Podziękowanie dla Lądka-Zdroju za wsparcie humanitarne wysłane na Ukrainę

Do lądeckiego samorządu dotarło podziękowanie za wsparcie humanitarne, które Kurort Lądek-Zdrój – we współpracy m.in. z Europejskim Stowarzyszeniem Historycznych Miast Termalnych EHTTA – przekazał w ubiegłym miesiącu bezpośrednio na Ukrainę, do szpitala w mieście Chmielnicki.

W imieniu administracji i personelu Chmielnickiego Obwodowego Centrum Medycznego Zdrowia Psychicznego, dyrektor tamtejszej placówki medycznej – Iwan Hucuł, wyraził szczere podziękowania społeczności za przekazanie tak istotnych dla nich rzeczy w tym trudnym czasie: sprzęt gospodarstwa domowego, materace, a co najważniejsze – wyposażenie sal zabiegowych, jadalni oraz pralni.

Przekazane lądczanom podziękowanie oraz dokumentacja fotograficzna jest kolejnym potwierdzeniem jednej z wielu odsłon pomocy i europejskiej solidarności z poszkodowanymi przez działania wojenne na terenie Ukrainy, które na bieżąco – przy wsparciu partnerów i wolontariuszy – prowadzi gmina Lądek-Zdrój.

Lądecki Kurort członkiem Rady EHTTA

W dniach 4-6 maja 2022r., w hiszpańskim termalnym kurorcie Caldes de Montibui, odbyło się walne zgromadzenie członków Europejskiego Stowarzyszenia Historycznych Miast Termalnych EHTTA. Organizowane raz do roku wydarzenie jest zarówno okazją do podsumowania i rozliczenia dotychczasowych działań prowadzonych przez organizację oraz szansą wspólnego spotkania się zrzeszonych członków i wypracowania kierunków działania stowarzyszenia na kolejny okres działalności stowarzyszenia.

Podczas przeprowadzonego w dniu 5 maja Zgromadzenia Ogólnego członkowie EHTTA powitali kilku nowych członków – z Włoch, Chorwacji i nowego partnera międzynarodowego w Brazylii, zwiększając tym samym liczbę członków Stowarzyszenia do ponad 50 członków pełnoprawnych i stowarzyszonych w prawie 20 krajach.

W trakcie Zgromadzenia Ogólnego EHTTA wybrano także nowy Zarząd, w skład którego weszli:

  • Mr José Manuel Baltar Blanco – Prezydent,

oraz Wiceprezydenci:

  • Mr Éric Brut ,
  • Mr Markos Danas ,
  • Mrs Isabelle Grégoire ,
  • Mr Victor Leal ,
  • Mr Lorenzo Lucchini

W głosowaniu jawnym wybrano także Radę stowarzyszenia EHTTA, w składzie której nalazł się Kurort Lądek-Zdrój, reprezentowany w EHTTA przez Burmistrza Lądka-Zdroju – Romana Kaczmarczyka. Zarówno Zarząd jak i Rada EHTTA złożona z członków, są grupami decyzyjnymi w ramach Stowarzyszenia i zostały wybrane na 4-letnia kadencję. Dzięki obecności Kurortu Lądek-Zdrój w Radzie EHTTA będzie można jeszcze bardziej zaznaczyć i promować obecność lądeckich zdrojów pod egidą organizacji na arenie międzynarodowej, tym bardziej że w najbliższym czasie stowarzyszenie planuje dwa ekscytujące ważne wydarzenia, które mają mieć miejsce we współpracy z dwiema najważniejszymi organizacjami turystycznymi – Europejską Komisją Turystyki (ETC)/Visit Europe oraz Światową Organizacją Turystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNWTO).

Wspólne spotkanie członków stowarzyszenia EHTTA było także doskonałą okazją do szerszego zapoznania się uczestników z akcją #EHTTAforLadekZdroj, w ramach której lądecki samorząd uzyskał błyskawiczną pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Podczas jednego z paneli zaprezentowano ideę akcji, jej proces logistyczny oraz przebieg poszczególnych działań związanych z przygotowaniami zbiórek darów, ich transportami oraz rozdysponowywaniem towarów – nie tylko wśród uchodźców przebywających w Lądku-Zdroju i okolicy ale także (bezpośrednio oraz poprzez organizacje w Polsce działające na rzecz uchodźców) na Ukrainę, na tereny objęte działaniami wojennymi. Obecny podczas obrad delegat UMiG-u Lądek-Zdrój – Grzegorz Szczygieł podziękował także w imieniu lądczan, uchodźców oraz poszkodowanych przez wojnę na Ukrainie wszystkim członkom-darczyńcom, którzy włączyli się do akcji i dostarczali konwojami tak potrzebną pomoc i wsparcie. Podczas wypowiedzi zaznaczył, że odzew i zakres pomocy udzielonej uchodźcom z Ukrainy przekroczył wszelkie oczekiwania, dzięki czemu zaistniała możliwość nie tylko zabezpieczenia osób szukających schronienia w Lądku-Zdroju ale także podzielenia się wsparciem z innymi podmiotami i organizacjami w kraju oraz na Ukrainie. Podkreślił też, że fakt zaistnienia tak szlachetnej akcji, szybkość reakcji i jej zakres jest namacalnym i niezbitym przejawem solidarności oraz odpowiedzialności wspólnoty europejskiej, którą pod egida EHTTA reprezentują członkowie stowarzyszenia.

Warto także nadmienić, że idea organizacji spotkań i zgromadzeń ogólnych stowarzyszenia EHTTA w poszczególnych miejscowościach termalnych to także forma szerszego zaprezentowania walorów historycznych kurortów – ich historii, specyfiki czy zabytków i atrakcji turystycznych. Jeżeli ustabilizuje się sytuacja na Ukrainie i nic nie będzie stało na przeszkodzie w organizacji, jedno z ważniejszych wydarzeń odbywających się w ramach działań stowarzyszenia EHTTA – Europejskie Dni Dziedzictwa Termalnego – planowane jest do przeprowadzenia jesienią br. w Lądku-Zdroju.

Utrudnienia w ruchu kołowym na odcinku ul. Granicznej

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16.05.2022r. droga z lasu umiejscowiona na działce nr 146 będzie zamknięta, w związku z realizacją budowy sieci wod-kan w rejonie ul. Granicznej.

Na załączonej mapie oznaczono kolorem pomarańczowym obszar prowadzonych prac.

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 


Jesteś lokalnym rękodzielnikiem lub producentem regionalnej żywności? – Zapraszamy do udziału w Festiwalu “Made in Dolny Śląsk!

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje kolejną edycję Festiwalu Produktów Regionalnych „Made in Dolny Śląsk’’.

Tym razem festiwal odbędzie się w Strzegomiu, w sobotę 18.06.2022 r. od godz. 10.00 do godz. 18.00 i będzie częścią wydarzenia pn. Dolnośląskie Rozpoczęcie Lata – Święto Granitu Strzegomskiego.

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji na państwa stronach internetowych i wśród lokalnych twórców rękodzieła oraz producentów żywności regionalnej i tradycyjnej.

Więcej informacji: https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/dolnoslaskie-rozpoczecie-lata-swieto-granitu-strzegomskiego/?no_cache=1&cHash=da203c6385539102cac8c8cdb43cbe66

Otwarcie turystycznego sezonu na Borówkowej Górze- 1 maja 2022 r.

1 maja 2022r. – jak co roku od lat kilku – wędrujemy pieszo na Borówkową Górę. Tam – pod egidą naszych sąsiadów z Javornika (CZ) – uroczyście przywitamy nowy turystyczny sezon. Oprócz wędrówki z Lądka-Zdroju fantastycznymi, pełnymi widokowych panoram i odsłon ścieżkami leśnymi, zamierzamy także skorzystać ze znajdującej się na Borówkowej Górze przygotowanego na ten dzień programu kulturalnego. Dla tych, którzy dotrą w ten dzień na wierzchołek – oprócz wieży widokowej i dookólnych widoków rozciągających się zwykle na całe Sudety – czekać będą zespoły śpiewacze: “Stara Trava” z Travnej (CZ) oraz nasze “Skrzynczanki”. Dla spragnionych i głodnych dostępny także będzie turystyczny bufet.

Chętnych na wspólne, piesze podejście na Borówkową Górę zapraszamy na godzinę 8:30 do centrum lądeckiego zdroju – o tej godzinie ruszamy 1 maja 2022r. sprzed Zdroju “Wojciech”. Do przejścia mamy łączny dystans ok 12 km. Będzie nam towarzyszył Przewodnik Sudecki PTTK, natomiast dla wędrujących przewidziano poczęstunek na trasie. Prosimy uczestników aby pamiętali w ten dzień o turystycznym ekwipunku, tj. odpowiednim obuwiu i odzieży i ew. zaprowiantowaniu na czas marszu. Będziemy bowiem poruszać się z reguły po słabo zaludnionym terenie górskim, podatnym na zmiany pogodowe (w przypadku bardzo niekorzystnej aury pogodowej wycieczka może być odwołana!).

Do zobaczenia na szlaku!

Wspieramy Ukrainę na wiele sposobów – organizujemy zrzutkę na telefony do komunikacji na terenach zagrożonych walkami!

Chcemy zakupić i przekazać na Ukrainę 100 sztuk telefonów Maxcom mm426 za jedyne 6500zł (z menu w języku ukraińskim). To proste telefony z podstawowymi funkcjami, dzięki czemu ich bateria pozwala na dłuższe okresy funkcjonowania, co jest bardzo istotne w miejscach zagrożonych brakami w dostawach prądu.

Telefony komórkowe są niezbędne do komunikacji osób broniących się i przebywających w obszarze działań wojennych. Dzięki telefonom mogą one utrzymywać łączność ze służbami i bezpiecznie organizować m.in. transporty żywności i leków, wzywać pomoc poszkodowanym, prosić o wsparcie ratunkowe dla ludzi znajdujących się w ruinach itp.

Zakupione telefony przekażemy ukraińskim wolontariuszom działającym we Lwowie, którzy zajmują bezpośrednimi dostawami pomocy humanitarnej dla cywilów pozostających na terenach objętych lub zagrożonych walkami.

Pamiętajmy! Ukraińcy bronią dziś przede wszystkim swojego kraju, ale bronią także tym samym Polski, Europy i humanitarnych wartości całego Zachodu. Płacą za to najwyższą cenę – nie zostawiajmy ich samych!

Cel: 6.500 zł

Wesprzyj nas – zrzutka prowadzona jest pod adresem: https://zrzutka.pl/ys7afs