Oferta edukacyjna dla dzieci w GRUDNIU 2022

Oferta edukacyjna dla dzieci w GRUDNIU 2022

Miejsce: Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5

Studio Wokalne od 6 lat
WE WTORKI, godz. 17.00
Miejsce: Sala Widowiskowa CKiR
Prowadzenie: Dominika Radwan

Joga dla dzieci 4-12 lat
W ŚRODY, godz. 15.30 – 16.30
Miejsce: Sala widowiskowa CKiR
Prowadzenie: Iwona Duszkiewicz

Pracownia Teatralna od 8 lat
W ŚRODY, godz. 16.30 – 18.00
Miejsce: Sala Widowiskowa CKiR
Prowadzenie: Paulina Bagińska

Improwizacje Taneczne gr. I 4-6 lat
W CZWARTKI, godz. 15.30 – 16.15
Improwizacje Taneczne gr. II 7-10 lat
W CZWARTKI, godz. 16.30 – 17.30
Miejsce: Sala Widowiskowa CKiR
Prowadzenie: Julia Palasik

Warsztaty bębniarskie od 6 lat
W CZWARTKI, godz. 16.30 – 18.00
Miejsce: Biblioteka dla dzieci
Prowadzenie: „Hudy” Bartłomiej Hudziec

Koło plastyczne dla dzieci 4-6 lat
W PIĄTKI, godz. 16.30 – 17.30
Miejsce: Biblioteka dla dzieci
Prowadzenie: Alicja Witczak

 

Uwaga! Na zajęcia obowiązują zapisy: CKiR/biuro/tel. 74 8146 562

Dzięki dofinansowaniu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku-Zdroju wszystkie zajęcia w listopadzie są BEZPŁATNE.

Górny odcinek ul. Granicznej uzbrojony w sieć wodno-kanalizacyjną

Wczoraj zakończyły się prace budowlane związane z uzbrajaniem górnego odcinka ul. Granicznej w nową sieć wodno-kanalizacyjną. To bardzo wazny rejon inwestycyjny dla lądeckiego samorządu.
Koszt inwestycji to kwota 699.000,- PLN. Blisko pół miliona złotych pochodzi z pozyskanego przez gminę Lądek-Zdrój wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład – inwestycje wodno-kanalizacyjne.
Warto zaznaczyć, że było to niełatwe zadanie, bowiem część sieci przebiega – co się okazało w trakcie prowadzenia wykopów – przez skaliste podłoże oraz przy dużych różnicach wysokości poziomów.
Tym bardziej więc cieszy fakt, że zadania tego – z pozytywnym, jak widać finałem – podjęła się “nasza” lokalna spółka L.U.K. Sp. z o.o.
W chwili obecnej wykonana inwestycja czeka na odbiór i już wkrótce zacznie służyć lokalnej społeczności.

Uwaga! Utrudnienia na czerwonej ścieżce wędrówkowej nr 1 – trasa kuracyjna w kierunku Borówkowej Góry

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem prac z zakresu użytkowania lasu w leśnictwie Wojtówka (oddz. 36g; 37a), wystąpią tymczasowe utrudnienia w ruchu turystycznym na szlaku turystycznym pieszym na odcinku w kierunku „Borówkowej Góry” ( czerwona ścieżka wędrówkowa nr 1)

Proponowana trasa alternatywna, prowadzi drogą z miejscowości Wójtówka do miejscowości Wrzosówka.

Prace będą prowadzone od 19.11.2022r. do 28.11.2022r

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) – zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad uruchomieniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) oraz uspołecznieniem tego procesu zapraszamy:

 • partnerów społeczno-gospodarczych,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
 • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,
 • inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF,

do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii.

Terytorialnie obszar POF tworzą następujące gminy: Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, miasto Dzierżoniów, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, miasto Kłodzko, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok.

Strategia znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/zitpof.pdf.

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Na moment publikacji zaproszenia Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że zakresy merytoryczne ujęte w Strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027:

 • Efektywności energetycznej (infrastruktura publiczna) – finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( EFRR),
 • Gospodarki Wodno – Ściekowej – finansowanie z EFRR,
 • Ochrony przyrody i klimatu – finansowanie z EFRR,
 • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna – finansowanie z EFRR,
 • Zrównoważony Rozwój Terytorialny – finansowanie z EFRR i EFS+ (Europejskiego Funduszu Społecznego Plus),
 • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowanie z EFS+,
 • Usługi Społeczne – finansowanie z EFS+.

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.

Uwagi oraz opinie do pierwszego projektu Strategii można zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety. Jest ona anonimowa.

