Spot Klasyków – Kłodzki Ruch Klasyków zaprasza na lądecki rynek 10 września 2023 r.

Ponownie w samo południe – 10 września 2023 r. – pod ratuszem w Lądku-Zdroju pojawią się pasjonaci atomobilizmu i klasycznych, często wiekowych już pojazdów. Przez ponad godzinę będzie można podziwiać rzadko spotykane na naszych drogach wehikuły i dowiedzieć się o ich restauracji, utrzymaniu i użytkowaniu w obecnej dobie. Wydarzenie jest ogólnodostępne i nieodpłatne – zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

UWAGA! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W DNIACH 7-10 WRZEŚNIA 2023 R.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na organizację 28 edycji Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady  zostanie wprowadzona  Zmiana Organizacji Ruchu na terenie Lądka-Zdroju w obrębie ulic:

 PLAC MARIAŃSKI – UL.WOLNOŚCI – UL.ORLA – UL.ZAMKOWA – UL. CIENISTA

 

Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona:                                 7 września 2023 r. o godzinie 8.00

Planowany termin przywrócenia do stanu poprzedniego:                      10 września 2023 r. o godzinie 18.00

 

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Ul. Wolności – zostanie przekształcona w drogę jednokierunkową.
  2. Zostaną wyłączone z ruchu kołowego ulice:

* Plac Mariański – droga wewnętrzna za budynkiem Zdrój Wojciech

* Plac Mariański – droga gminna przed budynkiem Zdrój Wojciech

* Ulica Zamkowa

* Ulica Cienista

* Ulica Orla – przed budynkiem 23 WSZUR

 

3. Proponowany Parking dla turystów i gości Festiwalu znajduje się przy ulicy – ALEJA MARZEŃ w Lądku-Zdroju –  ok 500 m od centrum festiwalu.

 

Wprowadzana zmiana organizacji ruchu ma na celu bezpieczne przeprowadzenie wydarzenia oraz rozładowanie natężenia ruchu na czas festiwalu w obrębie Strefy EXPO.

Zmiana nie dotyczy: Pojazdów Organizatora, Służb, Pojazdów Zaopatrzenia Uzdrowiska Lądek-Długopole oraz 23 WSZUR, Mieszkańców zamkniętych ulic.

 

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do zmiany organizacji ruchu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Street Art Festiwal tuż, tuż… Zapraszamy!

Od najbliższego czwartku rusza kolejna odsłona festiwalu o artystycznym zabarwieniu. Kiermasze, sztuka uliczna, koncerty i pokazy do końca tygodnia będą gościć w przestrzeniach Lądka-Zdroju.

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do udziału w którym serdecznie zapraszamy lokalne społeczności. Chcemy docenić najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku. Mogą to być m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki;
różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.). Aby projekt mógł być zgłoszony do konkursu, w jego przygotowanie powinnozostać zaangażowanychconajmniej 5 osób.

Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Jegouczestnikami mogą zostać np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskichi miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostanąnagrodzoneoraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej ministerstwa, pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki .

Pokażmy, jak razem dbamyośrodowisko w swoim najbliższym otoczeniu!

Z wyrazami szacunku
Sergiusz Kieruzel
Dyrektor
Departament Edukacji i Komunikacji
Ministerstwo Klimatui Środowiska

Samorządowcy z partnerskiego Klasterca nad Orlici z wizytą w Lądku-Zdroju

W minioną niedzielę – 13 sierpnia 2023r. – Burmistrz oraz radni Rady Miejskiej Lądka-Zdroju gościli delegację z miejscowości Klasterec nad Orlici (Republika Czeska).
Czteroosobowa grupa, pod przewodnictwem Starostki Klasterca nad Orlici – Lenki Sevcikovej, przybyła do Lądka-Zdroju z partnerską wizytą. To pierwsze takie spotkanie samorządowców po kilkuletniej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa.

Mając na uwadze dotychczasową współpracę pomiędzy obiema gminami – w szczególności cykliczną realizację spotkań młodzieży szkolnej uczącej się w szkole w Trzebieszowicach czy też działania rekreacyjno-treningowe podejmowane z udziałem trzebieszowickich druhów OSP – wydarzenie to miało więc wyjątkowy charakter.
Stanowiło bowiem doskonałą okazję nie tylko do rozmów, wymiany doświadczeń czy też problemów trapiących obecnie lokalne samorządy i funkcjonujące pod ich egidą jednostki. Czas wizyty to także doskonały moment aby zaznajomić gości z wykonanymi, prowadzonymi oraz planowanymi do przeprowadzenia przez lądecką gminę inwestycjami – delegaci odwiedzili m. in. część zdrojową Kurortu, wizytowali nową platformę widokową na Trojaku, odrestaurowane wnętrza dworca PKP oraz zaznajomili się z ideą budowy i funkcjonowania farmy fotowoltaicznej.

Najważniejszą jednak wartością tych chwil była jednak możliwość ponownego spotkania się, rozmów i kreślenia wstępnych planów i założeń, celem podtrzymania i rozwijania tak pielęgnowanej przed okresem pandemii współpracy partnerskiej.