państwowe, czy samorządu wojewódzkiego.  Włodarze gmin zwracali uwagę na duży problem w wykorzystaniu wody geotermalnej i leczniczej dla celów balneologicznych czy rekreacyjnych przez samorządy gminne czy podmioty nie posiadające koncesji na ich wykorzystanie. Zaproponowano, aby w tym przypadku przyjąć słowacki model wykorzystania wód leczniczych i geotermalnych który polega na przyznaniu prawa do korzystania z zasobów wód w przypadku ich niepełnego wykorzystania przez przedsiębiorcę.  Zdecydowano również o zwiększeniu ilości analiz i raportów wykonywanych w ramach stowarzyszenia. 

Osoby biorące udział w spotkaniu miały okazję zapoznać się z ofertą autobusów elektrycznych produkowanych przez firmę ARP E-VEHICLES Sp. z o.o. Autobus elektryczny PILEA to pierwszy w kraju autobus z baterią pod podwoziem. Jest to całkowicie polski projekt, powstały w trosce o czystość powietrza i redukcję hałasu z otoczenia. Nowatorskie rozmieszczenie baterii to poprawa parametrów trakcyjnych, a synchroniczny wielofazowy silnik z magnesami trwałymi to gwarancja wysokiej sprawności. Posiada innowacyjne baterie do szybkiego ładowania LTO – tylko 15 minut do 90% pojemności.

Źródło: SGU RP

Nie bój się spisu, bądź na „TAK”

Nie bój się spisu, bądź na „TAK”
Nie chcesz się spisać? Uważasz, że spis jest niepotrzebny? Twierdzisz, że to nielegalna inwigilacja i państwo chce znać twój majątek albo wykorzystać zebrane dane do celów podatkowych? Jeśli masz opory, żeby wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), przeczytaj, dlaczego warto to zrobić. Dowiedz się, co zyskasz uczestnicząc w spisie, a co stracisz odmawiając udziału.

Continue reading