Ważna informacja! Od dnia 18.03.2022 r. sprawy z zakresu: Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste – po uprzedniej rezerwacji wizyty w urzędzie.

Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy,

 

Burmistrz Lądka-Zdroju informuje, że od dnia 18 marca 2022 r. sprawy z zakresu:

– urzędu stanu cywilnego,

– ewidencji ludności,

– dowodów osobistych,

wymagające osobistego stawiennictwa, załatwiane będą po uprzedniej rezerwacji wizyty w urzędzie.

 

Rezerwacji można dokonać:

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1),

– telefonicznie pod numerem telefonu: 74 8 117 850,

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: umig@ladek.pl.

 

Wnioski w sprawach niewymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie można składać w Biurze Obsługi Klienta, przesłać za pośrednictwem poczty zwykłej lub poprzez platformę epuap.

Składanie wniosków o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie odbywa się wyłącznie w godzinach wskazanych w ramach rezerwacji wizyty w urzędzie.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Lądka-Zdroju ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek-Zdrój na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego

Burmistrz Lądka-Zdroju ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek-Zdrój na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia sprawności energetycznej i kryterium ekologicznego.

Poniżej udostępniamy pliki dotyczące gminnego programu wymiany pieców – edycja 2022:

1.Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lądek – Zdrój na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w roku 2022

2.Wniosek o przyznanie dotacji – budżet Gminy Lądek – Zdrój 2022 r.

3.Załącznik – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 2022 r.

4.Ujednolicony tekst regulaminu określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych na wymianę źródła ogrzewania

5.Załacznik – pełnomocnictwo

6.Załącznik – zgoda współwłaściciela nieruchomości

OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Na podstawie art. 30 ust.  pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

 

Burmistrz Lądka – Zdroju ogłasza nabór przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej złożone oferty na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizowanych na terenie Gminy Lądek-Zdrój w 2022 roku.

 

 

 

Zasady naboru:

  1. Zgłoszenie kandydata do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  1. Zgłoszenia należy składać pisemnie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 23.03.2022 r. godz. 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Lądka-Zdroju (ul. Rynek 31) w Biurze Obsługi Klienta.
  1. Podmiot dokonujący zgłoszenia do komisji konkursowej nie może ubiegać się o dotację w rozpatrywanym obszarze.
  1. Zgłoszenie kandydata musi zostać dokonane przez uprawnione do tego statutowe organy, co będzie podlegało weryfikacji.
  2. Za pracę w komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta, praca w komisji ma charakter społeczny.
  1. Komisja konkursowa będzie pracowała w dni powszechne, w zależności od ilości ocenianych ofert zgłoszonych w konkursie przewiduje się od 1 do 3 posiedzeń.

 

Plik formularza :

Formularz – nabór do komisji dla przedstawiciela organizacji do prac w komisji 2022

LĄDEK – ZDRÓJ W CZOŁÓWCE NAJLEPSZYCH GMIN W POLSCE – III MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU GMIN I POWIATÓW ORGANIZOWANYM PRZEZ ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH!

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy.

W dniu dzisiejszym, tj. 9 lutego 2022 r. otrzymaliśmy decyzję, że Gmina Lądek – Zdrój znalazła się w czołówce najlepszych gmin w Polsce zajmując III miejsce.

 

 

Poniżej prezentujemy wyniki w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie w skali kraju:

Link do wyników: http://ranking.zpp.pl/index.php?action=ranking&ctl=ranking\Main&id=5

 

 1 Bolesławiec
 2 Płońsk
 3 Lądek-Zdrój
 4 Czechowice-Dziedzice
 5 Stronie Śląskie
 6 Sochaczew
 7 Ostrów Wielkopolski
 8 Dobczyce
 9 Chełmża
 10 Barcin

 

Dotacje dla klubów sportowych na rok 2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.16.2022 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 13 stycznia 2022 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Lądek-Zdrój dotacji na realizację
zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Lądek-Zdrój na rok 2022.

Do 18 lutego 2022r. do godziny 15.30 kluby sportowe mogą wnioskować o wsparcie realizacji zadań zaplanowanych na rok 2022.

 

Więcej informacji wraz z niezbędnymi załącznikami znajdą Państwo w linku:

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5085,idmp,217,r,o

 

 

 

 

Poznaj nowy Polski Ład. Masz wątpliwości dotyczące nowych przepisów? Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej pełni dyżury

 

Od 1 stycznia 2022 roku weszły w życie nowe rozwiązania podatkowe. Zapewniając wsparcie dla podatników i przedsiębiorców Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej pełni dyżury.

