Lądek-Zdrój laureatem w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów ZPP!

Miło nam zakomunikować, że wczoraj, tj. 8 czerwca 2022r. w Mikołajkach, podczas uroczystej gali, Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk, odebrał statuetkę dla gminy Lądek-Zdrój, za zajęcie wysokiego, bo 3. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich za 2021 rok!
Tak wysokie miejsce lądeckiego samorządu w Rankingu to suma punktów, którą nasza gmina zdobyła w oparciu o blisko 60 tematycznych bloków konkursowych, których istotą jest ukazanie zakresu i efektów działań samorządu w ciągu danego roku!
Konkurs, od wielu lat organizowany jest przez Związek Powiatów Polskich i jest konkursem dobrowolnym oraz nieodpłatnym.
Gmina Lądek-Zdrój uczestniczy w Rankingu już od kilku lat, zajmując zwykle w kategorii gmin miejsko-wiejskich miejsca w pierwszej dziesiątce. Tym razem uplasowaliśmy się w ścisłej czołówce miejsko-wiejskich samorządów!
Warto zaznaczyć, że tuż za Lądkiem-Zdrojem – także wysokie, bo 5. miejsce – zajęła gmina Stronie Śląskie.
Gratulujemy!

Powietrze bez śmieci – Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG funkcjonować będzie w środę, tj. 8 czerwca 2022 r., w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Przypominamy, że PGNiG Obrót Detaliczny i Gmina Lądek – Zdrój  zawarły Porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom miasta wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym paliwem, jakim jest gaz ziemny. Porozumienie wpisuje się w kampanię, której celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce przez ograniczenie m.in.  tzw. niskiej emisji.

Na czym polega ułatwienie mieszkańcom Gminy Lądek – Zdrój rozpoczęcie korzystania z gazu ziemnego, dzięki podpisanemu Porozumieniu PGNiG przede wszystkim zapewnia pomoc Partnera Technicznego, który m.in.:

  • opracuje bezpłatny kosztorys ofertowy budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej lub grzewczej (zasilanej paliwem gazowym),
  • wykona instalację gazową lub grzewczą (włącznie z dokumentacją),
  • wykona instalację centralnego ogrzewania,
  • pomoże w uzyskaniu niezbędnych dokumentów powykonawczych (m.in. opinia kominiarska, próba szczelności),
  • pomoże w wypełnieniu oraz skompletowaniu dokumentów, umożliwiających uzyskanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na zmianie systemu ogrzewania na system ogrzewania gazem,
  • złoży w imieniu Konsumenta dokumenty dające możliwość uzyskania dotacji,
  • przeprowadzi bezpłatną kontrolę okresową stanu technicznego zainstalowanego u Konsumenta urządzenia (po roku).

By skorzystać z programu, wystarczy odwiedzić najbliższe Biuro Obsługi Klienta PGNiG. Konsultanci odpowiedzą na wszelkie pytania. Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG uruchamiany jest także w budynku Urzędu, dzięki uprzejmości Władz Gminy.

Najbliższy dyżur pełniony będzie w Urzędzie Miejskim w Lądku – Zdroju w najbliżsżą środę, tj. 8 czerwca 2022 r., od godz. 9.00 do godz.12.00.

ZAPRASZAMY!

Mikrodotacje na wsparcie dolnośląskich organizacji udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy

Szanowni Państwo,

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zaprasza:

  • organizacje pozarządowe;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • związki zawodowe

do składania ofert na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się pod linkiem: https://www.duw.pl/pl/urzad/programy/pomoc-ukrainie/18258,Mikrodotacje-na-wsparcie-dolnoslaskich-organizacji-udzielajacych-pomocy-uchodzco.html