Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Lądku-Zdroju – ciąg dalszy!

Wczoraj, 28 listopada 2022 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk, w asyście Skarbnik Gminy Lądek-Zdrój – Wioletty Wiśniewskiej, podpisał umowę na dofinansowanie wymiany oświetlenia Parku 1000-lecia w Lądku-Zdroju na energooszczędne.

Na ten cel – w ramach inicjatywy „LEADER” pilotowanej przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania z siedziba w Lutyni – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, reprezentowany podczas podpisywania umowy przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – Grzegorza Mackę, przekaże ponad 233 tys. zł na realizację tego zadania .
Dzięki powyższemu wsparciu działanie wpisze się w prowadzoną obecnie przez lądecki samorząd kompleksową wymianę oświetlenia na terenie miasta i gminy.
W przypadku Parku 1000-lecia dotychczasowe latarnie zostaną wymienione na LED-owe, przy czym nowe słupy będą charakteryzować się ozdobną, “parkową” formą (obecnie uzgadniania z Konserwatorem Zabytków). To wszystko z uwagi na typowo kurortowe, klimatyczne i krajobrazowe założenie parkowe, które położone jest w samym sercu uzdrowiskowej części Lądka-Zdroju.
Nadmieniamy, że to kolejne wsparcie finansowe pozyskane przez gminę Lądek-Zdrój. Niedawno informowaliśmy także, że w ramach “Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2022” lądecki samorząd otrzymał prawie 95 tys. zł dofinansowania na budowę autonomicznego oświetlenia drogowego, co pozwoliło oświetlić ul. Langiewicza oraz górny odcinek ul. Granicznej w Lądku-Zdroju.

Konkurs EKO Lądek-Zdrój – rozstrzygnięty!

Gmina Lądek Zdrój wraz z Firmą FBSerwis współpracuje w dziedzinie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od kwietnia 2022r. Firma FBSerwis zwraca ogromną uwagę na poprawne segregowanie odpadów oraz ich ekologiczne przetwarzanie. Bardzo ważnym elementem jest poddawanie zebranych odpadów recyklingowi, czyli przetworzeniu ich w taki sposób, aby można było z nich wyprodukować kolejne rzeczy, nadające się do powtórnego wykorzystania. W związku z tym wspólnie udało się zorganizować konkurs dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy.

I edycja konkursu „EKO  Lądek-Zdrój” przeszła nasze najśmielsze oczekiwania – do udziału zgłosiło się ponad 70 uczniów! Tak wielkie zainteresowanie bardzo nas ucieszyło, bo to oznacza, że najmłodsi interesują się ekologią
i dobrem naszego środowiska. Prace konkursowe były oceniane przez jury w trzech kategoriach wiekowych:

 • Przedszkolaki,
 • Zerówka i Klasy I-IV
 • oraz Klasy V-VIII.

W każdej z tych kategorii Komisja Konkursowa wyłoniła 3 zwycięskie prace, Komisja zdecydowała również o przyznaniu jednego wyróżnienia.

Wyniki konkursu:

 • Kategoria Przedszkolaki:
  • I miejsce: Zofia Rozen, Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach.
  • II miejsce: Kajetan Chruta, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Lądku-Zdroju.
  • III miejsce: Hanna Szymańska, Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w ‎Trzebieszowicach.
 • Kategoria: Zerówka i Klasy I-IV:
  • I miejsce: Alan Nowak, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Lądku-Zdroju (Alan stworzył pracę w domu – gratulujemy!).
  • II miejsce: Aleksandra Jurkowska, Zerówka w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach.
  • III miejsce: Antoninaę Grosicka, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Lądku-Zdroju.
 • Kategoria Klasy V-VIII:
  • I miejsce: Emilia Marzecka, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Lądku-Zdroju.
  • II miejsce: Zuzanna Szyba, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach.
  • III miejsce: Maksymilian Pokrzywa, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Lądku-Zdroju.

Komisja zdecydowała również o przyznaniu wyróżnienia dla Natalii Głowackiej ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Lądku-Zdroju.

Dziękujemy zwycięzcom oraz nauczycielom za wzięcie udziału w konkursie. Dziękujemy również firmie FBSerwis za bardzo dobrą współpracę przy organizacji konkursu.

Jeszcze raz serdeczne gratulacje i brawa dla wszystkich laureatów.

www.fbserwis.pl

Poniżej: galeria z wręczania nagród laureatom.