 

Informacje dotyczące nowych rozwiązań podatkowych można uzyskać osobiście bądź telefonicznie.

Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej udziela informacji w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00.

Informacje można uzyskać osobiście, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę, lub telefonicznie bezpośrednio pod numerem telefonu: 74 81 17 960.

 

Możecie także Państwo kontaktować się z infolinią Polskiego Ładu pod numerem telefonu 22-765-64-64. Konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Macie Państwo również możliwość skorzystania ze wsparcia przy pomocy wirtualnego asystenta (chatbox) na stronie https://www.gov.pl/web/polski-lad.

 

  1. Wątpliwości merytoryczne – podatkowe – związane z Rozporządzeniem w sprawie przedłużania terminów poboru i przekazywania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – Dz. U z 2022 r. poz. 28

W zakresie wątpliwości podatkowych związanych ze stosowaniem przepisów nowego mechanizmu poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych możecie Państwo uzyskać informacje korzystając z dostępnych informacji na stronach internetowych:

Na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce Polski Ład – nowe zasady rozliczania zaliczek oraz na stronie www.gov.pl w zakładce Ministerstwo Finansów- Aktualności – Wiadomości – znajdziecie Państwo informacje oraz Webinarium wraz z prezentacją przygotowaną przez Ministerstwo Finansów z praktycznym przewodnikiem dotyczącym zmian.

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/nowe-zasady-rozliczania-zaliczek/

https://www.gov.pl/web/finanse/webinarium-polski-lad—nowy-mechanizm-poboru-zaliczek-na-podatek-dochodowy

 

Na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce Polski Ład – Komunikat Instrukcja dla płatnika znajdziecie Państwo wytyczne w jaki sposób krok po kroku płatnik jest zobowiązany wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy wg nowego mechanizmu.

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/komunikat-instrukcja-dla-platnika-polski-lad/

 

Telefoniczne:

– kontaktując się z infolinią Polskiego Ładu pod numerem telefonu 22-765-64-64. Konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Macie Państwo również możliwość skorzystania ze wsparcia przy pomocy wirtualnego asystenta (chatbox) na stronie https://www.gov.pl/web/polski-lad.

 

kontaktując się z Krajową Informacją Skarbową. Konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 pod numerami: tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych), tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych).

Po połączeniu się z infolinią i wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 8 zostaniesz przekierowany do konsultantów udzielających informacji podatkowych dotyczących Polskiego Ładu i poproszony o określenie tematu rozmowy:

– Jesteś pracownikiem medycznym – wybierz 0,

– Podatek od towarów i usług, identyfikacja podatkowa – wybierz 1,

– Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – wybierz 2,

– Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – wybierz 3.

 

  1. Inne wątpliwości merytoryczne niż dot. wskazanego rozporządzenia – dotyczące przepisów Polskiego Ładu- zmian w 2022 r.

W zakresie wątpliwości podatkowych związanych z przepisami Polskiego Ładu i zmian w 2022 roku możecie Państwo uzyskać informacje korzystając z dostępnych informacji na stronach internetowych:

Na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce Polski Ład znajdziecie Państwo informacje dotyczące:

– PIT 0 dla seniorów,

– Preferencji dla klasy średniej,

– PIT-2,

– Informacji dla Płatnika,

– zerowego PIT dla rodzin 4+,

– wysokości wynagrodzeń (kalkulator wynagrodzeń)

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/

 

Na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce Polski Ład – pytania i odpowiedzi – znajdziecie Państwo również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące rozliczeń w 2022 r. https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pytania-i-odpowiedzi-polski-lad/

 

Na stronie Więcej w portfelach https://wiecejwportfelach.gov.pl/ pytania i odpowiedzi

Korzystając z Systemu Informacji Celno-Skarbowej EUREKA dostępnego na stronie internetowej: https://eureka.mf.gov.pl/

Telefonicznie – kontaktując się z infolinią Polskiego Ładu pod numerem telefonu 22-765-64-64. Konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Macie Państwo również możliwość skorzystania ze wsparcia przy pomocy wirtualnego asystenta (chatbox) na stronie https://www.gov.pl/web/polski-lad

 

  • Sposób wyliczenia składek zdrowotnych, obowiązek poboru składek zdrowotnych

W zakresie związanym z obliczeniem, pobraniem oraz wpłatą odpowiedniej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne pomocna będzie infolinia ZUS pod numerem telefonu 22-560-16-00. Konsultanci są dostępni pon. – pt. w godz. 7.00 – 18.00.