Zgodnie z  ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska może wprowadzić opłatę od posiadania psów na obszarze miasta i gminy. Wprowadzenie opłaty od posiadania psów na terenie gminy nie jest jednak obligatoryjne.

Pobieranie opłaty od posiadania psów jest odbierane przez znaczną część posiadaczy psów jako niesprawiedliwe i niezrozumiałe – za sprawowanie opieki nad zwierzęciem są obciążani “opłatą”. Ponadto część właścicieli psów ma uprawnienia do zwolnień i konieczność dokumentowan

ia prawa do zwolnienia z opłaty jest dla nich uciążliwa. W okresie funkcjonowania opłaty niewielu posiadaczy psów poczuwało się do dobrowolnego wypełniania tego obowiązku. Za zniesieniem opłaty przemówił również fakt, że wdrożenie procedury określenia opłaty wobec osób zobowiązanych do jej wnoszenia przewyższało uzyskiwany z tego tytułu dochód.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2024 r. opłata od posiadania psa na terenie Gminy Lądek-Zdrój nie obowiązuje.

Pamiętaj !

Sprzątając po swoim psie dbasz o estetykę miasta oraz chronisz zdrowie swoje i swoich bliskich.

Recommended Posts