WESOŁE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Serdecznie zapraszamy na lądecki rynek na ,,WESOŁE ROZPPCZECIE ROKU SZKOLNEGO”, które odbędzie się 1 września 2021r. w godzinach 14.00 – 18.00.

Rozstrzygnięto konkurs na interpretację piosenki AGNIESZKI OSIECKIEJ

Dwa tygodnie Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku – Zdroju ogłosiło konkurs pod patronatem Burmistrza Lądka – Zdroju na interpretację piosenki Agnieszki Osieckiej “Źródło Jan”.

Do udziału w konkursie zgłoszono 5 prezentacji.
Jury w składzie: Karolina Sierakowska, Roman Kaczmarczyk, Dariusz Chyła podczas zdalnego posiedzenia w dniu 17 sierpnia 2021 przyznało następujące nagrody:

2 równolegle wyróżnienia dla: Dorota Helbin i Ilona Kalińska
Miejsce III i nagrodę w wysokości 200 zł otrzymuje Małgorzata Kulińska
Miejsce II i nagrodę w wysokości 300 zł otrzymuje Zuzanna Gałka
Miejsce I i nagrodę w wysokości 500 zł otrzymują Joanna Mądry i Hubert Charków

W imieniu członków jury na czele z Panem Burmistrzem Romanem Kaczmarczykiem serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i bardzo cieszę się z wysokiego poziomu konkursu.

Koncert laureatów i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2021 w ramach Street Art Festival podczas “Śniadania na trawie” w Parku Jana Pawła II. Wydarzenie rozpoczyna się o 10.00, a koncert ok godziny 11.30.

Wyścig rowerowy Mouflon Tracks 2021r. – ETAP II – Lądek – Zdrój

Mouflon Tracks (20-22.08.2021)

Po raz kolejny międzynarodowy wyścig rowerów górskich zawita do Lądka – Zdroju. Podobnie jak w roku poprzednim trasy wyścigu poprowadzą w 80% po sztucznych i naturalnych ścieżkach typu Singletrack.

Organizatorzy zaplanowali 3 dniowy wyścig , podzielony na 3 etapy:

* Etap I oraz III odbędą się na terenie gminy Stonie Ślaskie, natomiast Etap II na terenie Gminy Lądek – Zdrój.

W dniu 21 sierpnia (sobota) zawodnicy wystartują o godzinie 10.00 z Rynku w Lądku Zdroju do drugiego etapu wyścigu. Trasa imprezy w tym dniu prowadzi między innymi przez odcinki Singletrack Glacensis: „Orłowiec”, „Dwie Przełęcze” oraz „Złoty Stok”.

Zawodnicy jeździć będą po tych odcinkach w godzinach 10.30 – 13.00. W tym czasie wszystkie odcinki tras Singletrack będą normalnie dostępne, jednak turystów i mieszkańców prosimy o przygotowanie się na zwiększoną ilość rowerzystów w tych godzinach. Na trasie przejazdu zawodników umieszczone będą informacje o dniu i czasie trwania imprezy, a także strzałki kierunkowe dla zawodników. Prosimy o pozostawienie ich, organizator imprezy usunie je po przejeździe ostatniego zawodnika.

ORGANIZATOR:                 G&G PROMOTION                 

www.mtbchallenge.com

www.mtbtrophy.com

www.mouflontracks.pl

www.majkadays.com

www.velotorun.com

Informacja o utrudnieniach na szlakach turystycznych

Nadleśnictwo Lądek – Zdrój informuje o utrudnieniach na następujących szlakach turystycznych z powodu pozyskania drewna:

W dniach 11-26.08 2021r. będą wykonywane prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna na terenie leśnictwa Czernica oddział 204i. W związku z tym wystąpią utrudnienia w poruszaniu się na odcinku 200m, na czerwonym szlaku turystycznym i szlaku rowerowym nr 2 i 4 wiodących od Starego Gierałtowa w kierunku Przełęczy Dział i Czernicy.

MIEDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA IM. OLGI SAWICKIEJ – 3-10 LIPCA 2021

Największy na Dolnym Śląsku i jeden z największych w Polsce festiwali tańca trwa aktualnie w #Kurortladekzdroj.Prezentacje polskich i europejskich teatrów tańca, niekonwencjonalne wydarzenia, niepowtarzalne spotkania z wybitnymi osobowościami, pokazy młodych tancerzy i choreografów, intrygujące wykłady, fascynujące opowieści i 6 pracowitych dni warsztatowych z 35 technik dla 50 grup wielbicieli tańca. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Kultura u Źródeł”.

Festiwal potrwa do 10 lipca 2021r.


Więcej informacji pod linkiem:

https://ckirladek.pl/23-mft-ladek/


Zachęcamy również do śledzenia wydarzenia na FB:

https://www.facebook.com/ckirladek

INFORMACJA NA TEMAT ZGŁASZANIA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY LĄDEK-ZDRÓJ ZA 2020 R.

rada-miejska

INFORMACJA
 NA TEMAT ZGŁASZANIA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU
W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY
LĄDEK-ZDRÓJ
ZA 2020 R.

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) w Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Kolejowa 6 podczas sesji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy. Udział w tej debacie wziąć będą mogli nie tylko radni (którzy mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych), ale również mieszkańcy. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców.

Pisemne zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej Lądka-Zdroju (Biuro Rady w Urzędzie Gminy i Gminy w Lądku-Zdroju), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 23 czerwca 2021 r.

Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy do udziału w debacie oraz Raport  o stanie Gminy Lądek-Zdrój za 2020 r. dostępne będą na stronie internetowej Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej i w Biurze Rady Miejskiej od 1 czerwca 2021 r.

Procedura rozpatrywania raportu (podstawa prawna: art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym)

  1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
  3. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrza. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
  5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  6. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

Udział mieszkańców Gminy w debacie nad raportem:

  1. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – przez co najmniej 20 osób;
  2. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Lądka – Zdroju
Małgorzata Bednarek

Wojciech Ziobro – członkiem Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na lata 2021-2025

2 maja przedstawiciele dolnośląskich klubów piłkarskich wybrali władze Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na lata 2021-2025.

Walne Zgromadzenie wybrało również Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej i ich zastępców.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że do składu Komisji Rewizyjnej w kadencji 2021-2025 oficjalnie został wybrany członek zarządu oraz trener grup młodzieżowych Klubu Sportowego TROJAN – Pan Wojciech Ziobro.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wojciech Ziobro