Oferta edukacyjna dla dzieci w GRUDNIU 2022

Oferta edukacyjna dla dzieci w GRUDNIU 2022

Miejsce: Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5

Studio Wokalne od 6 lat
WE WTORKI, godz. 17.00
Miejsce: Sala Widowiskowa CKiR
Prowadzenie: Dominika Radwan

Joga dla dzieci 4-12 lat
W ŚRODY, godz. 15.30 – 16.30
Miejsce: Sala widowiskowa CKiR
Prowadzenie: Iwona Duszkiewicz

Pracownia Teatralna od 8 lat
W ŚRODY, godz. 16.30 – 18.00
Miejsce: Sala Widowiskowa CKiR
Prowadzenie: Paulina Bagińska

Improwizacje Taneczne gr. I 4-6 lat
W CZWARTKI, godz. 15.30 – 16.15
Improwizacje Taneczne gr. II 7-10 lat
W CZWARTKI, godz. 16.30 – 17.30
Miejsce: Sala Widowiskowa CKiR
Prowadzenie: Julia Palasik

Warsztaty bębniarskie od 6 lat
W CZWARTKI, godz. 16.30 – 18.00
Miejsce: Biblioteka dla dzieci
Prowadzenie: „Hudy” Bartłomiej Hudziec

Koło plastyczne dla dzieci 4-6 lat
W PIĄTKI, godz. 16.30 – 17.30
Miejsce: Biblioteka dla dzieci
Prowadzenie: Alicja Witczak

 

Uwaga! Na zajęcia obowiązują zapisy: CKiR/biuro/tel. 74 8146 562

Dzięki dofinansowaniu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku-Zdroju wszystkie zajęcia w listopadzie są BEZPŁATNE.

Górny odcinek ul. Granicznej uzbrojony w sieć wodno-kanalizacyjną

Wczoraj zakończyły się prace budowlane związane z uzbrajaniem górnego odcinka ul. Granicznej w nową sieć wodno-kanalizacyjną. To bardzo wazny rejon inwestycyjny dla lądeckiego samorządu.
Koszt inwestycji to kwota 699.000,- PLN. Blisko pół miliona złotych pochodzi z pozyskanego przez gminę Lądek-Zdrój wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład – inwestycje wodno-kanalizacyjne.
Warto zaznaczyć, że było to niełatwe zadanie, bowiem część sieci przebiega – co się okazało w trakcie prowadzenia wykopów – przez skaliste podłoże oraz przy dużych różnicach wysokości poziomów.
Tym bardziej więc cieszy fakt, że zadania tego – z pozytywnym, jak widać finałem – podjęła się “nasza” lokalna spółka L.U.K. Sp. z o.o.
W chwili obecnej wykonana inwestycja czeka na odbiór i już wkrótce zacznie służyć lokalnej społeczności.

Uwaga! Utrudnienia na czerwonej ścieżce wędrówkowej nr 1 – trasa kuracyjna w kierunku Borówkowej Góry

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem prac z zakresu użytkowania lasu w leśnictwie Wojtówka (oddz. 36g; 37a), wystąpią tymczasowe utrudnienia w ruchu turystycznym na szlaku turystycznym pieszym na odcinku w kierunku „Borówkowej Góry” ( czerwona ścieżka wędrówkowa nr 1)

Proponowana trasa alternatywna, prowadzi drogą z miejscowości Wójtówka do miejscowości Wrzosówka.

Prace będą prowadzone od 19.11.2022r. do 28.11.2022r

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) – zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad uruchomieniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) oraz uspołecznieniem tego procesu zapraszamy:

 • partnerów społeczno-gospodarczych,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
 • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,
 • inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF,

do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii.

Terytorialnie obszar POF tworzą następujące gminy: Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, miasto Dzierżoniów, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, miasto Kłodzko, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok.

Strategia znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/zitpof.pdf.

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Na moment publikacji zaproszenia Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że zakresy merytoryczne ujęte w Strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027:

 • Efektywności energetycznej (infrastruktura publiczna) – finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( EFRR),
 • Gospodarki Wodno – Ściekowej – finansowanie z EFRR,
 • Ochrony przyrody i klimatu – finansowanie z EFRR,
 • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna – finansowanie z EFRR,
 • Zrównoważony Rozwój Terytorialny – finansowanie z EFRR i EFS+ (Europejskiego Funduszu Społecznego Plus),
 • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowanie z EFS+,
 • Usługi Społeczne – finansowanie z EFS+.

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.

Uwagi oraz opinie do pierwszego projektu Strategii można zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety. Jest ona anonimowa.

Prosimy o jej wypełnienie w terminie do 2.12.2022 r. do godz. 15.00 pod następującym linkiem https://zitpof.webankieta.pl.

Dziękujemy!

Do pobrania: