Górny odcinek ul. Granicznej uzbrojony w sieć wodno-kanalizacyjną

Wczoraj zakończyły się prace budowlane związane z uzbrajaniem górnego odcinka ul. Granicznej w nową sieć wodno-kanalizacyjną. To bardzo wazny rejon inwestycyjny dla lądeckiego samorządu.
Koszt inwestycji to kwota 699.000,- PLN. Blisko pół miliona złotych pochodzi z pozyskanego przez gminę Lądek-Zdrój wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład – inwestycje wodno-kanalizacyjne.
Warto zaznaczyć, że było to niełatwe zadanie, bowiem część sieci przebiega – co się okazało w trakcie prowadzenia wykopów – przez skaliste podłoże oraz przy dużych różnicach wysokości poziomów.
Tym bardziej więc cieszy fakt, że zadania tego – z pozytywnym, jak widać finałem – podjęła się “nasza” lokalna spółka L.U.K. Sp. z o.o.
W chwili obecnej wykonana inwestycja czeka na odbiór i już wkrótce zacznie służyć lokalnej społeczności.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) – zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad uruchomieniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) oraz uspołecznieniem tego procesu zapraszamy:

 • partnerów społeczno-gospodarczych,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
 • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,
 • inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF,

do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii.

Terytorialnie obszar POF tworzą następujące gminy: Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, miasto Dzierżoniów, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, miasto Kłodzko, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok.

Strategia znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/zitpof.pdf.

Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Na moment publikacji zaproszenia Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że zakresy merytoryczne ujęte w Strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027:

 • Efektywności energetycznej (infrastruktura publiczna) – finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( EFRR),
 • Gospodarki Wodno – Ściekowej – finansowanie z EFRR,
 • Ochrony przyrody i klimatu – finansowanie z EFRR,
 • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna – finansowanie z EFRR,
 • Zrównoważony Rozwój Terytorialny – finansowanie z EFRR i EFS+ (Europejskiego Funduszu Społecznego Plus),
 • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowanie z EFS+,
 • Usługi Społeczne – finansowanie z EFS+.

Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.

Uwagi oraz opinie do pierwszego projektu Strategii można zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety. Jest ona anonimowa.

Prosimy o jej wypełnienie w terminie do 2.12.2022 r. do godz. 15.00 pod następującym linkiem https://zitpof.webankieta.pl.

Dziękujemy!

Do pobrania:

Uwaga! – utrudnienia na fragmencie biegnących równolegle szlaków turystycznych w okolicy ruin Zamku Karpień

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że w związku z pracami z zakresu użytkowania lasu na terenie leśnictwa Lądek Zdrój (oddział 100 f), w dniach od 16.11.2022 r. do 31.11.2022 r. zostaje zamknięty fragment biegnących równolegle szlaków turystycznych PTTK – niebieskiego szlaku turystycznego E-3 i zielonego, w okolicach Zamku Karpień. W załączeniu mapka oraz proponowane obejście fragmentu szlaku.

Za utrudnienia przepraszamy.

O Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej z przedsiębiorcami

Z uwagi na liczne zapytania ze strony lądeckich przedsiębiorców, Burmistrz Ladka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk powtórzył spotkanie poświęcone powstaniu oraz założeniom funkcjonowania Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej. Spotkanie odbyło się 27 października 2022r. o godz. 18:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

 

Utrudnienia w ruchu turystycznym na silgletrackowej Pętli Złotej

Nadleśnictwo Lądek Zdrój informuje, że w związku z rozpoczęciem prac z zakresu użytkowania lasu w leśnictwie Skrzynka (oddział 35,34,33), wystąpią tymczasowe utrudnienia w ruchu turystycznym na trasie rowerowej Singletrack Pętla Złota. Fragment zamkniętego odcinka trasy „Złota Czerwona” – zgodny z załącznikiem mapowym.

Prace będą prowadzone od 27.10.2022r  do 18.11.2022 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Gmina Lądek-Zdrój aplikowała do programu “Ciepłe Mieszkanie”

 

W dniu 24 października br gmina Lądek-Zdrój złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego “Ciepłe Mieszkanie”. Jest on skierowany do właścicieli lokali w budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. Budżet na realizację programu wynosi 1,4 mld zł.

Celem wyżej wymienionego programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. W ramach działań wspierane bedą wymiany starych kotłów na te o podwyższonym standardzie ekologicznym, montaże ogrzewania elektrycznego, pomp ciepła powietrze/woda lub pomp ciepła powietrze/powietrze. Wsparciu podlegac będzie także podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

W chwili obecnej samorząd czeka na rozpatrzenie wniosku – o jego wynikach będziemy informowac na bieżąco.