Masz pieska w domu? Nie płacisz w naszej gminie za niego podatku!

Zgodnie z  ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska może wprowadzić opłatę od posiadania psów na obszarze miasta i gminy. Wprowadzenie opłaty od posiadania psów na terenie gminy nie jest jednak obligatoryjne.

Pobieranie opłaty od posiadania psów jest odbierane przez znaczną część posiadaczy psów jako niesprawiedliwe i niezrozumiałe – za sprawowanie opieki nad zwierzęciem są obciążani “opłatą”. Ponadto część właścicieli psów ma uprawnienia do zwolnień i konieczność dokumentowan

ia prawa do zwolnienia z opłaty jest dla nich uciążliwa. W okresie funkcjonowania opłaty niewielu posiadaczy psów poczuwało się do dobrowolnego wypełniania tego obowiązku. Za zniesieniem opłaty przemówił również fakt, że wdrożenie procedury określenia opłaty wobec osób zobowiązanych do jej wnoszenia przewyższało uzyskiwany z tego tytułu dochód.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2024 r. opłata od posiadania psa na terenie Gminy Lądek-Zdrój nie obowiązuje.

Pamiętaj !

Sprzątając po swoim psie dbasz o estetykę miasta oraz chronisz zdrowie swoje i swoich bliskich.

Dotacje dla klubów sportowych na rok 2024

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.15.2024 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 18 stycznia 2024 r. został ogłoszony nabór wniosków

o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych

działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2024.

 

Do 16 lutego 2026r. do godziny 15.30 kluby sportowe mogą wnioskować o wsparcie realizacji zadań zaplanowanych na rok 2024.

 

Zarządzenia oraz załączniki dostępne : https://bip.ladek.pl/menu-przedmiotowe/dotacje/dotacje-dla-klubow-sportowych/