Stan wyjątkowy w Czeskiej Republice – nowe obostrzenia dotyczące przekraczania granicy!

Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej od 5.02 w Czechach ponownie zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Od 18.12 przywrócone zostało ograniczenie swobodnego przemieszczania się,  od 05.02 obowiązują nowe zasady wjazdu/wyjazdu na/z terytorium Czech.

Podróżni z Polski (kraju czerwonego tj. sklasyfikowanego jako o wysokim ryzyku zakażenia COVID-19) mogą wjechać na terytorium Czech wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (tj. do pracy, na leczenie, z powodów rodzinnych), o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa. Dla tych osób, przyjazd do Czech na okres powyżej 12 godzin wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego (https://plf.uzis.cz/) i okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem lub antygenowego wykonanego nie później niż do 24h przed wjazdem, a następnie poddania się kwarantannie i powtórzenia testu w Czechach do 5 dni od wjazdu

Wyjazdy w celach turystycznych nie są możliwe.

Wyjątkiem od tej zasady tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 zostali objęci m. in.:

  • pracownicy transportu międzynarodowego,
  • obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 godz. przejeżdżają przez Czechy tranzytem,
  • podróżujący do Czech na okres nieprzekraczający 12 godz. z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych (przy okazaniu dokumentu potwierdzającego cel przyjazdu),
  • pracownicy transgraniczni
  • uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym;

Zasady zachowania w przestrzeni publicznej i restrykcje sanitarne na terytorium Czech aktualizuje Ministerstwo Zdrowia RCZ: https://koronavirus.mzcr.cz/

Infolinia MSW RCZ: (+420) 974 820 680 (w. 3)

Pn – Cz: 8:00 – 16:00, Pt: 8:00 – 12:00

Ankieta online dotycząca “Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lądek-Zdrój”

informacja

W związku z opracowywaniem projektu dokumentu dotyczącego “Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lądek-Zdrój”, zamieszczamy poniżej link do ww. ankiety i zapraszamy uprzejmie mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój do jej wypełnienia.

Termin zakończenia zbierania w/w ankiet on-line: 19 lutego 202 r.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGz-RGtWJYzWNxKMOfUi2S05J4H_8Jy0Wlj0oJF1jKkqh4fQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE STRATEGII ROZWOJU GMINY LĄDEK-ZDRÓJ NA LATA 2021-2027

Burmistrz Lądka-Zdroju zaprasza mieszkańców do wyrażenia swojej opinii na temat projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lądek-Zdrój na lata 2021-2027”.

Przypominamy, że od dziś istnieje możliwość składania formularzy!

Konsultacje trwają od dziś do dnia 14.02.2021r.

Do pobrania:

Ogłoszenie <kliknij/pobierz>

Projekt Strategii Rozwoju <kliknij/pobierz>

Prezentacja Strategii Rozwoju <kliknij/pobierz>

Formularz do konsultacji <kliknij/pobierz>

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WARSZTATACH ON-LINE DOTYCZĄCYCH ZINTEGORWANEJ I ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ (SUMP)

Szanowni Państwo,
w dniu 9 lutego (wtorek), w godzinach 13:00-15:30, odbędą się na platformie Google Meet warsztaty on-line dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP).

Dokument ten jest koncepcją zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności miejskiej. Głównym celem SUMP jest dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych organizuje pilotaż, którego celem jest wsparcie chętnych miast w przygotowaniu SUMP.

• zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy,
• transfer wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego,
• wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP).

Sesje warsztatowe prowadzone są przez ekspertów Inicjatywy Jaspers. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną wyniki pracy z wybranymi miastami, w szczególności omówione zostaną napotkane problemy oraz nastąpi wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach on – line proszę o przesłanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail (zostanie na niego wysłany link z zaproszeniem do spotkania) oraz numeru telefonu na adres: inkubatorladek@ladek.pl do dnia 5 lutego 2021r. (piątek, do godz. 15:30).
Zachęcamy do zapoznania się z informacji na stronie: https://plany.mobilnosci.pl/

Gmina Lądek-Zdrój laureatem edycji Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2020 rok!

Po raz kolejny mamy przyjemność zakomunikować, że w ostatniej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów – nieodpłatnego konkursu organizowanego rokrocznie przez Związek Powiatów Polskich – gmina Lądek-Zdrój znalazła się w ścisłym gronie laureatów!

Za podejmowane działania w 2020 roku Lądek-Zdrój zajął wysokie – 6. miejsce – pośród gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Tym bardziej cieszy fakt, że mimo bardzo trudnej sytuacji w minionym roku (pandemia koronawirusa oraz wiele utrudnień z tym związanych) nie dość, że udało się Gminie Lądek-Zdrój pozostać w ścisłej dziesiątce liderów to jeszcze i “przeskoczyć” o pozycję wyżej – lokując lądecki Kurort właśnie na 6. miejscu pośród innych samorządów:

1. Miasto Płońsk- honorowy tytuł Dobry Polski Samorząd 2020

2. Miasto Bolesławiec

3. Miasto Czechowice-Dziedzice

4. Miasto Sochaczew

5. Miasto Dobczyce

6. Miasto Lądek-Zdrój

7. Miasto Siewierz

8. Miasto Stronie Śląskie

9. Miasto Barcin

10.Miasto Krasnobród

Warto wspomnieć, że w powyższym konkursie lądecki samorząd bierze udział już od kilku lat, sukcesywnie pnąc się w górę czołówki z listy rankingowej, zajmując odpowiednio:

– za 2017 rok – X miejsce;

– za 2018 rok – VIII miejsce;

– za 2019 rok – VII miejsce;

Sam konkurs jest jednym z najbardziej transparentnych rankingów – oceniając jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o wydzielone kategorie, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych.  Należą m. in. do nich: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Podążając tym kluczem pozycja Lądka-Zdroju na liście wyróżnionych jest swoistym odzwierciedleniem wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych przez gminę działań.

Grzegorz Szczygieł – kierownik WPSTiU UMiG Lądek-Zdrój

Twoja Krew ratuje życie!

W imieniu lądeckiego klubu gminnego HDK PCK zapraszamy w najbliższy poniedziałek (25 stycznia 2021r.) na akcję poboru krwi! Abulans zaparkuje pod Ratuszem w Rynku i będzie dostępny w godzinach 10:00 – 13:30.

Zachęcamy gorąco!