Nie żyje Ludwik Pikuła – fotograf, Honorowy Obywatel lądka-Zdroju.

Z przykrością informujemy o śmierci Pana Ludwika Pikuły – fotografa, Honorowego Obywatela Lądka -Zdroju.

Pan Ludwik Pikuła był powszechnie znaną, lecz bardzo skromną osobą, która mocno wpisała się w historię Lądka-Zdroju. Jak pisała o nim podczas jego Jubileuszu 90-lecia urodzin w 2020 roku Małgorzata Bednarek – Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju:

„(…) w Jako młody człowiek po ukończeniu szkoły fotograficznej w Gorzowie Wielkopolskim i czteroletniej praktyce zawodowej przyjechał do Lądka – Zdroju w 1954 r. (66 lat temu) i już nierozerwalnie związał się z naszym miastem, wykonując przez cały czas usługi fotograficzne. W 1961 r. otrzymał dyplom mistrzowski wydany przez Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu. Fotografowanie Ludwika Pikuły łączyło i łączy nadal cechy rzetelnego warsztatu pracy z zamiłowaniem i pasją do tego zawodu. Jako członek Klubu Fotografii Artystycznej przy Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu (lata 1971-1985) był organizatorem wielu wystaw fotograficznych krajowych i zagranicznych, zorganizował również kilkanaście plenerów fotograficznych dla fotografów z Dolnego Śląska i przyjaciół z Czechosłowacji. Przez okres 10 lat pełnił funkcję prezesa Klubu FOTO-DIA działającego przy Oddziale PTTK Bialskim w Lądku-Zdroju. Zamiłowanie do krajoznawstwa sprawiło, że Ludwik Pikuła od 1956 r. jest członkiem PTTK, posiada uprawnienia przewodnika sudeckiego, przewodnika po Jaskini Niedźwiedziej i po Hucie Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim. Takie połączenie zainteresowań – fotografia i turystyka zaowocowała wieloma wspaniałymi ujęciami krajobrazów sudeckich. Fotografie te często stanowią jedyny dokument minionego czasu, są świadectwem zmian zachodzących w naszym środowisku, zarówno przyrodniczym, jak i w świecie materialnym, kształtowanym przez człowieka.

Należy wspomnieć, że Ludwik Pikuła w 2001 r. w uznaniu wieloletnich zasług w dokumentowaniu historii i dorobku kulturowego naszego miasta otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Lądka – Zdroju. Został też odznaczony Medalem za zasługi dla Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie (…)”.

Warto nadmienić także, że Pan Ludwik Pikuła był inicjatorem odtworzenia krzyża na Iglicy w 2004 r. (191 rocznica jego postawienia) oraz fundatorem – wraz fotografikami z Izby Rzemieślniczej – kamiennego stopnia w ciągu schodów prowadzących do Kalwarii na Cierniaku (w tym obrazu do tamtejszego Sanktuarium). W ostatnich latach koncentrował swą uwagę nad pracą nad albumem fotograficznym, dokumentującym przemiany Lądka – Zdroju w drugiej połowie XX wieku.

Do końca swoich dni był pasjonatem-autorem, który swymi zainteresowaniami i wiedzą chętnie dzielił się z innymi. Pozostawił po sobie niesamowity dorobek w postaci niezliczonych fotografii Lądka – Zdroju i regionu, dokumentujących często obiekty, ulice i krajobrazy, które często zniknęły już w przestrzeni – stanowią dziś one bezcenne źródło wiedzy o naszym kurorcie oraz o zmianach w nim zachodzących na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Ludwika Pikuły. W imieniu swoim i oraz samorządu gminy Lądek-Zdrój składam wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich.

Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk

 

 

Odszedł Łukasz Przepióra – muzyk, nauczyciel, organista…

W minionym tygodniu zaskoczyła nas przykra informacja o śmierci naszego mieszkańca – muzyka i pedagoga  – Łukasza Przepióry.

Zostanie zapamiętany przez Nas Wszystkich jako instruktor, nauczyciel, organista, Kapelmistrz Górniczej Orkiestry Dętej ze Złotego Stoku oraz jako animator życia muzycznego, na którego pomoc i wsparcie mogli liczyć mieszkańcy naszego regionu.

W imieniu władz samorządowych Lądka-Zdroju składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Łukasza Przepióry. Będzie go nam bardzo brakowało.

Jednocześnie informujemy, że Msza Św. Żałobna zostanie odprawiona dziś o godz. 13:30 w kościele parafialnym w Lądku-Zdroju, natomiast ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 14:30 na cmentarzu parafialnym w Lądku-Zdroju.

Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk

Zebranie sprawozdawcze OSP Trzebieszowice

W minioną sobotę odbyło się roczne sprawozdawcze spotkanie w OSP Trzebieszowice. Wpisana do Krajowego Systemu Ratownictwa jednostka zaprezentowała obszerne sprawozdanie z działalności za 2023 r., a zasłużonym druhom wręczono wyróżnienia oraz odznaczenia.

W obradach ww. jednostki brał udział włodarz lądeckiej gminy – Roman Kaczmarczyk. Podczas wydarzenia, mając na uwadze dotychczasową działalność trzebieszowickich strażaków-ochotników, Burmistrz Lądka-Zdroju przekazał druhom w darowiźnie (na własność stowarzyszenia) służące przez wiele lat w tej jednostce, stare już wozy bojowe.

Warto  przy okazji przypomnieć, że OSP Trzebieszowice – poza dużą ilością akcji ratowniczych – od kilku lat prezentuje także wysoki poziom wyszkolenia swych członków, zdobywając najwyższe miejsca podczas powiatowych zawodów pożarniczych OSP.