GUS – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

BAEL – jest to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a zarazem pozwala na szerszą charakterystykę poszczególnych grup ludności wyróżnionych ze względu na ich status na rynku pracy.

Continue reading

POLSKI ŁAD – NOWY PROJEKT RENOWACJI KOPUŁY I ELEWACJI KAPLICY ŚW. JERZEGO W LĄDKU-ZDROJU

 

Wnioskodawca – Gmina Lądek-Zdrój informuje, że Beneficjent – Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia NMP w Lądku-Zdroju ogłasza postępowanie zakupowe „Na opracowanie dokumentacji na Remont dachu kaplicy św. Jerzego w Lądku Zdroju” w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

Oferty należy składać drogą mailową na adres: parafialadekzdroj1201@gmail.com do 15.12.2023r. do godz. 15.30 lub przesłać listownie lub złożyć w Kancelarii Parafialnej przy ul. Kościelnej 24 w Lądku Zdroju do dnia 15.12.2023r., z dopiskiem „Projekt dachu kaplicy św. Jerzego w Lądku Zdroju”.

 

dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się na stronie BIP:
https://bip.ladek.pl/menu-przedmiotowe/nowy-projekt-dachu-kaplicy-sw-jerzego-w-ladku-zdroju/

POLSKI ŁAD – PROJEKT WRAZ Z KOSZTORYSAMI DLA BUDYNKU CENTRUM KULTURY I REKREACJI

 

Wnioskodawca – Gmina Lądek-Zdrój informuje, że Beneficjent – Centrum Kultury i Rekreacji ogłasza postępowanie zakupowe „Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami dla budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju” w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.
Ofertę należy złożyć drogą mailową na adres: ckir@ladek.pl do 15.12.2023 r. do godz. 16.00  lub przesłać pocztą/ złożyć osobiście w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój do dnia 15.12.2023 r.

Szczegóły postępowania i dokumentacja znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
https://bip.ladek.pl/projekt-wraz-z-kosztorysami-dla-budynku-centrum-kultury-i-rekreacji/