OGŁOSZENIE

ZWOŁUJĘ NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
W DNIU 19 CZERWCA 2024 r., O GODZ. 16:00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój (nr 26, II p.)

Porządek obrad:

 

 

  1. Część I.
  2. Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum).

 

  1. Część II.
  2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dotyczącego zakupu i lokalizacji wagi do ważenia pojazdów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lądek-Zdrój.
  3. Oświadczenia, wnioski radnych.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady miejskiej Lądka-Zdroju
Sebastian Łukasiewicz

Recommended Posts