Zebranie sprawozdawcze OSP Trzebieszowice

W minioną sobotę odbyło się roczne sprawozdawcze spotkanie w OSP Trzebieszowice. Wpisana do Krajowego Systemu Ratownictwa jednostka zaprezentowała obszerne sprawozdanie z działalności za 2023 r., a zasłużonym druhom wręczono wyróżnienia oraz odznaczenia.

W obradach ww. jednostki brał udział włodarz lądeckiej gminy – Roman Kaczmarczyk. Podczas wydarzenia, mając na uwadze dotychczasową działalność trzebieszowickich strażaków-ochotników, Burmistrz Lądka-Zdroju przekazał druhom w darowiźnie (na własność stowarzyszenia) służące przez wiele lat w tej jednostce, stare już wozy bojowe.

Warto  przy okazji przypomnieć, że OSP Trzebieszowice – poza dużą ilością akcji ratowniczych – od kilku lat prezentuje także wysoki poziom wyszkolenia swych członków, zdobywając najwyższe miejsca podczas powiatowych zawodów pożarniczych OSP.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2023-2033 oraz konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Lądka-Zdroju, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lądek-Zdrój na lata 2023-2033, a także o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz uwag do projektu Uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Pliki do pobrania:

Masz pieska w domu? Nie płacisz w naszej gminie za niego podatku!

Zgodnie z  ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska może wprowadzić opłatę od posiadania psów na obszarze miasta i gminy. Wprowadzenie opłaty od posiadania psów na terenie gminy nie jest jednak obligatoryjne.

Pobieranie opłaty od posiadania psów jest odbierane przez znaczną część posiadaczy psów jako niesprawiedliwe i niezrozumiałe – za sprawowanie opieki nad zwierzęciem są obciążani “opłatą”. Ponadto część właścicieli psów ma uprawnienia do zwolnień i konieczność dokumentowan

ia prawa do zwolnienia z opłaty jest dla nich uciążliwa. W okresie funkcjonowania opłaty niewielu posiadaczy psów poczuwało się do dobrowolnego wypełniania tego obowiązku. Za zniesieniem opłaty przemówił również fakt, że wdrożenie procedury określenia opłaty wobec osób zobowiązanych do jej wnoszenia przewyższało uzyskiwany z tego tytułu dochód.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2024 r. opłata od posiadania psa na terenie Gminy Lądek-Zdrój nie obowiązuje.

Pamiętaj !

Sprzątając po swoim psie dbasz o estetykę miasta oraz chronisz zdrowie swoje i swoich bliskich.