Powiatowe obchody Światowego Dnia Turystyki – wręczono nagrody laureatom konkursu “Zielony Powiat Kłodzki”. Wyróżnienie specjalne dla inwestorów z gminy Lądek-Zdrój!

agrodomki-konradow

30 Września 2021r. Powiat Kłodzki świętował obchody Światowego Dnia Turystyki. Podczas uroczystości – oprócz prezentacji tematycznie związanych z szeroko pojętą turystyką – rozstrzygnięto także prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku konkurs pn.: „Zielony Powiat Kłodzki” i wręczono nagrody laureatom:

 • za wieloletnie utrzymanie najwyższych standardów agroturystycznych na ziemi kłodzkiej, nagrody otrzymali:
  • I miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne “Dom Pod Lawendowym Polem” – Izabela Rojczyk – Wolibórz 50, gmina Nowa Ruda;
  • II miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne, “U Kasi” – Elżbieta i Adam Momotowie, Roszyce 22, gmina Kłodzko;
  • III miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne, “Ranczo U Jana” – Bożena i Jan Kluza, Goszów 23, gmina Stronie Śląskie;
  • Wyróżnienie specjalne – Inwestycja Roku Turystyki Wiejskiej 2021 w powiecie kłodzkim dla gospodarstwa agroturystycznego – “Agrodomki Z Bali” Anita i Konrad Kubisiakowie – Konradów 38, gmina Lądek-Zdrój.
 • za kreowanie wysokich standardów agroturystycznych na ziemi kłodzkiej wyróżniono:
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „Trzy Morza – Apartamenty Pod Trójmorskim Wierchem”- Dorota Don-Ratajska i Wawrzyniec Ratajski, Jodłów 3, gmina Międzylesie;
  • Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Piotrowickiej Przełęczy” – Marzena i Teofil Trzaskowie, Piotrowice 1, gmina Bystrzyca Kłodzka;
  • Gospodarstwo Agroturystyczne “Danielówka” – Katarzyna i Daniel Grzelakowie, Stronie Wieś 29, gmina Stronie Śląskie;
  • Gospodarstwo Agroturystyczne “Nad Łąkami” – Anna Kucharska, Ruszowice 20 B, gmina Kłodzko.

Nagrody ufundowane przez Powiat Kłodzki oraz Radę Powiatową Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku laureatom wręczali:

 • Piotr Marchewka – Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego,
 • Ryszard Niebieszczański – Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego,
 • Robert Duma – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego,
 • Elżbieta Ulatowska Przewodnicząca Komisji Budżetowej DIR.

Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy!

Tekst: Grzegorz Szczygieł, Fotografie: Joanna Żabska (dziękujemy!)

WOJTUSIOWY PARK – ETAP I

,, Zadbajmy o przyszłość, kształtując teraźniejszość”

Niezmiernie miło nam poinformować, że aktualnie trwają prace nad wykonaniem I etapu budowy ekologicznego parku edukacyjnego pn. Wojtusiowy Park na terenie Lądka – Zdroju.

W 2019 roku Lądek – Zdrój został zwycięzcą IV  edycji ogólnopolskiego konkursu pn. “Eko Hestia SPA” zorganizowanego przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna zdobywając główną nagrodę 100 000 zł.

W związku z powyższym pieniądze, które przypadły nam w ramach nagrody postanowiliśmy przeznaczyć na budowę ekologicznego parku edukacyjnego dla dzieci, który powstanie na terenie przyległym do Gminnego Przedszkola w Lądku – Zdroju.

Docelowo zaplanowaliśmy stworzenie parku ze ścieżkami EKO-edukacyjnymi oraz obiektami małej architektury do użytku zarówno mieszkańców jak i turystów.

W nawiązaniu do dotychczasowych inwestycji proekologicznych na terenie gminy Lądek Zdrój planowane jest stworzenie architektury, która wpłynie na kształtowanie postaw proekologicznych  oraz aktywnego, zdrowego trybu życia np.:

 • ścieżki edukacyjne wraz z tablicami informacyjnymi oraz oświetleniem;
 • urządzenia zabawowe jak np. Mini Singletrack, Mini Odwiert, E- Samochodzik;
 • ogródek przedszkolaka;
 • wiata edukacyjna;
 • mini pump track;
 • kwietne łąki, krzewy i drzewka owocowe.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na blisko 900 000 zł, natomiast wykonanie etapu I wyceniono na 304 355,88 zł z czego 100 000 zł zostanie sfinansowane z nagrody konkursu EKO HESTIA SPA, a pozostała kwota 204 355,88 to środki własne z Budżetu Gminy Lądek – Zdrój.

Termin wykonania Etapu I zaplanowano na 11.11.2021r. na który składa się:

 • wykonanie robót ziemnych;
 • wykonanie kompletu robót elektrycznych (bez postawienia słupów oświetleniowych);
 • przygotowanie terenu pod łąkę kwietną oraz trawnik;
 • przygotowanie nawierzchni piaskowej pod plac zabaw;
 • wykonanie koryta ścieżki wraz z obrzeżami ( ułożenie kostki w kolejnym etapie);
 • wykonanie Pump Tracka
 • wykonanie wykopów pod budowę ogrodzenia wokół ,, Ogródka Przedszkolaka”.

.

Współpraca gminy Lądek-Zdrój z Powiatem Kłodzkim w zakresie remontów dróg powiatowych przynosi efekty

Przy współpracy gminy Lądek-Zdrój z Powiatem Kłodzkim wykonano w 2021r. kilka remontów dróg powiatowych znajdujących się na obszarze gminy Lądek-Zdrój.
Największymi inwestycjami były m. in.:

 • ukończenie remontu ostatniego odcinka drogi przebiegającej przez Orłowiec (remont 3 km drogi odbywał się etapami przez kilka ostatnich lat). Całkowity koszt remontu to kwota 1 663 874,00 zł, z czego wsparcie Gminy Lądek-Zdrój to kwota 174 564,00 zł.
 • gruntowny remont ul. A. Ostrowicza w Lądku-Zdroju (w ramach którego gmina Lądek-Zdrój wymieniła znajdujące się pod remontowaną nawierzchnią sieci wod-kan). Całkowity koszt remontu nawierzchni to suma 528 146,00 zł, z czego kwotę 246 072,61 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a udział środków własnych Gminy Lądek – Zdrój to 132 036,00 zł.  Do tego należy doliczyć jeszcze koszt wymiany sieci wod-kan, których wartość prac to kwota 191 279,29- zł.

We wrześniu br. przystąpiono i zrealizowano kolejne remonty dróg powiatowych na obszarze lądeckiej gminy:

 • przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na długości 0,8 km – koszt zadania to 447 815,94 zł a udział Gminy Lądek – Zdrój to 223 907,00 zł (remont obejmował m.in. wyrównanie istniejącej podbudowy, ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni jezdni, przebudowę i czyszczenie przepustów pod drogą, przebudowę zjazdów, odmulenie rowów przydrożnych, umocnienie odcinka rowu dł. 45 m, umocnienie skarpy rowu na dł. 50 m płytami betonowymi, profilowanie i utwardzenie poboczy).
 • przebudowa nawierzchni drogi powiatowej w Skrzynce, podczas remontu której przeprowadzono: frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, ułożenie dwóch warstw nowej nawierzchni jezdni, przebudowę i czyszczenie przepustów pod drogą, przebudowę zjazdów, odmulenie rowów przydrożnych, profilowanie i utwardzenie poboczy. Koszt zadania to 379 496,82 zł, a udział Gminy Lądek – Zdrój to 189 748,00 zł.