Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.15.2024 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 18 stycznia 2024 r. został ogłoszony nabór wniosków

o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych

działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2024.

 

Do 16 lutego 2026r. do godziny 15.30 kluby sportowe mogą wnioskować o wsparcie realizacji zadań zaplanowanych na rok 2024.

 

Zarządzenia oraz załączniki dostępne : https://bip.ladek.pl/menu-przedmiotowe/dotacje/dotacje-dla-klubow-sportowych/

Recommended Posts