Prosimy o jej wypełnienie w terminie do 2.12.2022 r. do godz. 15.00 pod następującym linkiem https://zitpof.webankieta.pl.

Dziękujemy!

Do pobrania:

Uwaga! – utrudnienia na fragmencie biegnących równolegle szlaków turystycznych w okolicy ruin Zamku Karpień

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że w związku z pracami z zakresu użytkowania lasu na terenie leśnictwa Lądek Zdrój (oddział 100 f), w dniach od 16.11.2022 r. do 31.11.2022 r. zostaje zamknięty fragment biegnących równolegle szlaków turystycznych PTTK – niebieskiego szlaku turystycznego E-3 i zielonego, w okolicach Zamku Karpień. W załączeniu mapka oraz proponowane obejście fragmentu szlaku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w okręgu wyborczym nr 10

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w okręgu wyborczym nr 10

ZARZĄDZENIE NR 306 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w okręgu wyborczym nr 10 obejmującym swoim zasięgiem Miasto Lądek-Zdrój:
Plac Partyzantów, ulice: Ignacego Paderewskiego, Józefa Bema, Miła, Spacerowa, Tadeusza Kościuszki 9-29 nieparzyste, od 30 do końca

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w^okręgu wyborczym nr 10
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w^okręgu wyborczym nr 10

Platforma widokowa na Trojaku – Apel do Mieszkańców i Turystów

Szanowni mieszkańcy, turyści

Zwracamy się z ogromną prośbą o przestrzeganie nadal obowiązującego ZAKAZU WSTĘPU NA TEREN BUDOWY.

Zdajemy sobie sprawę że obiekt jest bardzo interesujący, widoki piękne, ale  prosimy pamiętać, że budowa platformy widokowej na Trojaku nie została jeszcze ukończona i oddana do użytku.

Dalej obowiązuje Zakaz Wstępu na teren budowy i bardzo prosimy o przestrzeganie go. Łamanie tego zakazu jest to nie tylko nie odpowiedzialne, niebezpieczne i niezgodne z prawem, ale również utrudnia wykonywanie nadal trwających prac.

 

Bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. 

 

 

Oferta edukacyjna dla dzieci – listopad 2022

Oferta edukacyjna dla dzieci w LISTOPADZIE 2022

Miejsce: Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5

Studio Wokalne od 6 lat
WE WTORKI, godz. 17.00
Miejsce: Sala Widowiskowa CKiR
Prowadzenie: Dominika Radwan

Joga dla dzieci 4-12 lat
W ŚRODY, godz. 15.30 – 16.30
Miejsce: Sala widowiskowa CKiR
Prowadzenie: Iwona Duszkiewicz

Pracownia Teatralna od 8 lat
W ŚRODY, godz. 16.30 – 18.00
Miejsce: Sala Widowiskowa CKiR
Prowadzenie: Paulina Bagińska

Improwizacje Taneczne gr. I 4-6 lat
W CZWARTKI, godz. 15.30 – 16.15
Improwizacje Taneczne gr. II 7-10 lat
W CZWARTKI, godz. 16.30 – 17.30
Miejsce: Sala Widowiskowa CKiR
Prowadzenie: Julia Palasik

Warsztaty bębniarskie od 6 lat
W CZWARTKI, godz. 16.30 – 18.00
Miejsce: Biblioteka dla dzieci
Prowadzenie: „Hudy” Bartłomiej Hudziec

Koło plastyczne dla dzieci 4-6 lat
W PIĄTKI, godz. 16.30 – 17.30
Miejsce: Biblioteka dla dzieci
Prowadzenie: Alicja Witczak

————

Miejsce: Świetlica Wiejska w Trzebieszowicach (Trzebieszowice 107A)

Joga dla dzieci 4-12 lat
W PONIEDZIAŁKI, godz. 16.00 – 17.00
Prowadzenie: Iwona Duszkiewicz

Improwizacje Taneczne gr. I 4-6 lat
WE WTORKI, godz. 15.30 – 16.15
Improwizacje Taneczne gr. II 7-10 lat
WE WTORKI, godz. 16.30 – 17.30
Prowadzenie: Julia Palasik

Warsztaty bębniarskie od 6 lat
W ŚRODY, godz. 16.00 – 17.30
Prowadzenie: „Hudy” Bartłomiej Hudziec

Warsztaty plastyczne od 8 lat
W CZWARTKI (17.11, 24.11), godz. 17.00 – 18.00
Prowadzenie: Alicja Witczak

Uwaga! Na zajęcia obowiązują zapisy: CKiR/biuro/tel. 74 8146 562

Dzięki dofinansowaniu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku-Zdroju wszystkie zajęcia w listopadzie są BEZPŁATNE.